2019-2020

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Komunikat dla rodziców uczniów klasy pierwszej

Uprzejmie prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klasy pierwszej
o wypełnienie oświadczenia dotyczącego nauki religii/etyki oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia w naszej szkole. Skan/zdjęcie wypełnionego dokumentu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć go osobiście do sekretariatu liceum. Dokument znajduje się pod adresem:

 OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych* ucznia niepełnoletniego w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach informuje, że legitymacje szkolne dla uczniów klasy pierwszej można odbierać w sekretariacie szkoły codziennie, w godz. 8.00 – 15.00.

 

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klasy 1 i 2 czteroletniego liceum (po szkole podstawowej) odbędzie się o godzinie 8.15, natomiast dla uczniów klasy 2 i 3 trzyletniego liceum (po szkole gimnazjalnej) o godzinie 11.00 w salach lekcyjnych wg następującego harmonogramu:

Godzina 11.00

Oddział

Sala

2 A

9 (parter)

2 B

24 (2 piętro)

2 C

11 (1 piętro)

2 D

22 (2 piętro)

3 A

18 (1 piętro)

3 B

10 (parter)

3 C

23 (2 piętro)

3 D

8 (parter)

3 E

3 (parter)

Godzina 8.15 

Oddział

Sala

1 A

10 (parter)

1 B

2 (parter)

1 C

7 (parter)

1 D

17 (1 piętro)

1 E

18 (1 piętro)

2 A4

27 (2 piętro)

2 B4

8 (parter)

2 C4

4 (parter)

2 D4

24 (2 piętro)

  Każdy uczeń obowiązany jest posiadać maseczkę, długopis i notatnik.

 

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach informuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną §15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) lub wypoczynek za granicą Art. 92c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198,
z późn. zm.) (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie
z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia (zgodnie z art. 84 ust 1 ustawy Prawo oświatowe).

 

 

 

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

UWAGA UCZNIOWIE!

W związku z pandemią COVID-19 BIBLIOTEKA SZKOLNA 

NIE BĘDZIE W TYM ROKU PROWADZIĆ

KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH.

 

Natomiast wszystkich uczniów już od września serdecznie zapraszamy do wypożyczania i zwracania naszych książek.

BIBLIOTEKA SZKOLNA BĘDZIE OTWARTA!

nauczyciel bibliotekarz:

Dorota Pleśniak-Sh’hadeh

 

 

 

 

 

Lista kandydatów przyjętych

do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

1 A

Lp.

Nazwisko

Imię

Drugi język

1

Boś

Kamila

język włoski

2

Bukowska

Paulina

język włoski

3

Daniel

Zuzanna

język włoski

4

Dziewit

Kinga

język włoski

5

Ferfecka

Oliwia

język włoski

6

Fieńkowska

Oliwia

język włoski

7

Gudzowska

Julia

język włoski

8

Juchno

Oliwia

język włoski

9

Kontrabecka

Izabela

język niemiecki

10

Malinowska

Gabriela

język włoski

11

Malska

Gabriela

język włoski

12

Marciniec

Eliza

język włoski

13

Marć

Martyna

język niemiecki

14

Ochab

Oliwia

język niemiecki

15

Piękoś

Zuzanna

język niemiecki

16

Pluta

Edyta

język włoski

17

Płoucha

Dominika

język rosyjski

18

Pociask

Oliwier

język włoski

19

Potwora

Emilia

język włoski

20

Różańska

Klaudia

język włoski

21

Staroń

Ewelina

język włoski

22

Szafraniec

Magdalena

język włoski

23

Tarała

Sylwia

język włoski

24

Zawiślak

Wiktoria

język włoski

25

Zegar

Weronika

język włoski

26

Zima

Maria

język rosyjski

       

1 B

Lp.

Nazwisko

Imię

Drugi język

1

Bal

Izabela

język włoski

2

Brandys

Karolina

język niemiecki

3

Cabaj

Jakub

język niemiecki

4

Czaja

Kacper

język rosyjski

5

Czaja

Natalia

język włoski

6

Czochara

Dawid

język niemiecki

7

Dyło

Kinga

język włoski

8

Grzesiak

Jan

język niemiecki

9

Kapusta

Klemens

język niemiecki

10

Kasprzyk

Szymon

język niemiecki

11

Kojder

Michał

język rosyjski

12

Krypel

Wiktoria

język niemiecki

13

Łuszcz

Wiktoria

język rosyjski

14

Machnica

Weronika

język niemiecki

15

Mielniczek

Marcel

język niemiecki

16

Pazdan

Natalia

język niemiecki

17

Pieprzak

Maciej

język niemiecki

18

Skwierz

Jakub

język niemiecki

19

Szczepanik

Julia

język włoski

20

Szczepkowicz

Jan

język niemiecki

21

Szpara

Anita

język niemiecki

22

Zatorska

Małgorzata

język włoski

23

Zegar

Justyna

język niemiecki

24

Ziobro

Karolina

język włoski

       

1 C

Lp.

Nazwisko

Imię

Drugi język

1

Bukowski

Hubert

język niemiecki

2

Chmura

Aleksandra

język niemiecki

3

Darłak

Kornelia

język rosyjski

4

Gorczyca

Julia

język niemiecki

5

Kalisztan

Julita

język rosyjski

6

Kubik

Kaja

język niemiecki

7

Lubelczyk

Gabriela

język niemiecki

8

Ochab

Adrianna

język niemiecki

9

Ochał

Alicja

język niemiecki

10

Ochał

Natalia

język niemiecki

11

Pietrucha

Karolina

język rosyjski

12

Piękoś

Jakub

język niemiecki

13

Robak

Wiktoria

język niemiecki

14

Susz

Karol

język niemiecki

15

Świerk

Wiktoria

język rosyjski

16

Tymczyna

Weronika

język rosyjski

17

Walczyk

Paweł

język rosyjski

18

Wojdon

Weronika

język rosyjski

19

Zapał

Julia

język rosyjski

20

Zymróz

Klaudia

język niemiecki

       

1 D

Lp.

Nazwisko

Imię

Drugi język

1

Czaja

Szymon

język niemiecki

2

Daniel

Mikołaj

język rosyjski

3

Darłak

Hubert

język niemiecki

4

Dral

Miłosz

język rosyjski

5

Fic

Kamil

język niemiecki

6

Gryshchenko

Artem

język niemiecki

7

Jemioło

Jakub

język niemiecki

8

Kośniowski

Kacper

język niemiecki

9

Królikowska

Aleksandra

język niemiecki

10

Marć

Kamil

język niemiecki

11

Nędza

Michał

język rosyjski

12

Niwa

Klara

język rosyjski

13

Płocica

Maciej

język rosyjski

14

Rachwał

Antoni

język rosyjski

15

Rachwał

Oskar

język niemiecki

16

Rybka

Maciej

język niemiecki

17

Sowa

Maksymilian

język rosyjski

18

Staroń

Krzysztof

język niemiecki

19

Szpara

Ernest

język niemiecki

20

Wójtowicz

Maciej

język rosyjski

       

1 E

Lp.

Nazwisko

Imię

Drugi język

1

Bała

Milena

język włoski

2

Bizoń

Aleksandra

język włoski

3

Chmiel

Oliwia

język włoski

4

Ciempa

Maksymilian

język rosyjski

5

Darłak

Teresa

język włoski

6

Dłużeń

Jakub

język niemiecki

7

Dudek

Renata

język niemiecki

8

Dydo

Maja

język rosyjski

9

Frydło

Aleksandra

język włoski

10

Gawlik

Jan

język włoski

11

Gawron

Zofia

język niemiecki

12

Jaszczyszyn

Gloria

język włoski

13

Kluk

Marcelina

język włoski

14

Kubik

Natalia

język włoski

15

Łukaszyk

Nikoletta

język włoski

16

Pazdan

Gabriela

język włoski

17

Porzuczek

Martyna

język niemiecki

18

Ptaszek

Maria

język niemiecki

19

Pyskaty

Paweł

język włoski

20

Róg

Aleksandra

język włoski

21

Rusin

Natalia

język niemiecki

22

Siwak

Oliwia

język włoski

23

Śmiałek

Oliwia

język włoski

24

Świątek

Aleksandra

język włoski

25

Świętoń

Magdalena

język włoski

26

Tatara

Amelia

język włoski

27

Walczyk

Martyna

język niemiecki

28

Wojnarowska

Zuzanna

język niemiecki

 

 

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego

im.Tadeusza Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Nazwisko

Imię

1.         

Bal

Izabela

2.         

Bała

Milena

3.         

Bizoń

Aleksandra

4.         

Boś

Kamila

5.         

Brandys

Karolina

6.         

Bukowska

Paulina

7.         

Bukowski

Hubert

8.         

Cabaj

Jakub

9.         

Chmiel

Oliwia

10.       

Chmura

Aleksandra

11.       

Ciempa

Maksymilian

12.       

Czaja

Kacper

13.       

Czaja

Natalia Karolina

14.       

Czaja

Szymon

15.       

Czochara

Dawid

16.       

Daniel

Mikołaj

17.       

Daniel

Zuzanna

18.       

Darłak

Hubert

19.       

Darłak

Kornelia

20.       

Darłak

Teresa Anna

21.       

Dłużeń

Jakub

22.       

Dral

Miłosz

23.       

Dudek

Renata

24.       

Dydo

Maja

25.       

Dyło

Kinga

26.       

Dziewit

Kinga

27.       

Ferfecka

Oliwia

28.       

Fic

Kamil

29.       

Fieńkowska

Oliwia

30.       

Frydło

Aleksandra

31.       

Gawlik

Jan

32.       

Gawron

Zofia

33.       

Gorczyca

Julia

34.       

Gryshchenko

Artem

35.       

Grzesiak

Jan

36.       

Gudzowska

Julia

37.       

Ilina

Sofiia

38.       

Jaszczyszyn

Gloria

39.       

Jemioło

Jakub

40.       

Juchno

Oliwia

41.       

Kalisztan

Julita

42.       

Kapusta

Klemens

43.       

Kasprzyk

Szymon

44.       

Kluk

Marcelina

45.       

Kojder

Michał

46.       

Konieczko

Karolina

47.       

Kontrabecka

Izabela

48.       

Kośniowski

Kacper

49.       

Królikowska

Aleksandra

50.       

Krypel

Wiktoria

51.       

Kubik

Kaja

52.       

Kubik

Natalia Karolina

53.       

Lubelczyk

Gabriela

54.       

Łukaszyk

Nikoletta

55.       

Łuszcz

Wiktoria Oliwia

56.       

Machnica

Weronika

57.       

Malinowska

Gabriela

58.       

Malska

Gabriela Ewa

59.       

Marciniec

Eliza

60.       

Marć

Kamil

61.       

Marć

Martyna

62.       

Mazur

Natalia

63.       

Mielniczek

Marcel Jan

64.       

Nędza

Michał

65.       

Niedziela

Martyna

66.       

Niwa

Klara

67.       

Ochab

Adrianna Katarzyna

68.       

Ochab

Oliwia

69.       

Ochał

Alicja

70.       

Ochał

Natalia

71.       

Oleś

Andrzej Marcin

72.       

Ostafin

Weronika

73.       

Patro

Karol

74.       

Pazdan

Gabriela Weronika

75.       

Pazdan

Natalia

76.       

Pieprzak

Maciej Marcin

77.       

Pietrucha

Karolina

78.       

Piękoś

Jakub

79.       

Piękoś

Zuzannna

80.       

Pluta

Edyta

81.       

Płocica

Maciej

82.       

Płoucha

Dominika

83.       

Pociask

Oliwier

84.       

Porzuczek

Martyna

85.       

Potwora

Emilia

86.       

Ptaszek

Maria Anna

87.       

Pyskaty

Paweł

88.       

Rachwał

Antoni

89.       

Rachwał

Oskar

90.       

Robak

Wiktoria

91.       

Rogala

Milena

92.       

Róg

Aleksandra

93.       

Róg

Kamila

94.       

Różańska

Klaudia

95.       

Rusin

Marlena

96.       

Rusin

Natalia

97.       

Rybka

Maciej

98.       

Siwak

Oliwia

99.       

Skwierz

Jakub

100.      

Sowa

Maksymilian

101.      

Staroń

Ewelina

102.      

Staroń

Krzysztof

103.      

Susz

Karol

104.      

Szafraniec

Magdalena

105.      

Szczepanik

Julia

106.      

Szczepkowicz

Jan

107.      

Szpara

Anita

108.      

Szpara

Ernest

109.      

Śmiałek

Oliwia

110.      

Świątek

Aleksandra

111.      

Świerk

Wiktoria

112.      

Świętoń

Magdalena

113.      

Tarała

Sylwia

114.      

Tatara

Amelia

115.      

Tymczyna

Weronika

116.      

Walczyk

Martyna

117.      

Walczyk

Paweł

118.      

Warzocha

Dominika

119.      

Wojdon

Weronika

120.      

Wojnarowska

Zuzanna

121.      

Wójtowicz

Maciej

122.      

Wszołek

Julia

123.      

Zapał

Julia

124.      

Zatorska

Małgorzata

125.      

Zawiślak

Wiktoria Faustyna

126.      

Zegar

Justyna

127.      

Zegar

Weronika

128.      

Zima

Maria

129.      

Ziobro

Karolina Sandra

130.      

Zymróz

Klaudia

 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginały dokumentów

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 1500.

19 sierpnia do godz. 1400 zostanie ogłoszona lista przyjętych do szkoły z podziałem na klasy.

Wszyscy kandydaci, którzy wybrali Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach w pierwszej preferencji zostali zakwalifikowani do szkoły.

Wszyscy kandydaci, którzy wybrali naszą szkołę w pierwszej preferencji spełnili kryteria kwalifikacyjne.

 

11 SIERPNIA 2020 r.

OD GODZINY 800 W SALI NR 1

BĘDĄ WYDAWANE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

 

Wejście do szkoły od stromy ul. Mickiewicza.

Dyrektor Liceum

mgr Grażyna Baran

Ekolożki z naszego Liceum wiedzą ,
jak naprawić to, co inni zepsuli!

Tak można powiedzieć o uczennicach klasy 2c , które w tym roku szkolnym wzięły udział w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Spośród kilkudziesięciu uczestników etapu szkolnego Olimpiady, do eliminacji okręgowych zakwalifikowały się: Kinga Bielarska, Julia Maciołek i Karolina Rolek. Z uwagi na zaistniałe zagrożenie epidemiologiczne,  kolejne etapy Olimpiady nie mogły odbyć się w normalnym trybie. Uczestnicy zawodów zostali poproszeni o wykonanie  pracy badawczej na następujący temat: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twojego zamieszkania wymaga pilnych działań oraz podaj plan naprawczy zmierzający do korzystnych zmian”. Karolina i Julia zgłębiły temat toksycznego azbestu, zaś Kinga zajęła się problemem dzikich wysypisk śmieci. Praca Karoliny Rolek okazała się na tyle interesująca, że zapewniła jej tytuł finalistki XXXV OWE, a tym samym prawo wstępu na 64 uczelnie, bez postępowania kwalifikacyjnego. Już teraz, na rok przed maturą, Karolina może wybrać kierunek swoich studiów spośród medycyny, farmacji, stomatologii, biotechnologii i wielu innych, pokrewnych dziedzin.  Pozostałe  ekolożki  zostały uhonorowane za swoje prace dyplomem, a Kinga dodatkowo nagrodą ksiązkową.

Gratulujemy dziewczynom, zwłaszcza naszej finalistce i życzymy dalszych ekologicznych sukcesów.  Kto wie, może właśnie jesteśmy świadkami początku karier lokalnych działaczy ekologicznych, dla których walka o lepszy stan środowiska przyrodniczego jest priorytetem i jednocześnie sposobem na stworzenie przyszłym pokoleniom bardziej przyjaznych dla zdrowia warunków do życia.  

KOMUNIKAT

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
informuje, że od 1 czerwca 2020 roku konsultacje z pedagogiem szkolnym
odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 13:00 do 14:00 w budynku szkoły.

Grażyna Baran

Dyrektor Liceum

Komunikat biblioteki szkolnej

dni i godziny otwarcia

W dniach 2, 3, 4 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

oraz 16, 17, 18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek)

w godzinach 9:00 - 12:00 biblioteka będzie otwarta.

W tych dniach będzie możliwość zwrotu wypożyczonych książek oraz wypożyczenia potrzebnych lektur szkolnych.

Uczniowie klas 1 i 2, którzy nie zwrócą książek przed rozdaniem świadectw, będą mogli je zwrócić po wakacjach, w nowym roku szkolnym.

Wyjątek stanowią uczniowie, którzy będą chcieli zmienić szkołę i wybrać dokumenty – ci uczniowie mają obowiązek zwrócić książki przed odebraniem świadectwa i wybraniem dokumentów ze szkoły.

Uwaga! Wejście do biblioteki będzie możliwe od strony drogi A4 przez budynek WT – nowy żółty budynek Zespołu Szkół. Brama wjazdowa na wprost drzwi będzie otwarta.

Zapraszam.

Proszę wszystkich przychodzących o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia Covid-19.

Późniejsze dni i godziny otwarcia biblioteki szkolnej będą zamieszczane na e-dzienniku.

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik.

nauczyciel bibliotekarz D. Pleśniak-Sh’Hadeh

KOMUNIKAT

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
informuje, że od 1 czerwca 2020r. uczniowie klas pierwszych i drugiej
mają możliwość odbywania konsultacji zgodnie z harmonogramem
przekazanym im przez wychowawców.

Grażyna Baran
Dyrektor Liceum

KOMUNIKAT

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
informuje, że od 25 maja 2020r. tegoroczni absolwenci mają możliwość
odbywania konsultacji zgodnie z harmonogramem
przekazanym im przez wychowawców.

Grażyna Baran
Dyrektor Liceum

W promieniach Słońca majowego

Co dzieje się pod różą?... Piękno natury, a może tęsknota?... Spotkanie na werandzie z majowym słońcem… Czy kochamy ogrody jak Mehoffer?... Wiosna to nadzieja, bo przecież natura nie zna granic… Tak różnorodne refleksje może wyzwolić jedno dzieło sztuki.

Tematem tegorocznej VII edycji konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” organizowanego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach był esej inspirowany obrazem artysty Słońce majowe.

Trudna i wyrafinowana forma wypowiedzi, konieczność wykazania się erudycją, a jednocześnie indywidualną wrażliwością, swoboda asocjacji przy zachowaniu dyscypliny myśli oraz posługiwanie się pięknym i oryginalnym językiem nie były dla uczestniczek konkursu zbyt trudnym wyzwaniem. Autorki prac potrafiły poddać fachowej analizie nie tylko formalne elementy dzieła, ale również stawiać za jego pośrednictwem ważne, zaskakujące pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. Na tym przecież polega rozmowa z naszymi wielkimi przodkami.

Jury pragnie pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu dociekliwości poznawczej, dojrzałości spostrzeżeń i olbrzymiej wiedzy, a nauczycielom prowadzącym podziękować za poświęcony czas i rozbudzanie twórczego potencjału uczniów.

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie:

I miejsce ex aequo:
Julia Gorczyca– uczennica Szkoły Podstawowej w Łączkach Kucharskich (opiekun pani Lidia Nykiel)
Weronika Gruszka – uczennica  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropczycach – Czekaju (opiekun pani Ewa Mormol)

II miejsce ex aequo: 
Emilia Szeliga – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach (opiekun pani Bożena Nowacka)
i Anna Fryz - uczennica  Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropczycach – Czekaju (opiekun pani Ewa Mormol)

III miejsce
Karolina Byś 
– uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie ( opiekun pani Beata Kmiotek)

Wyróżnienie:
Wanesa Dragan - uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie ( opiekun pani Beata Kmiotek)

Organizatorzy dziękują panu Witoldowi Darłakowi – Staroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Ropczyc za objęcie konkursu honorowym patronatem. 

Marta Rząsa

KOMUNIKAT

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zajęcia dydaktyczno - wychowawcze są zawieszone do 7 czerwca 2020r.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych
odbywa się nauczanie zdalne.

Proszę uczniów o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.

Do dnia 7 czerwca 2020 r. budynek szkoły jest zamknięty.
W pilnych sprawach proszę o kontakt pod numerem telefonu:
17 2228270 lub 604073336 lub 600413382.

Grażyna Baran
Dyrektor Liceum

Dialog z Janem Pawłem II 

 Przeżywamy dziś setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – późniejszego Papieża Jana Pawła II. W normalnych warunkach, z okazji dnia papieskiego, czy różnych rocznic, związanych z Jego osobą, odbywały się w całej Polsce koncerty, konferencje, spotkania i konkursy, służące upowszechnieniu nauczania naszego Wielkiego Rodaka.

Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny. W Liście do Rodzin Jan Paweł II pisał: „Pośród wielu dróg Kościoła rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.” Natomiast w adhortacji „Familiaris consortio” pisał: „Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół.”

Ojciec Święty, poruszając temat rodziny, zawsze łączył go z tak ważnymi kwestiami jak: szacunek dla ludzkiej cielesności i seksualności, godność narzeczeństwa, sakramentalność małżeństwa i otwartość rodziny na życie.

Jan Paweł II kochał i rozumiał ludzi młodych. Zawsze z łagodnością i cierpliwością odpowiadał na ich pytania. Uczniowie naszego Liceum, jako reprezentanci młodzieży, też zadali Ojcu Świętemu pytania. W ten sposób stanęli jakby pod niebiańskim oknem tak, jak przed laty młodzi ludzie, którzy gromadzili się pod oknem kurii biskupiej w Krakowie i do późnych godzin rozmawiali z Papieżem.

Tutaj można obejrzeć film 

ks. mgr Sławomir Lubas

 

Finał, złoto, diament…
osiągnięcia ropczyckich matematyków!

Chociaż pandemia przekreśliła możliwość dotychczasowej rywalizacji w konkursach przedmiotowych, mimo to ropczyccy matematycy znów awansują. Jakub Kępka  z klasy 2C, który zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Kraków, otrzymał tytuł finalisty III stopnia tych zawodów.

Witold Szydło z klasy 3D, który przeszedł do finału ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej, został laureatem III stopnia w tej rywalizacji.

Do finału wojewódzkiego XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji zakwalifikowali się:

- w kategorii klas pierwszych po szkole podstawowej:

Jakub Stępak 1D4

 - w kategorii klas pierwszych po gimnazjum:

Patrycja Róg  1D

Zofia Ostrowska  1D

- w kategorii klas drugich:

Jakub Kępka   2C

Maciej Pięta  2C

Michał Kobiera  2C

Z powodu epidemii finał konkursu odbędzie się we wrześniu.

Laureaci i wyróżnieni - wyniki
GALILEO 2020

4 marca 2020 roku nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu GALILEO.

Z dumą prezentujemy wyniki rywalizacji z języka angielskiego:

w kategorii klas pierwszych szkoły średniej (po gimnazjum):

 • Wiktoria Stróż z klasy 1C - 4 miejsce w kraju, dyplom Laureata i nagroda książkowa
 • Zuzanna Nykiel z klasy 1B - 9 miejsce w kraju, dyplom Laureata
 • Paweł Ochał z klasy 1D - 9 miejsce w kraju, dyplom Laureata
 • Bartosz Baranowski z klasy 1B - 13 miejsce w kraju, dyplom wyróżnienia

w kategorii klas drugich szkoły średniej:

 • Aleksandra Duda z klasy 2C - 5 miejsce w kraju, dyplom Laureata i nagroda książkowa.

Gratulujemy naszym licealistom zdolności językowych i życzymy dalszych sukcesów!

DRODZY ABSOLWENCI...

Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!

(Artur Oppman)

Lata nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach to z pewnością czas dojrzewania, dokonywania pierwszych ważnych życiowych decyzji, nawiązywania przyjaźni, znajomości, poszukiwania swojego miejsca w życiu.

