Powroty absolwentów…

 Agnieszka Kozub

Jak co roku, we wrześniu, nasze Liceum odwiedzają liczne grupy absolwentów. 16 września 2016 roku do szkoły zawitała Agnieszka Kozub, studentka drugiego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Agnieszka przekazała młodszym kolegom i koleżankom kilka cennych rad dotyczących wyboru studiów. Zapewniała, że klucz do sukcesu leży w pewności wyboru kierunku. Maturzyści nie powinni ulegać naciskom innych osób, lecz kierować się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Agnieszka bardzo ciepło mówi o czasie spędzonym w naszych szkolnych murach. Stawiane tu wymagania są bardzo wysokie, co przełożyło się na jej znakomite wyniki matury.

Ale studia to nie wszystko. Nasza absolwentka podjęła wolontariat w „Akademii Przyszłości”, która od 2003 roku pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Jak mówi Agnieszka, w dzisiejszych czasach pracodawcy nie wymagają od swoich przyszłych pracowników tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności miękkich, które można zdobyć właśnie poprzez działalność społeczną i charytatywną.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne wizyty naszych absolwentów. 

Agata Kujda klasa IIIb