Trójstronny projekt wymiany młodzieży

Trójstronny projekt wymiany młodzieży - Polska, Niemcy, Ukraina, realizowany we współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz organizacją Polsko –Niemiecka Współpraca Młodzieży w dniach od 17 do 22 października 2012r.

Uczniowie z LO w Ropczycach spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec orazUkrainy w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, aby wziąć udział we wspólnych warsztatach w ramach projektu pt. ,, Co wiemy o naszych sąsiadach? –wprowadzenie do komunikacjimiędzykulturowej”.

38- osobowa grupa młodzieży nie tylko uczestniczyła we wspólnych zajęciach, lecz również miała okazję zwiedzenia zabytków Wrocławia, Świdnicy i okolic Krzyżowej. Głównym celem projektu było przełamanie barier językowych, kulturowych, uczenie się otwartości i umiejętności komunikacji oraz obalenie uprzedzeń i stereotypów poprzez zdobycie wiedzy o kulturze sąsiednich państw i nawiązanie nowych przyjaźni.

 

na strone2

.