Matematyka w ropczyckim Liceum

Renata Święton Kamil Roman Jadwiga Bizoń

Matematyczne zainteresowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zaowocowały kolejnymi sukcesami. W tym roku aż pięć osób sięgnęło po laury w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2016.

Karol Smolak, tegoroczny absolwent  klasy matematyczno-informatycznej, uzyskał wynik bardzo dobry, Dominik Szkutak, absolwent klasy matematyczno-językowej, otrzymał wyróżnienie.

Wyróżnieni zostali również uczniowie klasy pierwszej: Kamil Roman, Renata Świętoń oraz Jadwiga Bizoń.

Kamil Roman reprezentował będzie województwo podkarpackie na Szóstym Kongresie Młodych Matematyków Polskich, który  odbędzie się w Warszawie we wrześniu 2016 roku.

Kongres organizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek mających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych.

Na kongresie nasze województwo reprezentować będzie tylko dziesięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybranych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie najwyższych osiągnięć w konkursach i olimpiadach matematycznych. Jedynym reprezentantem powiatu ropczycko-sędziszowskiego jest właśnie Kamil Roman, uczeń klasy matematyczno-informatycznej.