FENIKS

Program FENIKS

realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach w latach 2009 - 2012

to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych

i informatycznych uczniów. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli fizyki z gimnazjów

i szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest m.in.:

- rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
- wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych,
- uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
- rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

.