Szkoła promująca zdrowie

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Zadania do realizacji w 2019 roku –
Szkoła Promująca Zdrowie
Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy –Aneta Grabiec – pedagog szkolny, Bożena Piekarska – nauczyciel biologii

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

 

 

 

 1. 1. VIII Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas siódmych i ósmych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego - marzec 2019. (standard 1)

 

 1. 2. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – cały rok. (standard 3)

 

 1. Mecz towarzyski absolwenci, uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – czerwiec 2019. (standard 2 i 4)

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z promocji zdrowia w ramach przynależności do SSZPZ w roku  2018

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce,

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy – Teresa Olszewska – wicedyrektor ( do 31.08.2018 r.)

Aneta Grabiec – pedagog szkolny

Bożena Piekarska – nauczyciel biologii (od 01.09.2018 r.)

 

 Zespół do promocji zdrowia podejmował działania mające na celu:

- zapobieganie nałogom i uzależnieniom

- promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego stylu życia

- kształtowanie postaw prospołecznych, zdrowotnych i ekologicznych

- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

- zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży

- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym

- wychowanie w duchu tolerancji dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

- diagnozę stanu zdrowia środowiska szkolnego i indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów

 

 

Zrealizowano następujące zadania priorytetowe zaplanowane na rok 2018 w ramach Szkoły Promującej Zdowie:

 

 1. 1. VII Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów klas siódmych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego. (standard 1)

 

 1. 2. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. standard 3)

 

Mecz towarzyski absolwenci, uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbędzie się w grudniu 2018 roku.

 

Zespół brał udział w spotkaniach i konferencji Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Na bieżąco prowadzono kronikę Szkoły Promującej Zdrowie.

Zespół koordynował realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki.

VII edycja Powiatowego Konkursu „Z ekologią za pan brat”

16 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VII Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, pan Grzegorz Ożóg - Wójt Gminy Ostrów oraz pan Bogusław Wójcik - Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowie.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, uwrażliwianie jej na piękno otaczającej przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 41 uczniów z: Publicznej Szkoły Podstawowej w Ociece, Szkoły Podstawowej w Kamionce, Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Szkoły Podstawowej w Małej, Szkoły Podstawowej w Woli Ocieckiej, Szkoły Podstawowej w Gnojnicy Woli, Szkoły Podstawowej w Wiercanach, Szkoły Podstawowej w Nockowej, Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, Szkoły Podstawowej w Klęczanach, Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. W . Węglowskiego w Sędziszowie Młp.

Uczestnicy konkursu obejrzeli film „Stop dopalaczom”. Ponadto, podczas krótkich warsztatów prowadzonych przez panią Dorotę Wiater, uczniowie, po założeniu alko i narkogogli, mieli możliwość przekonać się, jak czują i zachowują się osoby po użyciu substancji zmieniających świadomość.

Jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Realizacja projektu „Szkoła promująca zasady

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

 

Projekt „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” realizowany był przez cały rok szkolny. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku w ramach Podkarpackiej #Komórkomanii we współpracy z Fundacją DKMS

- przygotowanie gazetki szkolnej na temat szkodliwości palenia i konieczności zerwania z nałogiem,

- przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. szkodliwości palenia tytoniu (do wykorzystania na godzinach z wychowawcą).

- organizacja szkolnego konkursu o zdrowiu i uzależnieniach

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka szyjki macicy w ramach programu „Wybierz życie pierwszy krok”

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka piersi

- pedagogizacja rodziców na wywiadówkach na tematy: Koncepcja i standardy Szkoły Promującej Zdrowie, Znamię – znam je! – profilaktyka czerniaka,

- przeprowadzono w klasach drugich zajęcia edukacyjne poświęcone profilaktyce wad cewy nerwowej oraz profilaktyce AIDS oraz przygotowano gazetkę tematyczną

- zrealizowano program profilaktyczny „Znamię, znam je!” (zajęcia w klasach drugich), przygotowano apel szkolny -  „Czerniak - najzłośliwszy wśród nowotworów skóry”, gazetkę ścienną „Czerniak”

- zorganizowano cykl pięciu warsztatów z psychologiem uzależnień z z p. Renatą Wojna z poradni REWEN w Dębicy na temat profilaktyki uzależnienia od alkoholu

- na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w ramach realizacji programu profilaktycznego „ARS - czyli jak dbać o miłość?” omówiono zagadnienia dotyczące wpływu spożywania alkoholu na funkcjonowanie organizmu człowieka, na relacje pijącego w środowisku rówieśniczym i rodzinnym

 

 

Mecz towarzyski absolwenci, uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach (standard 2 i 4)

 

Mecz towarzyski absolwenci, uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbędzie się w grudniu 2018 roku.

