ZNALEZIONO!

 

 Znaleziono czarne i białe słuchawki.

odbiór w sekretariacie.

 

 

 

UWAGA!!!

 

JEŻELI ABSOLWENT NIE MOŻE ODEBRAĆ

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

MOŻE UPOWAŻNIĆ JEDNEGO Z RODZICÓW

DO ODEBRANIA ŚWIADECTWA.

 

UPOWAŻNIENIE MUSI BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ NOTARIUSZA

LUB

ABSOLWENT WRAZ Z RODZICEM ZGŁASZA SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

ABY PODPISAĆ OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIAJĄCE RODZICA

DO ODBIORU ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

 (wymagane jest okazanie dowodu osobistego absolwenta i rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 2022 09 07 14 24 52 Biblioteka godziny otwarcia Word