W przeddzień narodowego Święta Niepodległości, tj. 10 listopada 2022 r., o godz. 15.00 Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Koalicjanci zapraszają na koncert znanej i nieznanej piosenki legionowej 1914-1922 pt. „A cóż to za wojacy?”.

Koncert będzie okazją do międzypokoleniowego, radosnego świętowania Niepodległości, a przy tym budowania na szczeblu lokalnym pamięci zbiorowej, wspólnoty, solidarności, polskiej tożsamości i tradycji narodowej, tradycji państwowości, o których utrzymanie naród Polski walczyć musiał w swej historii niejeden raz.

Legionowe pieśni mają często ciekawą historię powstania. Żołnierze układali ich słowa spontanicznie do usłyszanych ludowych melodii, w marszu, na kwaterach, czy nawet na froncie. Autorzy uzupełniali się, tworząc kolejne zwrotki do zasłyszanych wcześniej piosenek. Utwory, które zostały wybrane do koncertu były tworzone z myślą o legionistach przez artystów lub przez samych legionistów. Przede wszystkim były przez nich śpiewane w chwilach wolnych od walki. Zawarte w nich treści ilustrują to, co działo się w związku z walką o Niepodległą oraz to, co w związku z tym przeżywali Polacy, czyli historię legunów, ich wojennej tułaczki, walki w okopach i na froncie, ofiarności, cierpienia, tęsknoty, ale też heroizmu, odwagi, zapału i nadziei. Wybrane piosenki mają różny charakter i nastrój.

Na koncert złożą się piosenki znane oraz mało lub w ogóle nieznane, a zaczerpnięte z publikacji:

  • „Polska powstanie by żyć! Pieśni legionowe 1914-1920”, wybór i opracowanie Krzysztof Jakubczak, Wrocław 1988. Publikacja drugiego obiegu wydana z okazji 70. rocznicy odzyskania Niepodległości.
  • „Śpiewnik Żołnierski Korpusu X”, zebrał W. Jeziorski, Przemyśl 1926. Tu warto dodać, że kilkudziesięciu mężczyzn z terenu obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego służyło w jednostkach wojskowych zlokalizowanych na terenie tego korpusu w czasie walk o niepodległość i jej utrzymanie.

Koncert poprowadzi Waldemar Wilk - lokalny poeta, autor tomiku „Niepodległa”, który podczas koncertu zaprezentuje swoje wybrane wiersze, związane z historią Polski z okresu 1914 – 1922. Zadaniem artysty - konferansjera będzie także wprowadzenie publiczności w tematykę i historię śpiewanych podczas koncertu piosenek.

Na  koncert „A cóż to za wojacy?”  złożą się piosenki opracowane muzycznie i wykonane przez uczniów i nauczycieli sześciu szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat ropczycko-sędziszowski i są to koalicjanci PCEK:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach,

Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,

Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Na zaproszenie do udziału w koncercie odpowiedziało też Centrum Edukacji Muzycznej Music Team.

Koncertowi towarzyszył będzie poczęstunek dla jego realizatorów i uczestników. Będzie to specjalnie przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach podwieczorek w barwach biało-czerwonych.

 Liczba miejsc dla publiczności jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy. Tel. 887788412.

 Koncert „A cóż to za wojacy?” będzie nagrywany. Film z koncertu zostanie opublikowany na kanale PCEK na YouTube 20 listopada 2022 r.

 Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Plakat-koncertu