Polsko-niemiecko-ukraiński projekt wymiany młodzieży

Polsko-niemiecko-ukraiński projekt wymiany młodzieży był realizowany w dniach od 27.09 do 03.10.2015r. w Niemczech i we Francji. 20 osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczestniczyła wraz z uczniami ze szkoły partnerskiej w Niemczech Heinrich-Böll-Gymnasium i z uczniami ze szkoły w Drohobyczu na Ukrainie we wspólnych zajęciach. Projekt realizowała  Ekologiczna Szkoła Spohns Haus w Gersheim (RFN) w Kraju Saary. Jest to jedyna placówka w Niemczech, która aż pięciokrotnie została wyróżniona przez UNESCO za działalność edukacyjną na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tematem przewodnim projektu była „Zrównoważona mobilność–Nachhaltige Mobilität”. Celem zajęć było propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, kształtowanie w uczniach postaw prospołecznych i proekologicznych, wspieranie ich aktywności obywatelskiej  w środowisku lokalnym oraz budowanie wrażliwości na zmiany pod wpływem działalności człowieka. Podczas 6-dniowego pobytu w Niemczech i Francji uczniowie zwiedzili stolicę Kraju Saary- Saarbrücken, Strasburg- stolicę Alzacji we Francji, Parlament Europejki i Radę Europy, rezerwat Biosfery UNESCO „Bliesgau” położony na granicy Niemiec i Francji oraz Europejski Park Kultury „Bliesbruck-Reinheim”.