Egzamin maturalny z informatyki

poziom rozszerzony

20 maja 2022 (piątek)

 

sala 16, 20 – proszę zachować ciszę

 

Zamiana sal:

 

sala 8

lekcja 5                                 klasa 1CD na salę 22

 

sala 20

 

lekcja 1                                 klasa 3D4 na salę 22

lekcja 2                                  klasa 1A na salę 22

lekcja 3                                   klasa 3C4 na salę 4

lekcja 4                                  klasa 1CD na salę 9

 

sala 24

 

lekcja 7                                 klasa 3D4 na salę 11

lekcja 8                                 klasa 2CD na salę 11

 

Klasa 2B z JZ

 

lekcja 2                                               sala 1

lekcja 3                                               sala 6

lekcja 4                                               sala 9

lekcja 5                                               sala 3

lekcja 6                                               sala 3

lekcja 7                                               sala 1

lekcja 8                                               sala 1

 

 

UWAGA!!!

 

JEŻELI ABSOLWENT NIE MOŻE ODEBRAĆ

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

MOŻE UPOWAŻNIĆ JEDNEGO Z RODZICÓW

DO ODEBRANIA ŚWIADECTWA.

 

UPOWAŻNIENIE MUSI BYĆ WYSTAWIONE PRZEZ NOTARIUSZA

LUB

ABSOLWENT WRAZ Z RODZICEM ZGŁASZA SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

ABY PODPISAĆ OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIAJĄCE RODZICA

DO ODBIORU ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

 (wymagane jest okazanie dowodu osobistego absolwenta i rodzica)

 

 

 

 

Uwaga!

Znaleziono klucze.

Odbiór w sekretariacie szkoły. 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO „FOX”
Nauczyciele języka angielskiego zachęcają
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego „FOX”.
Konkurs odbywa się w dwóch
kategoriach:
1) Klasy 1 i 2 – „Lions”
2) Klasy 3 – „Eagles”
Uczeń rozwiązuje test, który składa się
z pytań o trzech stopniach trudności.
Materiał konkursowy:
- kategoria „Lions” klasy 1 i 2 – Food and
cooking phrasal verbs oraz lektura „Jeckyl
and Hyde”
- kategoria „Eagles” klasy 3 – Food and
cooking idioms oraz lektura „Wuthering
Heights”
Opłata za konkurs wynosi 12 zł. Konkurs
odbędzie się 26 kwietnia 2022r.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka
angielskiego do 29 marca 2022r.
Szkolny koordynator konkursu: mgr Anna Baj
 
 

  

BIBLIOTEKA

  

SZKOLNA  

                                        

  GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 730 - 1530

Wtorek           730 - 1530

Środa              730 - 1530

Czwartek         730 - 1530

Piątek              730 - 1530