Z doświadczeniem w przyszłość

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Z doświadczeniem w przyszłość 

 

 

Nazwa Programu Operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

 

Wartość projektu: 899 250,07 zł

Wkład własny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego: 46 512,00 zł

Wkład UE: 764 362,55 zł

 

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2020-06-30

 

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia w Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach w okresie do 30.06.2020 r. poprzez wzrost kompetencji kluczowych u 320 uczniów, w tym 214 kobiet i 106 mężczyzn, podniesienie umiejętności i kompetencji 26 nauczycieli, w tym 17 kobiet oraz doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne

skutkujące zwiększeniem stopnia wykorzystania TIK w dydaktyce i nauczania metodą eksperymentu.

 

Grupy docelowe:

  • Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach wraz z kadrą pedagogiczną - udział w projekcie 27 nauczycieli (18 kobiet i 9 mężczyzn), w tym 5 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
  • Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w łącznej liczbie 400 osób (268 kobiet i 132 mężczyzn) objęci wsparciem projektowym.

 

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

  1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 26
  2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 320, w tym 214 kobiet
  3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
  4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

 

Zadania:

  1. Doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne
  2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów
  3. Doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami