Śladami przeszłości

mono

18 października  2014 r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyło się spotkanie, na którym została zaprezentowana nowa i pachnąca jeszcze świeżą farbą książka pt. „Na szlaku wspomnień. Monografia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach”.

.

 Stanowi ona dalszy ciąg księgi pamiątkowej przygotowanej na okoliczność Jubileuszu 90-lecia Szkoły. Publikacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum oraz Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu, a wydana została przy pomocy środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Duży wkład w jej powstanie mieli również uczniowie klasy 3a, którzysąautorami zamieszczonych w III części monografii wspomnień i wywiadów z Absolwentami naszego Liceum.

Ku naszemu zaskoczeniu na uroczystość przybyło wielu Absolwentów, którzy z radością i sentymentem powitali  tę książkę. To bardzo cieszy, ponieważ widać, że nasza Szkoła ma dobrą opinię wśród uczniów, a zarazem jest źródłem wspomnień, które utkwiły w pamięci do końca życia. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Ropczyc i okolicznych gmin, a przede wszystkim Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego. Po odśpiewaniu hymnu  Szkoły przez wszystkich zebranych pod kierunkiem uczniów klasy 3a rozpoczęła się prezentacja tej wspomnieniowej publikacji. Pan Roman Krzystyniak w bardzo zwięzły i ciekawy sposób przedstawił dzieje jej powstawania. Później głos zabrał Pan Władysław Tabasz. Opowiedział, z jakich rozdziałów składa się książka, czego dotyczy,  przeprosił również, że nie wszystkie biografie oraz wywiady zostały w niej opublikowane. Po części informacyjnej rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 3a pod przewodnictwem pani Danuty Kozak. Praca nad montażem słowno-muzycznym była dla nas niezwykle kształcącym przeżyciem. Staraliśmy się zadbać o każdy szczegół przedstawienia. Zebrani mogli usłyszeć fragmenty niektórych wywiadów umieszczonych w książce, a także przepiękne, refleksyjne wiersze stworzone przez dawnych uczniów Liceum. Ciekawym i budzącym wiele emocji pomysłem było wyświetlanie na ścianie zdjęć z różnych okresów licealnego życia. Cieszyło się to wielkim zainteresowaniem, ponieważ każdy z nas szukał się na poszczególnych fotografiach. Wywoływały one uśmiechy na twarzach Absolwentów i uczniów. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich był wspaniały występ absolwentki LO, Pani Anny Pszenicznej, która wykonała ballady Bułata Okudżawy.

Podczas spotkania panowała bardzo rodzinna i ciepła atmosfera, dlatego na twarzach wszystkich gościły uśmiechy. Nie zabrakło też łez wzruszenia. Chociaż uroczystość zgromadziła uczniów i Absolwentów pochodzących z różnych pokoleń, każdy z nich świetnie się bawił: starszym dała okazję do spotkania po latach, a młodszym pokazała, jak mocne są szkolne przyjaźnie i jak trwała bywa więź ze szkołą. Wszyscy wracali ze spotkania z głębokim przekonaniem, że udało się ocalić od zapomnienia  chociaż niewielki ślad przeszłości.

 

Joanna Jasek, klasa IIIa