Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.  Jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów szkól ponadgminazjalnych województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.
W ramach projektu 113 uczniów klas drugich uczęszcza na zajęcia rozszerzające i wyrównawcze z matematyki. Projekt realizowany jest przez 3 lata po 2 godziny tygodniowo w okresie 09.2010 – 08.2013.
Działania w ramach projektu:
•    zajęcia wyrównawcze i rozszerzające dla uczniów
•    warsztaty matematyczne prowadzone w szkołach przez nauczycieli akademickich
•    Internetowa Ekstraklasa Matematyczna z testami sprawdzającymi poziom wiedzy i umiejętności uczniów zainteresowanych matematyką oraz uczniów mających problemy z matematyką
•    konkursy matematyczne "Zostań Euklidesem" i „Zostań Pitagorasem”
•    letnie obozy naukowe
Storna główna projektu: www.mum.univ.rzeszow.pl

aaa

.