24 kwietnia 2020 r. zakończył się dla tegorocznych maturzystów 3-letni okres nauki, zmagań konkursowych i olimpijskich, rywalizacji sportowej. Ukończenie szkoły zamyka pewien ważny etap w życiu młodego człowieka.

Pożegnanie szkoły to okazja dla absolwentów do podsumowania pracy, do refleksji i zadumy. Jest to moment, który pozwala spojrzeć z perspektywy na różne doświadczenia i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już nie powróci.

W tym roku pożegnanie szkoły przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbywa sie w szczególnych warunkach. Mimo że nie ma oficjalnych uroczystości, zapewniamy, że każdy absolwent na długo pozostanie w pamięci nauczycieli oraz młodszych koleżanek i kolegów.

Trudna sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, zaskoczyła wszystkich. Jeszcze na początku marca nikt nie uwierzyłby, że zamiast cieszyć się pierwszymi oznakami wiosny i korzystać z pierwszych ciepłych dni, będziemy siedzieć w domu. Strach i niepewność o przyszłość zbiegły się z czasem intensywnego przygotowania do matury. Nieznany i przesuwający się termin egzaminu maturalnego w tym roku niewątpliwie potęguje zdenerwowanie, ale może też okazać się korzystny. Praca, codzienny trud, dłuższy okres przygotowań do matury mogą zaowocować sukcesem i dostaniem się na wymarzone kierunki studiów.

Kiedy już nadejdą lepsze czasy i pandemia zostanie opanowana, liczymy na spotkania z absolwentami, rozmowy, wspólne wspominanie zdarzeń, sytuacji, którymi żył cały Wasz rocznik.

Dyrekcja i Nauczyciele Liceum

#CONTRA19 - nastolatkowie w kontrze do COVID-19 

Fundacja Zwolnieni z Teorii zainicjowała akcję #CONTRA19 – w kontrze do COVID-19, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do zaangażowania się w pomoc lokalnym przedsiębiorcom, instytucjom kultury czy osobom starszym lub zwalczanie fake newsów. Wszystkie aktywności – w formie wyzwań – nastolatkowie z całej Polski mają oczywiście wykonywać bez wychodzenia z domu.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, nastolatkowie chcieliby, by negatywne skutki koronawirusa były jak najmniejsze. W zaangażowaniu się w walkę z nimi chce im pomóc właśnie Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Na czym polega ta akcja? Na stronie www.contra19.org losuje się krótkie wyzwanie, realizuje je, a następnie zachęca swoich znajomych do tego, by też podjęli się wyzwania. Wśród najciekawszych są m.in.: Wesprzyj lokalsa - na rzecz lokalnych biznesów, Przeżyj to w piżamie - wsparcie kultury, E-domóweczka - podtrzymanie relacji i życia towarzyskiego.

Co ważne, wszystkie wyzwania młodzież może wykonać bez wychodzenia z domu, bez pieniędzy, a  nawet, bez ruszania się z kanapy.

Partnerem merytorycznym akcji jest GovTech Polska. Kreację motywującą do działania przygotowała pro bono agencja 180heartbeats + JUNG v MATT. (mb)łk. Leopolda Lisa-Kuli

 Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

Drodzy Absolwenci naszego Liceum!

 

Dyrektor i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zwracają się do absolwentów z prośbą o napisanie  "Wspomnień o prof. Stanisławie Viscardim"  z okazji 100. rocznicy urodzin tego wieloletniego pedagoga tej Szkoły, wspaniałego człowieka i pasjonata fizyki. Ma to na celu przybliżenie sylwetki i osiągnięć tego wybitnego nauczyciela. Do pracy można dołączyć stare fotografie. Wspomnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum.

Prace prosimy przesyłać do 8 marca 2020 roku na adres szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

ul. Mickiewicza 12

39-100 Ropczyce

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 17 22 28 270

Wyniki XII Powiatowego Konkursu Języków Obcych

pod hasłem ,,Bez smogu – razem zadbajmy o czyste powietrze ” dla uczniów szkół podstawowych  powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Konkurs odbył się w 2 kategoriach: język angielski oraz język niemiecki.

Prace konkursowe nadesłało 73 uczniów ze szkół podstawowych naszego powiatu.

 

Kategoria: język angielski

Wynik konkursu

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Szkoła

I miejsce

Paweł Pyskaty

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach

II miejsce

Filip Hamala

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie

III miejsce

Emilia Szeliga

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach

 

Kategoria: język niemiecki

Wynik konkursu

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Szkoła

I miejsce

Karolina Brandys

Szkoła Podstawowa w Kozodrzy

II miejsce

Emilia Hajduk

Szkoła Podstawowa w Wiercanach

III miejsce

Maksymilian Pas

Szkoła Podstawowa w Ostrowie

 

Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom!!!

Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród nie odbędzie się 10 marca 2020 r., zostało przełożone na późniejszy termin o czym poinformujemy Państwa tydzień wcześniej.

A. Grędysa, A. Pietruszka, A. Baj

Sukces Wiktorii na Festiwalu Języka Rosyjskiego

28 lutego 2020 roku w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się IV Festiwal Języka Rosyjskiego, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży województwa podkarpackiego. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 160 studentów i uczniów, w tym 9 naszych licealistów, a także wielu sympatyków języka i kultury rosyjskiej. Podczas Festiwalu uczniowie mogli wysłuchać wykładu w języku rosyjskim, porozmawiać z Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej, a nawet spróbować dań przygotowanych według oryginalnych przepisów kuchni rosyjskiej. Najwięcej emocji wzbudziły konkursy: dyktando dla uczniów-obcokrajowców, test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich, test leksykalno-gramatyczny dla studentów Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbył się również konkurs wiedzy “Życie i twórczość Aleksandra Puszkina”, w którym wzięli udział nasi uczniowie. Cieszy fakt, że uczennica klasy 2E Wiktoria Panek zdobyła III miejsce w konkursie wiedzy o życiu i twórczości tego rosyjskiego poety.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Anna Grędysa

"Zawsze wierni”

"Oni nie prosili,

Nie kłaniali się w pas.

Oni uwierzyli.

Tak nam dopomóż!

Przyszedł nasz czas!"

 

27 lutego 2020 roku odbyły się eliminacje powiatowe turnieju poezji i prozy „Zawsze wierni”, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi  historią najnowszą i jej bohaterami oraz kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Jest też dla młodzieży szansą prezentowania artystycznych uzdolnień. W konkursie wzięli udział uczniowie naszego Liceum. Kacper Kojder z klasy 2C otrzymał wyróżnienie, a Patrycja Strzałka z klasy 1A zajęła II miejsce i będzie reprezentować naszą Szkołę w finale wojewódzkim turnieju, który odbędzie się 10 marca 2020 roku.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień miłośników matematyki

15 lutego 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach odbył się etap powiatowy XX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji, w którym wzięło udział trzydziestu uczniów. Najlepszymi matematykami wśród ropczyckich licealistów okazali się:

W kategorii klas pierwszych po szkole podstawowej:

   I miejsce - Jakub Stępak - 1D4

   II miejsce - Antoni Popielarz  1C4

   III miejsce - Marcin Wiśniowski 1D4

W kategorii klas pierwszych po gimnazjum:

   II miejsce - Patrycja Róg  1D

   II miejsce - Zofia Ostrowska  1D

   III miejsce - Rafał Przypek  1D

W kategorii klas drugich:

   I miejsce Jakub Kępka   2C

   I miejsce Maciej Pięta  2C

   II miejsce Michał Cynarski  2C

   III miejsce Michał Kobiera  2C

O awansie do finału zadecyduje liczba punktów zdobytych przez uczniów
w etapie powiatowym.

Agnieszka Żurek-Smolak

Brawa dla Jakuba Wielgusa!

W dniach 8 i 9 lutego 2020 roku odbył się wojewódzki etap XLVI Olimpiady Geograficznej. Brał w nim udział Jakub Wielgus,  uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Jeszcze przed rozpoczęciem konkursowych zmagań został wyróżniony przez jury za najlepiej napisaną pracę z geografii społeczno–ekonomicznej na I etapie zawodów.

Do pierwszej, pisemnej części II etapu olimpiady zakwalifikowało się ponad 50 uczniów z całego województwa. Jakub zaliczył z wynikiem bardzo dobrym trzyczęściowy test i znalazł się w ścisłej czołówce 16 najlepszych geografów z Podkarpacia. Następnie brał udział w quizie i egzaminie ustnym, który odbywał się przed publicznością i komisją egzaminującą. W części ustnej Jakub był bezkonkurencyjny, zabierając publiczność i jury w przepiękną podróż po świecie w oparciu o rozwój metropolitarny Londynu. Za swoje wystąpienie uczeń uzyskał maksymalną ocenę, a publiczność nagrodziła go gromkimi brawami. Ostatecznie Jakub zakończył zmagania olimpijskie na 3 pozycji w województwie.

Do 15 marca 2020 roku Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosi na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia.

Gratulujemy Jakub. Jesteśmy z Ciebie dumni!

Ropczyccy matematycy znowu triumfują!

54 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięło udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes - Matematyka. Plus. Konkurs polegał na rozwiązaniu 25 zadań. Jego celem było sprawdzenie  matematycznych umiejętności uczniów oraz pobudzenie ducha olimpijskiej rywalizacji. Licealiści świetnie poradzili sobie z zadaniami, a wyniki ich prac okazały się imponujące. Tytuł laureata uzyskali: Aleksandra Brzoza, Patrycja Róg -  lD,  Natalia Curzytek, Krzysztof Koza, Marcin Wiśniowski, Jakub Kobiera,  Adrian Boruta  -  1D4, Zuzanna Majka,  Michał Kobiera , Maciej Pięta,  Michał Cynarski  -  2C,  Mateusz Ciepielowski  -  3C, Witold Szydło -  3D. Wszystkim  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Maciej Pięta

Ogólnopolski konkurs MULTITEST 2019

W naszym Liceum odbył się ogólnopolski konkurs MULTITEST 2019 z fizyki, chemii i języka angielskiego. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursie wzięło udział 48 uczniów klas I i II.

Miło nam poinformować, że ponownie uczniowie naszej Szkoły wykazali się wysokim poziomem opanowania wiadomości  i zdobyli tytuły laureatów, bądź zostali wyróżnieni.

Wyniki konkursów:

Fizyka

Jakub Stępak - 1D4 laureat

Igor Adamus  - 1D4 laureat

Natalia Curzytek - 1D4 wyróżnienie

Marcin Wiśniowski - 1D4 wyróżnienie

Antoni Popielarz - 1C4 wyróżnienie

Jakub Podsiadło - 1C4 wyróżnienie

Przemysław Pazdan - 1C4 wyróżnienie

Chemia

Antoni Popielarz - 1C4 laureat

Przemysław Pazdan - 1C4 laureat

Wiktoria Hendzel - 1A4 wyróżnienie

Kamil Bochenek - 1C4 wyróżnienie

Jakub Wołcyrz  - 1C4 wyróżnienie

Michał Gorczyca - 1C4 wyróżnienie

Język angielski

Aleksandra Brzoza - 1D wyróżnienie

 

Jesteśmy z Was dumni, gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych zwycięstw!

KP

Dyplomy wręczone, ropczyccy matematycy nagrodzeni!

