Zasady przyznawania patronatu honorowego Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej  w Ropczycach określa regulamin.

Przyznanie patronatu PCEK w Ropczycach rozważane jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną lub złożonego/przesłanego w formie papierowej.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania patronatu PCEK

Wniosek o patronat PCEK