Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach od 4 września do 24 listopada 2023 r. realizuje zadanie „Szanuj pieniądze! 2”. W czasie od 10  do 25 października br. przeprowadzono w PCEK pierwsze z działań, tj. zajęcia edukacyjne o tym samym tytule.

W warsztatach „Szanuj pieniądze!” wzięło udział łącznie 104 uczniów i 11 opiekunów z pięciu szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Uczestnikami zajęć edukacyjnych byli przeważnie uczniowie klas: 4., 5. i 6. następujących szkół:

 • Szkoły Podstawowej w Górze Ropczyckiej (gmina Sędziszów Młp.),
 • Szkoły Podstawowej w Iwierzycach (gmina Iwierzyce),
 • Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej (gmina Ropczyce),
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozodrzy (gmina Ostrów),
 • Szkoły Podstawowej w Brzezinach Berdechowie (gmina Wielopole Skrzyńskie).

Zgodnie z Regulaminem projektu udało się zrekrutować po jednej szkole z każdej z pięciu gmin powiatu.

Tematyka zajęć „Szanuj pieniądze!":

 1. Co to jest pieniądz? - podstawowe pojęcia.
 2. Ciekawostka: waluty naszych sąsiadów.
 3. Skąd się biorą pieniądze? Gdzie i jak produkuje się pieniądze, czyli o roli NBP jako emitenta, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. i Mennicy Polskiej w produkcji banknotów i monet.
 4. Co to znaczy "szanować pieniądze"?
 5. Zabezpieczenia na banknotach, czyli jak odróżnić banknoty prawdziwe od fałszywych.
 6. Prawo a fałszywe pieniądze, czyli uświadomienie, że produkcja i posługiwanie się fałszywymi (podrobionymi) pieniędzmi to przestępstwo.
 7. Jak można stracić pieniądze w świecie realnym i wirtualnym?

Na zajęciach eksponowane były wzory polskich banknotów i monet (10-krotne powiększenie wykonane w poprzedniej edycji Projektu). Zajęcia prowadzono z wykorzystaniem różnych aplikacji internetowych, materiałów edukacyjnych NBP, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Polskiej. Udział uczniów w grach internetowych był możliwy dzięki  wypożyczeniu przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O. Sędziszów Młp. kilkunastu tabletów. Zastosowano urozmaicone metody uczenia się, dopasowane do różnych kanałów percepcji. Zajęcia miały charakter praktyczny, ponieważ uczestnicy sprawdzali zabezpieczenia na banknotach za pomocą linijek, lup i lamp UV. Ta część zajęć zawsze najbardziej podobała się uczestnikom. Pogadankę na temat fałszywych pieniędzy przeprowadzała policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach aspirant sztabowy Agata Przybek. Każdy z uczestników otrzymał zestaw składający się z materiałów edukacyjnych opracowanych przez PCEK oraz materiałów edukacyjnych wydanych i przekazanych na cele projektu przez Narodowy Bank Polski. Aktywność na zajęciach nagradzana była krówką a szczególnie ciekawe wykonania zadań drobnymi upominkami od NBP. Na koniec każdy uczestnik warsztatów z rąk dyrektora PCEK w Ropczycach Agnieszki Ochał otrzymał dyplom potwierdzający ukończenie zajęć edukacyjnych „Szanuj pieniądze!”. Dowóz na zajęcia, ubezpieczenie i posiłek dla uczestników zajęć sfinansowano z budżetu zadania. Zajęcia edukacyjne prowadziła Elżbieta Orzech specjalista ds. animacji kultury i koordynator projektu.

Tak jak w poprzedniej edycji tak i obecnie w trakcie i po zajęciach pojawiły się wnioski, które, uzupełnione spostrzeżeniami po analizie pre i post testów wypełnianych przez młodych uczestników, zostaną uwzględnione w kolejnej edycji projektu.  

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)

Fot. PCEK i SP w Iwierzycach

SzP-1
SzP-2
SzP-3
SzP-4
SzP-5
SzP-6
SzP-7
SzP-8
SzP-9
SzP-10