 

30 stycznia w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród w XXXV Konkursie Matematycznym im. Jana Marszała, w której wzięli udział nasi uczniowie pod opieką nauczycielki matematyki pani Agnieszki Żurek-Smolak. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach reprezentowało w konkursie sześciu uczniów: Rafał Przybek z klasy 1D o kierunku matematyczno-informatycznym, Maciej Pięta, Jakub Kępka, Michał Kobiera z klasy 2C o profilu matematyczno-informatycznym, Michał Cynarski z klasy 2C o profilu biologiczno-chemicznym i Witold Szydło z klasy 3D o kierunku matematyczno-informatycznym. Michał Kobiera zajął III miejsce, Maciej Pięta, Michał Cynarski, Jakub Kępka i Witold Szydło otrzymali wyróżnienie. Matematyczne sukcesy naszych licealistów kolejny raz rozsławiają Ropczyce w województwie. Więcej informacji  na stronie http://lo-lancut.pl/files/XXXVKM

Złoty chłopak

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, Witold Szydło z klasy 3D, wziął udział w ogólnopolskim konkursie „O Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej w kategorii matematyka i odniósł sukces. Zakwalifikował się do krajowego finału, czyli znalazł się w gronie 100 najlepszych matematyków w Polsce uczestniczących w tym konkursie. Pierwszy etap konkursu odbył się w sobotę 11 stycznia 2020 roku.
Przed Witoldem II etap konkursu. Finał ogólnopolski odbędzie się 22 lutego 2020 roku na Politechnice Krakowskiej.
Laureatom etapu finałowego przyznaje się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.
Szczegóły na stronie http://indeks.pk.edu.pl/

Gratulujemy naszemu licealiście i życzymy „złota” w finale konkursu.

 

Sukcesy naszych licealistów w ogólnopolskim konkursie JERSZ

Język niemiecki nie ma przed nimi żadnych tajemnic. W ogólnopolskiej rywalizacji Łowcy Talentów – Jersz, nasi uczniowie potwierdzili biegłą znajomość języka sąsiadów. 
Blisko 5,5 tys. uczniów z całej Polski zmierzyło się 13 listopada 2019 roku z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach do konkursu przystąpiło 17 uczniów z klas: pierwszych, drugich i trzecich.

Tytuł LAUREATA i nagrodę rzeczową otrzymała Klaudia Róg z klasy 2B  zajmując 3 miejsce w województwie i  6 miejsce w kraju. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku przyznano Bartoszowi Ziębie z klasy 3D za 3 miejsce w województwie i 75 miejsce w kraju. Wysokie 12 miejsce w województwie zajęła Sabina Kliś z klasy 2E. Zofia Ostrowska z klasy 1D otrzymała dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach pierwszych - 14 miejsce w województwie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Anna Grędysa

Z Ropczyc do Krosna,
aby poczuć magię tworzenia szkła

Chociaż aura nie zachęcała do jakichkolwiek podróży, uczniowie klasy 1C4 naszego Liceum, na przekór kapryśnej pogodzie, wybrali się 9 stycznia do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Podczas trwającej 2 godziny wędrówki po obiekcie, zgłębiali  tajniki  tworzenia szkła, a chętni mogli spróbować własnych sił i samodzielnie wydmuchać fantazyjne szklane formy. Licealiści zaznajomili się ponadto z warsztatem malowania na szkle, grawerowania szkła oraz produkcji witraży. Historię przemysłu szklanego w Krośnie poznali podczas projekcji filmu. Zwiedzając, mieli również okazję zobaczyć jedyne w Polsce o tak dużej powierzchni, prezentowane w zamkniętym pomieszczeniu malowidło 3D. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników wycieczki była wizyta w Pijalni i Fabryce Czekolady w Korczynie, gdzie mogli do woli rozkoszować się smakiem korczyńskiego specjału. Na koniec uczniowie uczestniczyli w projekcie specjalnym kina Helios „Kino na temat”, podczas którego wyświetlany był film „Green Book” w reżyserii Petera Farelly' ego, traktujący o równości wśród ludzi, tolerancji wobec drugiego człowieka oraz przełamywaniu barier i walce o własną godność.

Bożena Piekarska

Językowe sukcesy Klaudii Róg

 

Uczennica klasy 2B  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, Klaudia Róg zakwalifikowała się do etapu okręgowego 43. Olimpiady Języka Niemieckiego.

To duży sukces naszej licealistki, ponieważ poziom ogólnopolskich olimpiad językowych jest wysoki i wymaga od ucznia bardzo dobrej znajomości języka obcego. Przed Klaudią kolejny test trwający 90 minut, który odbędzie się już 10 stycznia 2020 roku.

Warto wspomnieć, że w tym roku szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie  Języka Niemieckiego ,,Deutschfreund” Klaudia zajęła III miejsce w województwie podkarpackim oraz VI miejsce w kraju, rozwiązując test konkursowy na 94,2%.

Ponadto uczennica wraz z drużyną (Jakub Wielgus i Krzysztof Sroka)  zakwalifikowała się do etapu okręgowego ogólnopolskiego  konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”, sprawdzającym wiedzę nie tylko z języka niemieckiego, ale również z historii, geografii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

Klaudia chętnie uczestniczy nie tylko w konkursach językowych, ale też w wymianach młodzieży organizowanych ze szkołami partnerskimi z Niemiec, gdzie ma możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe w praktyce.

Gratulujemy Klaudii dotychczasowych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Grędysa

Koncert bożonarodzeniowy w naszym Liceum

 

20 grudnia w naszym Liceum odbyło się w sali gimnastycznej spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Harcerze z 1. Drużyny Wędrowniczej przekazali całej społeczności szkolnej Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. To świąteczne spotkanie było też okazją do przekazania władzy w Samorządzie Uczniowskim. Ustępujący przewodniczący SU - Mateusz Kisiel życzył nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego  wielu sukcesów.
Społeczność szkolna miała też okazję obejrzeć i  wysłuchać występów  solistów i grup oraz chóru szkolnego przy akompaniamencie fortepianu, skrzypiec, fletu i klarnetów. Oprócz kolęd i znanych pastorałek, młodzież zaśpiewała wpadające w ucho utwory o charakterze bożonarodzeniowym, w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Gdy wybrzmiały: Jaka światłość nad nami, Nie było miejsca dla Ciebie, Merry Christmas, Mizerna cicha, O Tannenbaum, Kolęda dla nieobecnych, Cicha noc, Buon Natale, można było poczuć klimat zbliżających się Świąt.
Imprezę uświetnił występ naszej absolwentki Marietty Piecuch, która wykonała znany przebój świąteczny All I Want for Christmas Is You.
Na zakończenie koncertu pani Dyrektor podziękowała wykonawcom i osobom zaangażowanym w przygotowanie tej imprezy. Ponadto zarówno pani Dyrektor jak i pan Wicedyrektor podziękowali całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w działalność wolontariacką i liczne przedsięwzięcia, które miały na celu wspieranie wszystkich potrzebujących. Były to Szlachetna Paczka, Harcerska Gwiazdka z Nieba, zbiórka dla hospicjum dziecięcego w Rzeszowie, kiermasz i zbiórki pieniężne na chore dzieci z naszego powiatu.

Kp.

Prezydenckie podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu

 

Tegoroczne Narodowe Czytanie przypomniało Polakom nowele Henryka Rzewuskiego, Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta i Brunona Schulza.  Ich utwory, stanowiące klasykę małych form narracyjnych, pełniły w życiu naszych przodków różne funkcje: budziły społeczną odpowiedzialność, dotykały narodowych ran, przedstawiały wzorce heroizmu i dlatego pozostały na trwałe w zbiorowej pamięci. Za udział w akcji Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przesłał na adres naszego Liceum list z podziękowaniem oraz okolicznościowy egzemplarz zbiorowego wydania nowel. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy brać udział w tak ważnym dla całego kraju wydarzeniu kulturalnym.

Uniwersytecki patronat!

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął honorowym patronatem w roku 2020 wyróżniające się projekty szkolne mające na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionym:

http://www.im.uj.edu.pl/du/patronat

Jest wśród nich Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego „Viscardius". Dziekan podziękował nauczycielom Liceum za dotychczasową opiekę nad uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz złożył społeczności szkolnej życzenia świąteczne i noworoczne.

,,To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu wieków,

pod dachem tkliwej kolędy

Bóg rodzi się w człowieku.’’

 

Niech każdą chwilę
Świąt Bożego Narodzenia
wypełni radość, rodzinne ciepło
i bliskość pełna wzruszeń,
a pokój tych wyjątkowych dni
niech towarzyszy wszystkim przez cały rok

życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy administracji i obsługi oraz Uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach

Stypendia dla uczniów zdolnych
z naszego Liceum

Wsparcie stypendialne  dla uczniów zdolnych  - szkolnictwo ogólne - rok 2019/2020 to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, dzięki któremu młodzież z terenu województwa wykazująca się szczególnymi uzdolnieniami i wyjątkowymi osiągnięciami edukacyjnymi otrzymuje pomoc i nagrodę za systematyczną,  rzetelną pracę. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach od kilku lat wyróżnia się w powiecie dużą liczbą stypendystów tego programu.  W  roku szkolnym 2019/2020 większość wniosków składanych przez naszych licealistów  i ich opiekunów dydaktycznych zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Stypendialną i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 21 uczniom  naszego Liceum przyznano stypendia.

Wyróżnieni zostali:

Patrycja Kujda - 1C, Patrycja Róg – 1D, Maciej Łętek – 1D, Karolina Szostak – 1C4, Michał Gorczyca – 1C4, Antoni Popielarz - 1C4, Natalia Curzytek – 1D4, Tom Strzyż – 1D4, Marcin Wiśniowski - 1D4, Klaudia Róg – 2B, Emilia Alberska – 2B, Jakub Wielgus - 2B, Julia Maciołek – 2C, Emilia Sroka – 2C, Zuzanna Majka – 2C, Krzysztof Sroka - 2C, Sylwia Szydło - 2E, Gabriela Mardeusz – 3A, Natalia Bereś - 3A, Jolanta Nowak – 3B, Witold Szydło - 3D.

Oprócz wysokiej średniej ocen wszyscy stypendyści mogą poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych. Każdy uczeń składający wniosek o przyznanie stypendium  opracowuje Indywidualny Plan Rozwoju  edukacyjnego, dzięki czemu uczy się, jak dokonywać świadomych wyborów i planować kolejne etapy  swojej zawodowej kariery.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kp.

Finał akcji Szlachetna Paczka
w naszym Liceum

W tym roku odbyła się XIX edycja ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w pomoc potrzebującym. Przygotowaliśmy paczkę dla pana Jana, który zmaga się z samotnością i niepełnosprawnością. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili dwie zbiórki pieniędzy, które zostały przeznaczone na zakup artykułów potrzebnych naszemu podopiecznemu. Zakupiliśmy żywność, środki czystości, kołdrę, pościel, poduszkę, koc, odzież, radio. W czasie Weekendu Cudów, czyli w dniach 7 – 8 grudnia paczki trafiły do potrzebujących. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy sytuacja pana Jana ulegnie poprawie. Poniżej zamieszczamy krótką relację z wręczenia paczki, która dotarła na naszą skrzynkę e-mail:

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki:

Pan Jan był bardzo szczęśliwy i wzruszony. Od razu zwrócił uwagę na to, jak pięknie poszczególne paczki są zapakowane. Z pomocą wolontariuszy rozpakował kilka z nich. Wyraził radość z tego, że ma już nową pościel, kołdrę, koc środki czystości oraz zapas żywności na święta. Szczególną radość sprawiło mu nowe radio Oglądając zawartość paczki czuł się skrępowany, mówił, że to wszystko jest przecież drogie. Pan Jan nie krył wzruszenia i wyraził dużą wdzięczność dla Darczyńcy za okazane wsparcie.

Słowo od Rodziny:

Pan Jan poprosił o przekazanie najlepszych życzeń świątecznych dla osób, które przygotowały dla niego paczkę.

Słowo od Wolontariusza – opiekuna Rodziny:

Dziękuję za współpracę w przygotowaniu paczki, która przyniosła dużo radości panu Janowi. Rozpaliła w nim iskierkę, że są na tym świecie dobrzy ludzie, którzy umieją pomagać.
Dla całej społeczności szkolnej - dużo radości na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Oby tworzone przez Was dobro wróciło do Was ze zdwojoną siłą :)

Dziękujemy, że towarzyszysz nam w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Tylko razem możemy sprawić, że poruszających historii, jak te opisane w Raporcie o Biedzie 2019, będzie tylko mniej.

Dobrze, że jesteś!
Zespół SZLACHETNEJ PACZKI

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas

Szczęśliwy piątek trzynastego

Takiego bilansu  można dokonać dla finału tegorocznej #Komórkomanii w ropczyckim Liceum. Przesądni, sceptycznie zapatrywali się na wybór właśnie tej daty na kulminację działań związanych z propagowaniem idei dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych i straszyli niepowodzeniem akcji. A tu, na przekór czarnowidztwu, kolejny sukces i  kilkadziesiąt nowych osób zarejestrowanych jako potencjalni Dawcy. Aż trzydzieści osób, nie oczekując niczego w zamian, zadeklarowało chęć podzielenia się swoimi komórkami z tymi, których dotknęło schorzenie układu krwiotwórczego. Dla chorych to szansa na przeżycie, a dla potencjalnych Dawców satysfakcja z próby podjęcia ratowania czyjegoś życia. Wiadomym jest, że nie każda zarejestrowana osoba zostanie faktycznym Dawcą, jednak możliwość wyleczenia chociażby jednego chorego sprawia, że warto podejmować takie inicjatywy. Nad prawidłowością rejestracji potencjalnych dawców czuwali wolontariusze rekrutujący się spośród uczniów grup biologiczno-chemicznych klas: 2C i 3C naszej szkoły. Dzięki ich zaangażowaniu akcja przebiegła sprawnie, a zarejestrowani opuścili mury naszego Liceum z poczuciem dokonania czegoś ważnego dla drugiego człowieka. Tuż po zakończeniu rejestracji wolontariusze otrzymali od przedstawiciela fundacji DKMS, Pani Justyny Zakrzewskiej, podziękowania za wysiłek włożony w zorganizowanie #Komórkomanii.

Bożena Piekarska

ZACZYTANE ŚWIĘTA

 

W tym szczególnym przedświątecznym okresie zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzin w naszej bibliotece. Mamy dla Was wiele propozycji książkowych na długie zimowe wieczory, które rozgrzeją Wasze serca i umysły, rozbawią czy też wzruszą, słowem umilą nadchodzący świąteczny czas.

Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego!

 

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA !

Dbałość o środowisko przyrodnicze naszym obowiązkiem

Wyjazdy na ”Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska” dla uczniów naszego Liceum stały się już tradycją. Trzecia edycja tej ekologicznej konferencji, jak co roku, odbyła się w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie i została zorganizowana przez pracowników naukowych krośnieńskiej uczelni oraz Komitet Wojewódzki XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Dr inż. Tomasz Dudek, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, w swoim wykładzie odniósł się do roli lasów w utrzymaniu równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego, nie pomijając przy tym znaczenia tych ekosystemów dla gospodarki narodowej oraz ludzkiego zdrowia.

Pani Iwona Walaszczyk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna, omówiła problem smogu, który truje mieszkańców większości polskich miast i wsi, wskazując jednocześnie sposoby walki z tym uciążliwym i niebezpiecznym dla naszego zdrowia zjawiskiem.

O destrukcyjnym dla organizmu ludzkiego czynniku, jakim jest wszechobecny w środowisku hałas, wygłosiła wykład  dr inż. Marta Pisarek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Chociaż tematyka wykładów była zróżnicowana, wszystkie sprowadzały się do jednego mianownika- świat stanął w obliczu poważnego kryzysu ekologicznego. Jego następstwa, zarówno te estetyczne, jak i zdrowotne już odczuwamy i jedynym sposobem na zapobieżenie globalnej katastrofie ekologicznej są wspólne działania ukierunkowane na walkę z dalszą degradacją środowiska przyrodniczego.

Wszak zdrowie i życie mamy jedno…

Wykładom przysłuchiwały się uczennice z klas: 2c i 3c z grup o kierunku biologiczno-chemicznym, zainteresowane udziałem w XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Bożena Piekarska

Nagroda Nobla dla Polki – twórczość Olgi Tokarczuk doceniona na świecie

Laureatką literackiego Nobla 2018, przyznanego wraz z tegoroczną nagrodą, została polska pisarka Olga Tokarczuk – ogłosiła w czwartek, 10 października Akademia Szwedzka. Pisarka została uhonorowana za „narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia”. 

10 grudnia 2019 roku był w Sztokholmie wielkim dniem - Dniem Nobla. Polska pisarka Olga Tokarczuk odebrała z rąk króla przyznaną jej przez Szwedzką Akademię literacką nagrodę za rok 2018: złoty medal oraz dyplom.

W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że “Olga Tokarczuk nigdy nie postrzega rzeczywistości jako czegoś stabilnego lub wiecznego. Konstruuje powieści w napięciu między przeciwieństwami kulturowymi; natura kontra kultura, rozum kontra szaleństwo, mężczyzna kontra kobieta, dom kontra wyobcowanie”.

A OTO KSIĄŻKI OLGI TOKARCZUK DOSTĘPNE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE:

 • Bieguni,
 • Gra na wielu bębenkach,
 • Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych,
 • Ostatnie historie,
 • Prawiek i inne czasy,
 • Profesor Andrews w Warszawie i inne opowiadania.

Zapraszamy do biblioteki!

Projekt Erasmus plus – wyjazd uczniów Liceum do Niemiec

W dniach 24 - 30 października 2019 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pod opieką pani Cecylii Szędzioł, koordynatora projektu oraz ks. Sławomira Lubasa, wzięli udział w projekcie współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ pt. ,,Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwartund  Zukunft”.

Pierwsze spotkanie uczniów odbyło się w szkole partnerskiej Heinrich Böll- Gymnasium w Saalfeld w Niemczech. Językiem projektu był język angielski i niemiecki.

Po przyjeździe na miejsce młodzież z Ropczyc została powitana i odebrana przez rodziny goszczące z Niemiec, z którymi miała okazję już trochę się poznać poprzez media społecznościowe.

W pierwszym dniu projektu międzynarodowa grupa młodzieży z pięciu krajów: Słowacji, Litwy, Włoch, Niemiec i Polski uczestniczyła w warsztatach fotograficznych, przygotowujących do pracy nad tematem projektu dotyczącego tożsamości europejskich poszczególnych krajów w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W pierwszym dniu miało miejsce również spotkanie z burmistrzem miasta Saalfeld w pięknym zabytkowym ratuszu, wieczorem natomiast odbyła się prezentacja szkół i regionów.

Młodzież z Ropczyc przygotowała najbardziej pomysłową prezentację, za którą otrzymała wielkie brawa i słowa uznania od rodziców kolegów z Niemiec. Zaprezentowane zostało m.in. życie szkolne, nasze piosenki ludowe, kultura i historia.

W drugim  dniu projektu młodzież wzięła udział w wycieczce do Weimaru, gdzie odwiedziła wiele miejsc związanych z historią. Dzięki wspólnym rozmowom uczniowie mogli się lepiej poznać oraz nauczyć podstawowych zwrotów w różnych językach obcych.

W następnym dniu odbyła się wycieczka do Erfurtu - stolicy kraju związkowego Turyngia. Podzieleni na kilka grup międzynarodowych uczniowie zwiedzili zabytki miasta. Najbardziej jednak urzekł wszystkich jarmark bożonarodzeniowy, na którym przy dźwiękach piosenek świątecznych można było skosztować różnych regionalnych przysmaków. Atmosfera świąt urzekła młodzież do tego stopnia, że tylko część uczniów wybrała jako kolejny punkt programu zwiedzanie parlamentu landu Turyngia. W parlamencie odbyło się spotkanie z posłem partii CDU, który chętnie odpowiadał na pytania gości. Podczas wycieczek młodzież robiła wiele zdjęć, które następnie były wykorzystane podczas pracy nad tematem projektu.

Kolejny dzień pobytu w Niemczech upłynął młodzieży na wymianie spostrzeżeń na temat kultury poszczególnych krajów, podobieństw i różnic między nimi. Drugą część dnia uczniowie spędzili z rodzinami goszczącymi. Wiele osób wybrało się do kina, na lodowisko, bądź na otwarty tego  wieczoru jarmark bożonarodzeniowy w Saalfeld.

Do ostatnich zadań projektowych należało przedstawienie przygotowanych prezentacji zdjęć, podsumowanie projektu w językach narodowych, a następnie zwiedzanie wspaniałej jaskini Feengrotten.

Projekt zakończony został wspólną uroczystą kolacją połączoną ze śpiewem karaoke. Każdy dzień był dla młodzieży okazją do lepszego poznania się i zacieśnienia nowo zawartych przyjaźni.

Tydzień w szkole partnerskiej w Saalfeld minął niezwykle szybko. Uczniowie wrócili bogatsi w nowe doświadczenia, przekonali się,  jak ważna jest znajomość języków obcych. Udział w projekcie uświadomił młodzieży potrzebę walki ze stereotypami, ukazał, jakie bogactwo kultury wnosi do wspólnoty europejskiej każdy kraj i jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. Ciekawy artykuł o naszym projekcie ukazał się również w lokalnej prasie niemieckiej Ostthüringer Zeitung. Na zdjęciu można w nim zobaczyć jedną z uczennic ropczyckiego Liceum.

Rano w sobotę uczniowie pożegnali rodziny goszczące, które tak serdecznie ich przyjęły i traktowały jak swoich najbliższych. Wszyscy, którzy zaangażowali się w projekt, zadali sobie wiele trudu, aby tydzień w Niemczech był dla wszystkich wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem. Prezenty, które otrzymaliśmy, utrwalą na zawsze w naszej pamięci te niezwykłe momenty.

Dziękujemy i zapraszamy do naszego Liceum w przyszłym roku we wrześniu!

Cecylia Szędzioł

Program ERASMUS+ w ropczyckim Liceum

 

Od września 2019 roku do 31 sierpnia 2021roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach realizowany jest projekt kierowany do uczniów, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna. Po ocenie wniosków w ramach tej akcji 33 projekty w województwie podkarpackim  otrzymały akceptację i dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Projekt pod hasłem: Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft/Europejskie tożsamości w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości obejmuje szkoły średnie z Niemiec (Saalfeld), Słowacji (Koszyce), Litwy (Kłajpeda), Włoch (Grugliasco) oraz z Polski – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Kwota dofinansowania dla naszej szkoły to ponad 25 tys. euro. Językami projektu są język angielski i niemiecki.

Projekty współpracy szkół polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem, wspierają międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wartości jak: wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Młodzież może poszerzać wiedzę, uczyć się języków obcych oraz stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Cecylia Szędzioł

#KOMÓRKOMANIA po raz trzeci w ropczyckim Liceum!

Co godzinę  ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Taką diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Dla wielu jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku kostnego lub krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia takiego „genetycznego bliźniaka” jest bardzo małe. Zrozumiałym jest więc, że im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych zmagających się z  nowotworami krwi. Realny wpływ na poprawę sytuacji tych pacjentów ma każdy z nas. Będąc już pełnoletnim, ale nie ukończywszy jeszcze 55 lat, można zarejestrować się jako potencjalny dawca. Doskonałą okazją do tego może być organizowany 13 grudnia 2019 roku w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Dzień Dawcy. Odbywać się on będzie w ramach Podkarpackiej #Komórkomanii . Wystarczy tego dnia przyjść do naszej szkoły, wypełnić stosowną deklarację oraz pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka. W tych wszystkich czynnościach pomocni będą odpowiednio przeszkoleni wolontariusze, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości związane z całą procedurą rejestracji. Bardzo istotną sprawą jest podjęcie świadomej, przemyślanej decyzji o chęci zostania potencjalnym Dawcą. Zarejestrowana osoba rezygnując z oddania swoich komórek dla dopasowanego już Biorcy, pozbawia go szansy na wyleczenie, tym samym na przeżycie… Należy jeszcze wspomnieć o tym, że walczymy z mitem, iż pobieranie komórek macierzystych, bądź szpiku kostnego naraża Dawcę na paraliż związany z wkłuwaniem się do kręgosłupa. Jest to nieprawda! Komórki macierzyste w 80% pobierane są z krwi obwodowej a tylko 20%  stanowią pobrania szpiku i to z talerza kości biodrowej! Wszelkie informacje na temat dawstwa krwiotwórczych komórek macierzystych można znaleźć na stronie fundacji DKMS: www.dkms.pl . Zachęcamy też do przeczytania broszury informacyjnej na stronie szkoły, w zakładce Dla rodziców oraz odwiedzenia szkolnego facebooka, gdzie podstawowe informacje o dawstwie poparte  są filmami. Osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, ale pragną przyłączyć się do walki z nowotworami krwi,  mogą zainspirować swoich bliskich i znajomych do zarejestrowania się.

