23.06.05 .xlsx Excel

Zamiana sal:
za salę 24: grupa
lekcja 2 2E sala 6
lekcja 3 2B sala 6
lekcja 5 2D a2 sala 12
za salę 23: grupa
lekcja 3 1C sala 3
lekcja 4 1C sala 4
za salę 22: grupa
lekcja 2 2C mat2 sala 1
lekcja 4 2Ar1 2B r1 sala 2
lekcja 5 1D sala 6
za salę 27: grupa
lekcja 2 1E h2 sala 3
lekcja 5 1B sala 20
za salę 8: grupa
lekcja 2 1C 1D ch1 sala 9
lekcja 4 2C mat2 sala 7

 

ZNALEZIONO!

 

 Znaleziono czarne i białe słuchawki.

odbiór w sekretariacie.

 

 

 

UWAGA!!!

 

JEŻELI ABSOLWENT NIE MOŻE ODEBRAĆ

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

MOŻE UPOWAŻNIĆ JEDNEGO Z RODZICÓW

DO ODEBRANIA ŚWIADECTWA.

 

UPOWAŻNIENIE MUSI BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ NOTARIUSZA

LUB

ABSOLWENT WRAZ Z RODZICEM ZGŁASZA SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

ABY PODPISAĆ OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIAJĄCE RODZICA

DO ODBIORU ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

 (wymagane jest okazanie dowodu osobistego absolwenta i rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 2022 09 07 14 24 52 Biblioteka godziny otwarcia Word