INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach nadal trwa nabór uczniów na rok szkolny 2014/2015

.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w placówce zapraszamy do złożenia wymaganych dokumentów w sekretariacie Bursy w ostatecznym terminie do 25 września 2014 r. - dotyczy to również uczniów chcących zamieszkać w Bursie tylko w okresie zimowym.

Informacje na tewmat wymaganych dokumentów można uzyskać sa na stronie internetowej lub bezposrednio w sekretariacie Bursy.

DODATKOWE INFORMACJE:

–w czasie zamieszkania ucznia w Bursie rodziny o niskim dochodzie mogą starać się o pokrycie kosztów żywienia przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;

–ponadto z tytułu zameldowania w Bursie rodzinie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 90,00 zł miesięcznie;

–koszty związane z mieszkaniem i żywieniem ucznia w Bursie naliczane są od momentu zakwaterowania w Bursie. W miesiącach w których uczeń nie mieszka w placówce opłaty nie są pobierane (dotyczy uczniów chcących zamieszkać tylko na okres zimowy).

 

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Bursy: ul. Konopnickiej 5,

na stronie internetowej: www.mbursa.pl lub pod numerem tel. (17) 22 20 711.

 

Serdecznie zapraszamy !!!