Każdy Dawca jest na wagę Życia! Nie bądź obojętny! Podaruj komuś życie! Twoje wsparcie ma znaczenie!

Do zobaczenia 13 grudnia w godz. 9.30 - 15.30 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach!

Pomocników Świętego Mikołaja wciąż przybywa

           

Grudzień jest dla wszystkich dzieci wyjątkowo radosnym miesiącem z powodu prezentów, które otrzymują z okazji „Mikołajek”, czy „Bożonarodzeniowej Gwiazdki”. Dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie  to również czas niecierpliwego wyczekiwania. Uczniowie oraz nauczyciele naszego Liceum po raz kolejny, w jeszcze liczniejszym gronie niż zwykle, zabawili się w pomocników Świętego Mikołaja i podarowali chorym dzieciom mnóstwo prezentów. W mikołajkowych paczkach znalazły się m.in.: zabawki, książki, gry edukacyjne, artykuły higieniczne, kosmetyki oraz słodycze. W imieniu obdarowanych podziękowania dla naszej szkoły przekazali pracownicy hospicjum, wdzięczni za okazane chorym dzieciom serce. Akcję przeprowadzili członkowie szkolnego koła PCK, jednak to bezinteresowność i hojność darczyńców stoi za jej powodzeniem.

 Bożena Piekarska

 

Przedsiębiorczość przepustką do sukcesu!

21 listopada 2019 roku uczniowie klas 2B i 3B spotkali się z panem Romanem Krzystyniakiem - dyrektorem Banku PKO S.A. w Rzeszowie. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Otwarta firma - Biznes przy tablicy”, zorganizowanego z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na zajęciach poruszono między innymi temat roli instytucji finansowych w gospodarce, przygotowania młodzieży do świadomego uczestnictwa w rynku finansowym czy różnic pomiędzy instytucjami i instrumentami finansowymi. Mamy nadzieję, że spotkanie stanie się dla uczniów źródłem innowacyjnych pomysłów i impulsem do podejmowania śmiałych inicjatyw biznesowych.

Kuźnia odkrywców, wynalazców, innowatorów…

Podkarpackie Centrum Nauki, które zostanie otwarte w 2022 roku, już buduje system szkół partnerskich. Nasze Liceum zadeklarowało chęć współpracy z placówką, która ma w interaktywnej formie popularyzować naukę. 20 listopada uczniowie klas 1C i 1D uczestniczyli w pokazach doświadczeń z fizyki i chemii. Każdy chciałby poznawać skomplikowane zjawiska związane z tymi dziedzinami wiedzy w taki atrakcyjny sposób. Oczekujemy więc z niecierpliwością na otwarcie PCN, gdyż, wnioskując po fotorelacji ze spotkania, będzie tam ciekawie, a nawet odlotowo…

O Unii Europejskiej po angielsku,
bez tajemnic!

13 listopada po raz kolejny młodzież naszego Liceum z dużym entuzjazmem wzięła udział w warsztatach pt. „European Union in English”  prowadzonych przez panią Sylwię Mazur  z Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct działającego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W tych wyjątkowych, interaktywnych zajęciach  prowadzonych w języku angielskim uczestniczyli tym razem uczniowie z klas 2B i 2C, którzy mieli możliwość nie tylko wykazania się znajomością języka obcego, ale również  poszerzenia wiedzy z zakresu UE.
Młodzież podczas lekcji  poznała m.in. zasady funkcjonowania Unii oraz jej instytucje. Prowadząca przybliżyła młodym Europejczykom również historię UE od samych jej początków, poprzez ważne traktaty  w historii wspólnoty i ukazała ich wpływ na dzisiejszy kształt Unii. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i chętnie odpowiadali na pytania quizowe o tematyce unijnej. Przyjazna atmosfera podczas zajęć skłoniła wszystkich uczestników do wykonania pamiątkowego zdjęcia i uwiecznienia mile spędzonego czasu. 
Lekcje europejskie organizowane są dla uczniów Liceum  corocznie w ramach działalności Szkolnego Koła Europejskiego i cieszą się każdorazowo  dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Emilia Alberska, Natalia Rachwał kl.2b  

Kardynał Adam Kozłowiecki
oraz inni polscy misjonarze w Afryce

 

Tematyka życia i pełnienia posługi misyjnej polskich misjonarzy w Afryce stała się motywem przewodnim wystawy zorganizowanej w bibliotece. Impulsem do zorganizowania ekspozycji stało się ogłoszenie przez papieża Franciszka października 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Włączając się w obchody, czytelnia w okresie od 07.10. do 30. 10. 2019 r. stała się miejscem, w którym można było obejrzeć wystawę plansz wypożyczoną z Muzeum im. Kard. A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej oraz bogatą kolekcję zdjęć i przedmiotów pochodzących z Afryki udostępnioną przez rodzinę misjonarza z Ropczyc - ks. Antoniego Sokołowskiego. Ekspozycja prezentowała materiały dotyczące życia i działalności misjonarskiej kardynała-jezuity Adama Kozłowieckiego, jednego z najbardziej zasłużonych apostołów Afryki na ziemi zambijskiej w XX wieku oraz bardzo bogate zbiory ks. Antoniego Sokołowskiego. Były to afrykańskie obrazy zwane batikami, rzeźby z brązu i drzewa hebanowego, przedmioty domowego użytku, biżuteria, tradycyjne ubiory, instrumenty, owoce, kwiaty, afrykańska korespondencja. Całość uzupełniała niezliczona ilość fotografii przedstawiających tak życie mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej, jak i pracę ks. Antoniego, który jako misjonarz już blisko 25 lat sprawuje swoją posługę duszpasterską. Obraz misjonarskiego życia dopełniały informacje zaczerpnięte z książki Chętni i pomocni opowiadającej o pracy innych polskich misjonarzy m.in. ks. Adama Pergóła proboszcza misji w Mpunde Zambia kontynuującego dzieło nieżyjącego już kardynała Adama Kozłowieckiego oraz z czasopisma Misyjne Drogi.

Bogata i niecodzienna ekspozycja przyciągnęła do biblioteki ogromną liczbę zwiedzających. Oprócz uczniów Zespołu Szkół i Liceum w Ropczycach oglądających eksponaty w ramach lekcji religii lub godzin wychowawczych, bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1 w Ropczycach oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wiele indywidualnych osób.

Dla wszystkich grup zwiedzających wystawę były prowadzone prelekcje na temat życia rodzinnego, powołania zakonnego, czasów obozowych (Auschwitz, Dachau), a także przeżyć osobistych oraz działalności duszpasterskiej, społecznej i politycznej Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. Prowadzące prezentowały eksponaty, a na podstawie zdjęć opowiadały o życiu afrykańskich tubylców oraz opisywały pracę ks. Antoniego Sokołowskiego i innych polskich misjonarzy poświęcających swoje życie i nierzadko zdrowie, by na terenach misyjnych różne grupy etniczne i religijne żyły w pokoju i razem budowały społeczeństwo, kierujące się wartościami ludzkimi i duchowymi.

Wszystkim zwiedzającym dziękujemy za zainteresowanie naszą wystawą i pozytywne, budujące wpisy w księdze odwiedzin. Ponadto wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tejże ekspozycji, a w szczególności pani Katarzynie Cesarz pracownikowi Muzeum im. Kard. Adama Kozłowieckiego za udostępnienie wystawy oraz osobom prywatnym za wypożyczenie cennych eksponatów i zdjęć.

Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

„Szkoła  do hymnu”

"Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości,
o tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze
szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności.
Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze..."

(Antoni Słonimski)

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. W 1918 roku ziściło się marzenie wielu pokoleń  żyjących pod zaborami. Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość, stała się wolnym państwem. 8 listopada 2019 roku, z okazji zbliżającej się 101 rocznicy tego wydarzenia, młodzież naszego Liceum zgromadziła się na uroczystym apelu, aby wziąć udział w akcji "Szkoła do hymnu"  zainicjowanej w stulecie odzyskania wolności. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczniowie i nauczyciele zgromadzeni w sali gimnastycznej odśpiewali wspólnie  hymn narodowy.  Słowa najważniejszej polskiej pieśni patriotycznej  zabrzmiały wyjątkowo wzruszająco. Po „Mazurku Dąbrowskiego” wybrzmiały także słowa hymnu szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypomnieli zebranym, z jak entuzjastycznym odzewem spotkała się pierwsza edycja akcji w 2018 roku. W programie obchodów tego dnia znalazły się także wzruszające pieśni patriotyczne i żołnierskie w wykonaniu szkolnego chóru. Młodzież pod kierunkiem pana Damiana Pięty zaprezentowała się w następującym repertuarze: "Jak długo w sercach naszych", "Czardasz", "Tchnienie wolności" oraz "Białe róże". Słowa tych pieśni przypomniały o trudnych dla Polaków czasach i uświadomiły, jak wiele zawdzięczamy tym bohaterom, dzięki  którym Polska wróciła na mapy Europy.

Kp.

"Od Krewa do Lublina - dzieje unii polsko-litewskich"

 

8 listopada 2019 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się finał Powiatowego Konkursu Historycznego adresowanego do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich naszego powiatu. Zainteresowanie konkursem było olbrzymie. W rywalizacji wzięło udział 95 uczestników z 21 szkół. Do części finałowej zakwalifikowało się 36 z nich. Etap ten składał się z testu, na podstawie którego wyłoniono 14 uczniów z najwyższymi wynikami oraz z turnieju „Jeden z czternastu”, podczas którego najlepsza 14 odpowiadała na 20 pytań. Test oraz formułę wzorowaną na turnieju telewizyjnym przygotował pan Jarosław Bieniek. Konkurs zakończył się sukcesem naszych licealistów. I miejsce zajął Jakub Książek z klasy 2E, II miejsce przypadło Wiktorii Panek z klasy 2E. Konkurs został zorganizowany przez  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Goście i uczestnicy konkursu obejrzeli rekonstrukcję historyczną, która przeniosła wszystkich do wydarzeń, jakie rozegrały się 450 lat temu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patroni medialni wydarzenia to: TV Sędziszów Młp., TV Ropczyce, Tygodnik Reporter oraz Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko - Sędziszowskiej.

Kp.

Czytaj PL 2019 – największa polska akcja czytelnicza wystartowała!

 

Dostęp do 12 bestsellerowych książek za darmo!

Już dzisiaj wystartowała w naszej szkole kolejna edycja Czytaj PLnajwiększej akcji w Polsce promującej czytelnictwo. Przez miesiąc na korytarzach szkolnych oraz w bibliotece będą wisiały plakaty umożliwiające darmowe wypożyczenie ebooków oraz audiobooków na cały listopad.  W ramach tegorocznej edycji akcji dostępne będzie 12 wyjątkowych bestsellerów – sześć powieści i  sześć książek non-fiction. Można znaleźć tu zarówno literaturę piękną, fantastykę, kryminały jak i przejmujące reportaże oraz tytuły popularnonaukowe. Prawie wszystkie książki będą dostępne zarówno w formie ebooka, jak i audiobooka. Jeśli weźmiecie udział w akcji, koniecznie podzielcie się tym w mediach społecznościowych oraz oznaczajcie swoje posty hasztagami #czytajpl#czytajpl2019. Zachęcajcie też znajomych do czytania i słuchania darmowych e-booków i audiobooków. Szczegóły akcji stronie CZYTAJPL.PL lub w bibliotece szkolnej.

"Szkoła pamięta" w ropczyckim Liceum

 

 

" Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci..."

(W. Szymborska)

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Nasi uczniowie podjęli szereg inicjatyw mających na celu  upamiętnienie wydarzeń i osób, które zapisały się w historii ogólnonarodowej i lokalnej:

- Ropczyccy licealiści pod opieką księdza Sławomira Lubasa odwiedzili groby zmarłych nauczycieli oraz wszystkich zasłużonych i cenionych w naszej społeczności.

- Zapalili znicze na grobie pani Doroty Szczepanek, spoczywającej na cmentarzu w Witkowicach. Stypendium jej imienia jest przyznawane uzdolnionym uczniom szkół średnich w Ropczycach.

- Młodzież klas 1C, 1D, 2A i 2E wzięła udział w spotkaniu z panem Andrzejem Żyliczem, byłym żołnierzem Armii Krajowej, który opowiedział o działaniach AK w naszym regionie podczas II wojny światowej. Taka lekcja historii poprowadzona przez jej świadka na długo zapadnie w pamięci młodych ludzi.

- Harcerze z 1. Drużyny Wędrowniczej udali się pod Pomnik Powstania Styczniowego 1863 w Ropczycach, aby uczcić pamięć poległych powstańców. Zapalili znicze  w tym ważnym miejscu oraz wspominali bohaterów, którzy poświęcili życie dla ojczyzny.

- Szkoła wsparła także działania organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami i miejscami pamięci za granicą. Uczniowie naszego Liceum przyłączyli się do akcji "Światełko pamięci dla Łyczakowa”. Zebrali znicze, które 1 listopada zapłonęły na  najstarszych cmentarzach we Lwowie.

Wszystkie działania, które podjęli ropczyccy licealiści, pozwolą uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, a byli związani z historią naszego regionu. Pamięć o przeszłości jest najważniejszym czynnikiem kształtującym tożsamość narodu oraz wyrazem szacunku dla minionych pokoleń.

Kp.

Matematyczni mistrzowie w ropczyckim Liceum

 

25 października odbył się w naszej szkole etap powiatowy  XXXV Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Wzięło w nim udział 33 najlepszych matematyków z dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. Wyniki naszych uczniów przedstawiają się następująco:

W kategorii klas pierwszych:

I miejsce Rafał Przypek 1D

II miejsce Jakub Stępak 1D4

III miejsce ex aequo Krzysztof Koza 1D4

                                      Zofia Ostrowska 1D

wyróżnienie:

 Marcin Wiśniowski 1D4

W kategorii klas drugich:

I miejsce ex aequo Jakub Kępka 2C

                                   Michał Kobiera 2C

II miejsce Michał Cynarski 2C

III miejsce Maciej Pięta 2C

W kategorii klas trzecich:

I miejsce Witold Szydło 3D

III miejsce ex aequo Magdalena Szostak 3B

                                     Bartosz Zięba 3D

Gratulujemy naszym bezkonkurencyjnym matematykom. Życzymy równie imponujących wyników w kolejnym etapie konkursu.

Konkurs Capture The Flag „153+1”

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniów techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych ludzi sposób.

Więcej ...

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkurs-capture-the-flag-1531-zapraszamy-do-udzialu/

 

„Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.”

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Nasi uczniowie podejmą szereg inicjatyw mających na celu  upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń. Działania te pozwolą uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy odeszli, a byli związani z historią naszego regionu. 

Arboretum w jesiennej szacie...

W ramach projektu  „Z doświadczeniem w przyszłość” uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczestniczyli w nietypowej lekcji biologii w Arboretum w Bolestraszycach.

Złota polska jesień nie zawiodła  i przy pięknej aurze pracownicy zakładu zaprezentowali młodzieży kolekcje rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin. Uczestnicy wycieczki obserwowali również, jak przyroda przygotowuje się do zimowego snu,  poznając różnorodne przystosowania do przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiskowych. W ramach wyjazdu odbyły się także zajęcia z ornitologiem. Młodzież uczyła się rozpoznawać ptaki żyjące w Arboretum. Energii do zgłębiania tajników przyrody dostarczył obiad w lokalnej restauracji.

Wycieczka do Bolestraszyc stanowiła przykład połączenia teorii z praktyką. Wyjazd dostarczył wszystkim nowej wiedzy, doświadczeń i wielu wrażeń.

BP

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.”

 

Dzień Edukacji  Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzono bardzo uroczyście. Z tej okazji odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi  oraz zaproszonych gości. Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - podziękowała gronu pedagogicznemu za osiągnięcia w pracy z młodzieżą, codzienny trud, zaangażowanie, cierpliwość i życzyła dalszych sukcesów.

W uznaniu zasług i osiągnięć  w zakresie pracy dydaktycznej i  opiekuńczo-wychowawczej  wyróżnieni zostali niektórzy nauczyciele. Pani Dorota Pleśniak Sh'Hadeh odebrała z rąk pani Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego  nagrodził panią dyrektor Grażynę Baran oraz pana dyrektora Huberta Paśko. Nagrodą Dyrektora wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: pani Anna Baj, pani Agnieszka Pietruszka, pani Marta Rząsa, pani Cecylia Szędzioł, pani Agnieszka Żurek – Smolak, pani Aneta Grabiec, pan Jacek Chełpa, pan Stanisław Wojtanowicz oraz pracownicy administracji i obsługi: pani Halina Jedynak, pani Kinga Kipa, pani Bernadeta Lew, pani Marta Chruniak oraz pan Mariusz Szczyrek.

11 października w obchody Dnia Edukacji Narodowej włączyła się cała społeczność szkolna. Po raz kolejny młodzież przyznała nauczycielom Złote Tadeusze w różnych kategoriach. Pasterzem Zbłąkanych Owieczek został ksiądz Sławomir Lubas. Pan Czesław Mazurczak zwyciężył jako Sokole Oko. Tytuł Złote Usta otrzymała pani Urszula Saj. W kategorii Diamentowa Piła zwyciężyła pani Marta Rząsa. Tytuł Mistrza Ciętej Riposty otrzymał pan Ryszard Kozdroń. Odkryciem Roku okazał się pan Grzegorz Rymut, natomiast Za Bohatera Drugiego Planu uczniowie uznali panią Anetę Grabiec. Nauczyciele także wzięli udział w plebiscycie, głosując na Klasę z Klasą. Ten zaszczytny tytuł otrzymała klasa 2C.

Święto Edukacji Narodowej to ważna uroczystość, która podkreśla rolę nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu postawy młodego pokolenia. Z tej okazji życzymy całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły wielu sukcesów i cierpliwości w codziennej pracy.

Kp.

„Złoty Prym”
dla Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

W roku 2019 wyjątkowy wymiar miały obchody Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 10 października pani dyrektor Grażyna Baran odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Małgorzaty Rauch statuetkę będącą nagrodą w III edycji Konkursu „Złoty Prym”.

Nagroda „Złoty Prym” jest corocznie przyznawana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących najlepsze warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

Nasza szkoła jako jedyne liceum w  województwie dostąpiła tego zaszczytu. Daje to całej społeczności wyjątkowy powód do zadowolenia z osiągniętego sukcesu.

Kp.

Wycieczka szlakami Beskidu Sądeckiego

 

W dniach od 8 – 10 października 2019 roku młodzież naszego Liceum wzięła udział w wycieczce szlakami Beskidu Sadeckiego. W to niezwykłe miejsce przyjeżdża każdy, kto ceni wypoczynek na łonie natury. Uczniowie naszej szkoły połączyli przyjemne z pożytecznym. Podczas pierwszego dnia wyjazdu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Izbie Leśnej i Mochnaczce Wyżnej. Młodzież nie tylko podziwiała piękny krajobrazowo zakątek, ale też zapoznała się ze sposobami pielęgnacji lasu, prowadzenia trzebieży, obejrzała powierzchnie doświadczalne i badawcze, miała okazję prześledzenia różnych faz rozwoju drzewostanów. Oprócz realizacji tych i wielu innych naukowych zagadnień był też czas na rozrywkę i wspólną zabawę.

9 października, podczas drugiego dnia wycieczki, uczniowie wzięli udział w zajęciach terenowych dotyczących wodnych skarbów tej ziemi. Pogłębili wiedzę na temat źródeł wód mineralnych, wodospadów, rzek i potoków oraz ochrony obszarów wodnych. W Złockiem w okolicach Muszyny mogli „posłuchać muzyki” Mofety im. prof. Świdzińskiego, a z kolei w  ogrodach sensorycznych w Muszynie - dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać otaczającą roślinność. Malownicza sceneria zwiedzanych miejsc, bogactwo fauny i flory oraz wspólnie spędzony czas na długo pozostaną w pamięci uczestników projektu.

10 października, podczas trzeciego dnia wycieczki, uczniowie obejrzeli zbiory Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Krynicy obejmujące kilkaset spreparowanych zwierząt, w tym gatunki prawnie chronione. Zbiory te gromadzone były do celów edukacyjnych przez ponad 30 lat. Eksponaty prezentowane w „Sali ptasiej” oraz „Sali zwierzyny grubej i drapieżników” wywarły wielkie wrażenie na zwiedzających. Oprócz zwierząt rodzimych można też było obejrzeć okazy fauny afrykańskiej. Po podsumowaniu trzydniowych zajęć dydaktycznych przyszedł czas na powrót do Ropczyc. Pozostały wspomnienia z wyjazdu utrwalone na fotografiach.

Wycieczka została zrealizowana w ramach projektu „Z doświadczeniem w przyszłość”. Koszty wyjazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników zostały pokryte ze środków projektu.

Kp.

W jesiennym Krakowie…

8 października 2019 roku uczniowie klas 2B i 2D wzięli udział w wycieczce do Krakowa, która dostarczyła wszystkim wielu niezrównanych wrażeń.

„Odlotowy” spektakl w Teatrze Bagatela, sztuka dalekiej Japonii, dzieła inspirowane kulturą Wschodu, polskie rzemiosło artystyczne od średniowiecza po współczesność i… jesienny Rynek Główny z Plantami zapadną na długo w naszej pamięci.

Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Tu intrygujący był już sam budynek pomyślany jako miejsce spotkania dwóch tradycji i zaprojektowany przez architektów japońskich oraz polskich. A w środku?...  Obrazy, grafiki, rzeźby, instalacje, fotografie, rysunki, akwarele, plakaty, książki artystyczne, ceramika, szablony farbiarskie, kimona, maski i kostiumy teatru  - nie sposób wymienić bogactwa zbiorów gromadzonych latami przez Feliksa „Mangghę” Jasieńskiego i uzupełnianych z inicjatywy Andrzeja Wajdy – pomysłodawcy Muzeum.

W Galerii Rzemiosła Artystycznego, którą obejrzeliśmy w Muzeum Narodowym w Krakowie, wśród 4 tysięcy zabytków, każdy mógł znaleźć dla siebie jakiś rarytas. Portfel, bilet wizytowy, ołówek, gęsie pióro, tabakierki i fajki samego Adama Mickiewicza to zaledwie drobny smaczek tej wystawy. Można było na przykład porównywać ceramikę dawną i współczesną, ornaty, sprzęty liturgiczne, szale, wachlarze, rękawiczki, bieliznę, biżuterię…

Na podsumowanie dnia samo zdrowie - dwugodzinna dawka śmiechu w Teatrze „Bagatela” im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego. Sztuka teatralna „Boeing, boeing – Odlotowe narzeczone”, wpisana do księgi Guinnessa za rekordową ilość wystawień  na świecie, także i nas bawiła do łez, ale jednocześnie skłaniała do refleksji.  Panowie! Żaden system oszukiwania nie jest doskonały. Jak bardzo można skomplikować sobie życie, mając jednocześnie trzy narzeczone, przekonali się razem z bohaterem wszyscy widzowie, ale, zamiast empatii (także męskiej części publiczności!) – śmiech, śmiech, śmiech…

Pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała, ale , mimo jesiennej aury, wycieczka była przyjemną i cenną odmianą w uczniowskiej codzienności.

                                                                                                            Kp.