 

Zadania do realizacji w 2018 roku –
Szkoła Promująca Zdrowie
Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy – Teresa Olszewska - wicedyrektor, Aneta Grabiec – pedagog szkolny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
 3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

1. VII Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko - sędziszowskiego – marzec 2018. (standard 1)

2. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – cały rok. (standard 3)

3. Mecz towarzyski absolwenci, uczniowie, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – październik 2018. (standard 2 i 4)

Sprawozdanie z realizacji zadań z promocji zdrowia w ramach przynależności do SSZPZ w roku  2017

  

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

ul. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce,

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy – Teresa Olszewska - wicedyrektor, Aneta Grabiec – pedagog szkolny

 

Zespół do promocji zdrowia podejmował działania mające na celu:

- zapobieganie nałogom i uzależnieniom

- promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego stylu życia

- kształtowanie postaw prospołecznych, zdrowotnych i ekologicznych

- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

- zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży

- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym

- wychowanie w duchu tolerancji dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

- diagnozę stanu zdrowia środowiska szkolnego i indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów

 

Zrealizowano wszystkie zadania priorytetowe zaplanowane na rok 2017:

1. VI Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

2. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.

3. VII Powiatowy Konkurs Translatorski na temat „Wpływ mediów cyfrowych na zdrowie człowieka”.

 

VI Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat”

24 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VI Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko – Sędziszowski, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski oraz Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 38 się uczniów z: Publicznego Gimnazjum w Ociece, Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej, Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Zespołu Szkół w Małej i Publicznego Gimnazjum w Woli Ocieckiej, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach, Zespół Szkół w Gnojnicy Woli.

Podczas prac jury uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Smog” przygotowaną przez uczennice klasy IIc – Patrycję Stachowicz, Dominikę Rojek, Justynę Cabaj Kamilę Kozłowską pod opieką pani Bożeny Piekarskiej.

Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują Panu Witoldowi Darłakowi - Staroście Ropczycko – Sędziszowskiemu, Pani Bernadecie Frysztak - Wicestaroście Ropczycko – Sędziszowskiemu oraz Panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Ropczyc za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla pozostałych uczestników.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, pani Annie Górce – dyrektorowi Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury. 

 

VII Powiatowy Konkurs Translatorski

„Wpływ mediów cyfrowych na zdrowie człowieka”

3 kwietnia 2017 roku odbyła się siódma już edycja Konkursu Translatorskiego „Young Translators. Junge Übersetzer.” Konkurs przygotowały nauczycielki języków obcych: pani Cecylia Szędzioł i pani Diana Chełpa.  Chętni do rywalizacji uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zmierzyli się z niełatwym zadaniem. Mieli przetłumaczyć z języka angielskiego lub niemieckiego tekst, którego przewodnią myślą było hasło tegorocznego konkursu: ,,Wpływ mediów cyfrowych na zdrowie człowieka”.  Każdy z 19 uczestników dał z siebie wszystko, jednak jury musiało wyłonić zwycięzców. Do konkursu przystąpili uczniowie z : Liceum Ogólnokształcącego im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Młp.,  Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach, Zespołu Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach. Po ciężkiej pracy był też czas na odpoczynek przy poczęstunku i świetnym filmie. Zdrowa rywalizacja, czas spędzony w przyjemnej atmosferze, nowe znajomości i wspaniałe nagrody podczas jednego konkursu! Czegóż chcieć więcej?

Realizacja projektu „Szkoła promująca zasady

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Projekt „Szkoła promująca zasady Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem” realizowany był przez cały rok szkolny. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- apel z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu, przygotowanie gazetki szkolnej na temat szkodliwości palenia i konieczności zerwania z nałogiem, przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. szkodliwości palenia tytoniu (do wykorzystania na godzinach

z wychowawcą).

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka szyjki macicy w ramach programu „Wybierz życie pierwszy krok”

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka piersi

- przeprowadzono w klasach drugich zajęcia edukacyjne poświęcone profilaktyce wad cewy nerwowej oraz profilaktyce AIDS oraz przygotowano gazetkę tematyczną

- zrealizowano program profilaktyczny „Znamię, znam je!” (zajęcia w klasach drugich), przygotowano apel szkolny -  „Czerniak - najzłośliwszy wśród nowotworów skóry”, gazetkę ścienną „Czerniak”

- zrealizowano program profilaktyczny „Uzależnienia – mówię wam, nie warto!” w ramach którego uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów z psychologiem uzależnień z  p. Renatą Wojna z poradni REWEN w Dębicy na temat profilaktyki uzależnienia od alkoholu

- na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w ramach realizacji programu profilaktycznego „ARS - czyli jak dbać o miłość?” omówiono zagadnienia dotyczące wpływu spożywania alkoholu na funkcjonowanie organizmu człowieka, na relacje pijącego w środowisku rówieśniczym i rodzinnym

- w wybranych klasach zrealizowano zajęcia nt. „Profilaktyka boreliozy, groźnej choroby odkleszczowej”

Informacja o innych zrealizowanych zadaniach z zakresu promocji zdrowia znajduje się w sprawozdaniu pedagoga szkolnego, wychowawców klasowych, sprawozdaniu z programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły za rok szkolny 2016/2017.

XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica

5 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury MORS w Dębicy odbyła się XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica.

Głównym organizatorem konferencji była pani Anna Szczepanik – koordynator rejonowy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica.

Konferencję pod hasłem „Podróż z bohaterami literackimi ku wartościom czyli ważne wybory życiowe próbą dla człowieka” patronatem honorowym objęli:

- Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch

- Starosta Powiatu Dębickiego – Pan Andrzej Reguła

- Wicestarosta Powiatu Dębickiego – Pan Mateusz Pasek

- Burmistrz Miasta Dębicy – Pan Mariusz Szewczyk

- Zastępca Burmistrza Miasta Dębica – Pan Wojciech Iwasieczko

- Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy – Pan Ireneusz Kozak

Konferencję swoją obecnością również zaszczycili pani Alicja Bialic – Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski oraz pani Dorota Wiater – specjalista do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ropczycach. Konferencja w ściśle wpisuje się w politykę oświatową państwa na rok szkolny 2016/2017.

Program konferencji obejmował:

 • Wspólne czytanie fragmentów utworów literackich przez zaproszonych gości.
 • Wykład pani Elżbiety Nerwińskiej – Dyrektora Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie  na temat „Promocja zdrowia emocjonalnego w przedszkolu i szkole na przykładzie programu „Przyjaciele Zippiego”.
 • Wykład pani Anny Szczepanik – koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica na temat „Zdrowie jako wartość – na podstawie projektu szkoła promująca zdrowie”.
 • Prezentację osiągnięć 22 szkół i placówek należących do PSSZPZ.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach reprezentowały panie: Grażyna Baran – Dyrektor Szkoły oraz Aneta Grabiec – pedagog szkolny. Podczas konferencji nasze Liceum po raz kolejny otrzymało Certyfikat Rejonowy potwierdzający aktywne uczestnictwo w pracach Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica oraz poświadczający, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Nasze Liceum ma również aktualny Certyfikat Wojewódzki.

Aneta Grabiec

STAWIAMY NA PROFILAKTYKĘ, ZDROWY START-LEPSZE ŻYCIE

W naszym Liceum systematycznie odbywają się spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych. W ramach programu „Uzależnienia – mówię wam, nie warto” uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w cyklu warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zajęcia przeprowadzili:

- pani mgr Renata Wojna – specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia z Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia REWEN w Dębicy

- pani mgr Katarzyna Orkisz ze stowarzyszenia ADHD w Rzeszowie realizującego zadanie publiczne „Bezpiecznie i przyjaźnie w szkole” w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”

- pani mgr Dorota Wiater z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach

Tematyka spotkań obejmowała również bezpieczeństwo w Sieci oraz prawną odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowania. W ramach programu specjaliści przeprowadzili łącznie 32 godziny zajęć warsztatowych z młodzieżą.

Aneta Grabiec

Dorota Pleśniak

Zadania do realizacji w 2017 roku – Szkoła Promująca Zdrowie  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce,

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy – Teresa Olszewska - wicedyrektor, Aneta Grabiec – pedagog szkolny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późn. zm.)
 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) 

 

 1. VI Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko - sędziszowskiego – kwiecień 2016.
 1. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – cały rok. 
 1. VII Powiatowy Konkurs Translatorski na temat zdrowego stylu życia– marzec 2017.

Sprawozdanie z realizacji zadań z promocji zdrowia w ramach przynależności do PSSZPZ w roku 2016

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 1. Mickiewicza 12, 39-100 Ropczyce, tel. 172228270, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gmina Ropczyce,

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

Burmistrz – Bolesław Bujak

Starosta Powiatu – Witold Darłak

Dyrektor Szkoły – Grażyna Baran

Koordynatorzy – Teresa Olszewska - wicedyrektor, Aneta Grabiec – pedagog szkolny

Zespół do promocji zdrowia podejmował działania mające na celu:

- zapobieganie nałogom i uzależnieniom

- promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego stylu życia

- kształtowanie postaw prospołecznych, zdrowotnych i ekologicznych

- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

- zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży

- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym

- wychowanie w duchu tolerancji dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych

- diagnozę stanu zdrowia środowiska szkolnego i indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów

Zrealizowano wszystkie zadania priorytetowe zaplanowane na rok 2016:

 1. 1. V Powiatowy Konkurs ekologiczny „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
 1. 2. Realizacja projektu „Szkoła Promująca Zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
 1. VI Powiatowy Konkurs Translatorski na temat „Odżywianie i aktywność fizyczna”.
 1. Warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach realizacji informacyjno – edukacyjnego programu promocji zdrowia psychicznego.

V Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat”

18 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się V Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko - Sędziszowski oraz pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko - Sędziszowski, którzy ufundowali nagrody dla laureatów oraz upominki dla pozostałych uczestników.

Konkurs był organizowany w ramach zadania finansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie z: Publicznego Gimnazjum im. bł. Romana Sitko w Kamionce, Publicznego Gimnazjum w Ociece, Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej, Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, Gimnazjum nr 1 w Ropczycach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonał pan Stanisław Skiba - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz pani Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Podczas prac jury uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Kilka pytań o klimat” przygotowaną przez uczennice klasy IIc.

 Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający

w Liceum, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury. 

 VI Powiatowy Konkurs Tramslatorski

„Odżywianie i aktywność fizyczna”

 22 kwietnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VI Powiatowy Konkurs Translatorski Young Translators/ Junge Übersetzer organizowany przez opiekunki Szkolnego Koła Europejskiego: panią Dianę Bembenek, panią Cecylię Szędzioł oraz panią Agnieszkę Pietruszkę.

Uczestnicy szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie zaprezentować swoje umiejętności z języka obcego, tłumacząc na język polski tekst liczący około 200 słów. Pomimo możliwości korzystania z tradycyjnych słowników papierowych, nie należało to do zadań łatwych, ponieważ wymagało kreatywności, intuicji językowej oraz sprawnego wyrażania myśli w języku ojczystym na papierze.

Temat tegorocznej edycji, czyli „Odżywianie i aktywność fizyczna", nie jest przypadkowy, ponieważ jest to zagadnienie często poruszane w naszej szkole. Liceum należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie i w swoich zadaniach, do których należy również ten konkurs, podkreśla ważną rolę zdrowego stylu życia oraz jego wpływ na codzienną aktywność.

Do tłumaczenia przystąpiło 24 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego, tj. Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach, Zespołu Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcącego im. ks. P. Skargi w Sędziszowie Małopolskim i Zespołu Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim. W języku angielskim konkurowało 12 uczniów, natomiast w niemieckim 9.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział, a zwycięzców nagrodzono także upominkami rzeczowymi.

 Realizacja projektu „Szkoła promująca zasady

Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

 Projekt „Szkoła promująca zasady Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem” realizowany był przez cały rok szkolny. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- apel z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz przygotowanie gazetki szkolnej na temat szkodliwości palenia i konieczności zerwania z nałogiem

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka szyjki macicy w ramach programu „Wybierz życie pierwszy krok”

- prelekcje w klasach III na lekcjach wychowania do życia w rodzinie na temat profilaktyki raka piersi

- przeprowadzono w klasach drugich zajęcia edukacyjne poświęcone profilaktyce wad cewy nerwowej oraz profilaktyce AIDS oraz przygotowano gazetkę tematyczną

-wykonano gazetki szkolne poświęcone: profilaktyce czerniaka- Międzynarodowy Dzień Walki z Czerniakiem oraz profilaktyce zakażeń HCV.

- zrealizowano program profilaktyczny poświęcony zapobieganiu alkoholizmowi „Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa”-  współpraca z Zarządem  Rejonowym PCK w Ropczycach.

- na zajęciach wychowania do życia w rodzinie w ramach realizacji programu profilaktycznego „ARS - czyli jak dbać o miłość?” omówiono zagadnienia dotyczące wpływu spożywania alkoholu na funkcjonowanie organizmu człowieka, na relacje pijącego w środowisku rówieśniczym i rodzinnym

- chętni uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne nt. „Przyczyny, skutki, leczenie i profilaktyka alkoholizmu”.

- przeprowadzono w klasach I i II zajęcia na temat: „Alkohol, nie dziękuję. Żyję z głową.

- grupa uczniów wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu „Czas na zdrowie” realizowanym przez Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach na temat zdrowego odżywiania

 Warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach realizacji informacyjno – edukacyjnego programu promocji zdrowia psychicznego.

 9 grudnia 2016 roku odbyły się warsztaty artystyczne zorganizowane przez panie: Anetę Grabiec, Urszulę Saj i Bożenę Piekarską. Podczas warsztatów uczennice ze Szkolnego Koła Caritas, PCK oraz inne chętne osoby przygotowały 18 stroików świątecznych oraz bombki ręcznie zdobione cekinami. Uczestnicy zajęć przygotowali również inne materiały wystawiennicze, które znalazły się na stoisku naszej szkoły podczas II Powiatowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach 11 grudnia 2016 roku. Środki uzyskane ze sprzedaży ozdób zostały przekazane na cele Fundacji PRO ALIA. Wsparcia finansowego imprezie udzieliła Rada Rodziców.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami