Dla rodziców
Informacje

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 w naszej Szkole zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (par. 5 ust. 1 i 2):
31 października 2016 roku,
2, 4, 5, 8 maja 2017 roku,
16 czerwca 2017 roku.

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2016/17

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 

Rada Rodziców Szkoły na rok szkolny 2016/17

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej Liceum

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1003109034111.pdf

 

Informator o dopalaczach cz.I

 

Informator o dopalaczach cz.II