"Przyszłość potrzebuje wspomnień"

 

,,Przyszłość potrzebuje wspomnień”- Podróżdo Miejsca Pamięci i Muzeum Sachsenhausen, Berlina i Poczdamu - projekt polsko-niemieckirealizowany w dniach 24 - 30. X. 2011 r. Celem projektu było przybliżenie uczniom okresu II wojny światowej, zachowanie pamięci o ofiarach Holokaustu i uzmysłowienie jak ważna we współczesnym świecie jest demokracja oraz przestrzeganie praw człowieka. W projekcie uczestniczyła 25- osobowa grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach. Uczniowie w ramach projektu zwiedzili Oranienburg oraz wspaniałe zabytki Berlina i Poczdamu. Projekt został dofinansowany przez organizację Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 15414,84zł.

 

 

.