Kardynał Adam Kozłowiecki
oraz inni polscy misjonarze w Afryce

wystawa w bibliotece szkolnej

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy Kardynał Adam Kozłowiecki oraz inni polscy misjonarze w Afryce. Ekspozycja została zorganizowana z okazji ogłoszenia przez papieża Franciszka października 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym oraz XIX Dnia Papieskiego.

Ekspozycja prezentuje działalność misyjną Kardynała Adama Kozłowieckiego oraz wywodzącego się z Ropczyc misjonarza ks. Antoniego Sokołowskiego i innych polskich misjonarzy na ziemi afrykańskiej. Wystawa składa się z plansz wypożyczonych z Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, z materiałów udostępnionych przez rodzinę ks. Antoniego Sokołowskiego oraz ze zbiorów własnych biblioteki szkolnej, czyli książek, albumów, czasopism, artykułów z czasopism.

Wystawę można obejrzeć w dniach 07.10.2019 r. – 30.10.2019 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, w czytelni biblioteki szkolnej.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu przyjścia większych grup.

Tel.: (17) 22 10 723

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.

Organizatorzy wystawy - nauczyciele bibliotekarze:

Dorota Pleśniak-Sh’hadeh, Lucyna Sokołowska

Mistrzowie ortografii 2019

27 września  uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięli udział w XVII edycji Powiatowego Dyktanda “Zostań Mistrzem Ortografii”. Dla większości z nich te ortograficzne potyczki zakończyły się sukcesem i zdobyciem miejsca na podium. W języku niemieckim nie mieli sobie równych i zajęli trzy pierwsze miejsca. Całościowe wyniki dyktanda dla naszych licealistów przedstawiają się następująco:
Język niemiecki:
I miejsce – Klaudia Róg klasa 2B
II miejsce – Bartosz Zięba klasa 3D
III miejsce – Sabina Kliś klasa 2E
Język angielski:
II miejsce – Maciej Pięta klasa 2C
Język polski:
III miejsce - Antoni Pasowicz klasa 3D
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

SALON MATURZYSTÓW

24 września 2019 roku uczniowie klas III A i III B oraz 25 września uczniowie klas III C i III D uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 w Rzeszowie (w ramach zajęć z preorientacji zawodowej). Przybyła młodzież miała doskonałe warunki, aby dowiedzieć się wszystkiego o zasadach rekrutacji na wybrane kierunki studiów od przedstawicieli uczelni z Rzeszowa, Warszawy, Lublina, Wrocławia i Krakowa. Salon Maturzystów to największa w Polsce kampania informacyjna pomyślana jako pomoc w ważnych wyborach stojących przed maturzystami 2020 r. Mottem przewodnim Salonu była następująca sentencja: KIERUJCIE SIĘ WŁASNYM WYBOREM I BĄDŹCIE KONSEKWENTNI.

W nowoczesnych wnętrzach Uniwersytetu Rzeszowskiego maturzyści z województwa podkarpackiego spotkali się, aby wysłuchać wykładów na temat egzaminu maturalnego oraz poznać ofertę edukacyjną uczelni wyższych.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładzie „Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien”, który wygłosił ekspert OKE w Krakowie. Młodzież miała też możliwość uzyskania informacji na temat kierunków studiów, zasad rekrutacji i warunków studiowania na uczelniach w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Warszawie czy Wrocławiu. Spotkania z ekspertami z pewnością pomogą młodym ludziom w podjęciu niełatwej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjnej.

Ostatnim punktem wyjazdu dla klas III A i III B był seans filmowy w pobliskim kinie. Uczniowie obejrzeli film historyczny „Piłsudski”, który ukazał nieznane powszechnie fakty z biografii Józefa Piłsudskiego. Wyjazd poszerzył wiedzę młodzieży i dostarczył miłych wspomnień.

 List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

Warszawa, 27 września 2019 r.

 

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

 

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski,  która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości.

Również 80 lat temu, 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały Szare Szeregi. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w „Szarych Szeregach” w różnoraki sposób i w różnorodnej formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, przedstawiając bohaterskie czyny „Alka”, „Rudego” czy „Zośki”. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy. 

Spadkobiercami i kontynuatorami zarówno etosu harcerskiego, jak również tradycji patriotycznych są organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie działające obecnie w naszym kraju. W istotny sposób wspierają one rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a także gotowości do służenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę.

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą harcerstwie, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w lepszym przygotowaniu do dorosłości i realizowaniu własnych marzenia. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w budowanie ich struktur. 

Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i budować pomyślność naszego kraju.

 

Czuwaj!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy”

To hasło tegorocznej edycji Sprzątania Świata. Przypomnijmy, Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w porządkowaniu terenów portu. Od 1994 roku w akcji biorą udział także Polacy, a jej krajowym patronem i koordynatorem  w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. 

Jak co roku, na sprzątanie najbliższej okolicy, wyruszyli uczniowie naszego Liceum, dając w ten sposób wyraz poparcia dla wszelkich działań ograniczających ilość wytwarzanych odpadów. Przyłączenie się do akcji było apelem o zmianę naszych nawyków, tak, byśmy stawali  się  coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Takimi,  którzy stosują w praktyce filozofię Zero Waste, czyli  „zero odpadów”, „zero marnowania”. To sposób na ochronę wszystkich zasobów przyrody poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję i recykling. Zacznijmy więc od swojego podwórka, bo trzeba myśleć globalnie, ale działać lokalnie… 

Bożena Piekarska

Otrzęsiny klas pierwszych…

18, 19 i 20 września 2019 roku to wyjątkowe dni dla uczniów klas pierwszych naszego Liceum. 18 września odbył się wieczorek zapoznawczy. Dzięki wspólnej zabawie młodzież mogła się zintegrować, poznać i umocnić więzi. Uczniów klas pierwszych jest w tym roku szkolnym wyjątkowo dużo, dlatego otrzęsiny trzeba było rozłożyć na dwa dni.  19 września był ważny dla uczniów klas: 1B4, 1D4, 1C, 1D, natomiast 20 września dla uczniów klas: 1A4, 1C4, 1A,1B.

Młodzież z klas drugich przygotowała dla swoich młodszych kolegów i koleżanek wiele atrakcji. Pierwszoklasiści, pięknie pomalowani, mieli okazję zaprezentować się w różnych dziedzinach i pokazać swoje umiejętności i talenty sportowe, muzyczne, plastyczne. Uczniowie rywalizowali w różnych dyscyplinach: odegrali scenkę prezentującą klasę, wykonali karykatury wychowawców, sprawdzili się w rozgrywkach sportowych. Najzdolniejsi wzięli udział w quizie wiedzy o szkole. Nie zabrakło też atrakcji dla wychowawców. Najlepsi we wszystkich dziedzinach okazali się  uczniowie klasy 1A i 1C,  za co zostali nagrodzeni, natomiast młodzieży wszystkich klas jury wręczyło dyplomy. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Pierwszoklasiści, niezależnie od miejsc, jakie zajęli, zostali przyjęci w poczet uczniów Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Witamy nowy rok szkolny

2 września 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Inaugurację roku 2019/2020 poprzedziła msza św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.

Pani dyrektor Grażyna Baran powitała zaproszonych gości, grono nauczycieli i uczniów klas pierwszych. Na uroczystość przybyli: pan Andrzej Bączkowski – etatowy członek Zarządu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pan Roman Krzystyniak – przewodniczący obchodów Jubileuszu 90- lecia Liceum, pan profesor Władysław Tabasz – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego, pan Marian Darłak – wiceprezes Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. oraz pan Janusz Szalony – absolwent Liceum. Pani dyrektor nawiązała również do wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą uczniów i nauczycieli szkoły - ofiary II wojny światowej, a wszyscy zebrani uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Na inaugurację nowego roku szkolnego zostali zaproszeni tegoroczni absolwenci: Mateusz Zięba, Michał Sieroń i Dominik Wnęk, którzy za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sporcie i wysokie wyniki matury zostali uhonorowani tytułem Primus Inter Pares. Pamiątkowe medale wręczyli im zdobywcy tego wyróżnienia w latach ubiegłych.

Zgodnie z tradycją uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Tuż po nim głos zabrał przedstawiciel pierwszoklasistów oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który złożył nauczycielom i młodzieży życzenia satysfakcjonującej pracy.

Młodzież wysłuchała też listów okolicznościowych skierowanych do społeczności szkolnej przez Posła na Sejm RP - Kazimierza Moskala oraz Burmistrza Ropczyc - Bolesława Bujaka.

Uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się z wychowawcami, którzy przypomnieli im procedury egzaminu maturalnego. Akcentem patriotycznym było zrealizowanie tematów dotyczących wrześniowych rocznic: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 39. rocznicy utworzenia NSZZ „Solidarność”.

Ropczyckie Szkoły u stóp Matki Bożej

Wieloletnia tradycja podaje, że Sanktuarium Matki Bożej w Ropczycach było kościółkiem szkolnym, w którym często gromadziła się młodzież miasta i okolicy na spotkania formacyjne oraz modlitwę. Nawiązując do tego faktu, nasze liceum uczestniczyło w dorocznej Pielgrzymce Szkół w przeddzień Odpustu, czyli święta Najświętszego Imienia Maryi, obchodzonego w dniu 12 września, na pamiątkę zwycięstwa Polskiego Oręża pod Wiedniem (1683r.).
Po Mszy św. został zorganizowany, przy współudziale Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”. W czasie spotkania z uczniami szkół średnich z Ropczyc, członkowie tej grupy mówili o trwałych wartościach, które powinny być ważne dla każdego młodego człowieka.
Wyjątkowość koncertu polegała na tym, że oprócz muzyki hip-hop w nurcie chrześcijańskim, uczestnicy usłyszeli „świadectwa” członków zespołu, czyli tego, co przeżyli jako nastolatkowie.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu. Jednocześnie wierzymy, że uczniowie, uczestniczący w tym wydarzeniu wyciągnęli wiele pozytywnych wniosków dla siebie.

Narodowe Czytanie 2019 w naszym Liceum

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania przebiegła pod hasłem Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie. Do publicznego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej Para Prezydencka zaproponowała Nowele polskie. Były to: Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Dym Marii Konopnickiej; Katarynka Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza; Orka Władysława Stanisława Reymonta; Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego; Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa Henryka Rzewuskiego.
„Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii” – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.
10 września uczniowie klasy 2 B: Emilia Alberska, Julia Bielańska, Zuzanna Paruch, Klaudia Róg, Gabriela Wolska, Jakub Wielgus, przez szkolny radiowęzeł przeczytali fragmenty tych dzieł i wcielili się w role bohaterów nowel polskich. Młodzież ropczyckiego Liceum miała czas na refleksje nad dziejami naszej ojczyzny, człowiekiem i społeczeństwem.

Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

 

Wdzięczni za wspólne lata pracy

„Ten, co kształci serca i umysły młode,

ten, co ścieżki życia pokoleń toruje,

tylko z kwiatu wdzięczności

może mieć nagrodę,

tylko z postępków,

których przykłady wskazuje.”

 

Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania, szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie tyle lat. 28 sierpnia 2019 roku w atmosferze wzruszenia miało miejsce pożegnanie naszego kolegi Bolesława Rząsy, który odszedł na emeryturę. Obecni na spotkaniu Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego – Pan Witold Darłak, Wicestarosta – Pani Bernadeta Frysztak, Dyrektor Szkoły – Pani Grażyna Baran, Rada Pedagogiczna, emerytowani nauczyciele  oraz przedstawiciele administracji i obsługi podziękowali Panu Bolesławowi Rząsie za wieloletnią pracę, za podejmowanie różnorodnych działań na rzecz szkoły, osiągnięcia w pracy dydaktyczno–wychowawczej oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży. Pani Dyrektor przypomniała zebranym, że Pan Bolesław Rząsa pełnił w latach 1989 - 1997 funkcję  wicedyrektora do spraw Liceum, był ceniony przez nauczycieli, a jego wychowankowie  odnosili  liczne sukcesy. 

Wszyscy zebrani życzyli odchodzącemu na emeryturę koledze, aby nowy rozdział życia był pełen samych dobrych chwil.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami