17 marca, dokładnie na tydzień przed Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, PCEK w Ropczycach miał zaszczyt gościć członka rodziny, która została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W ramach finisażu wystawy „Śladami społeczności żydowskiej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” świadek historii, Pani Emilia Cholewa przedstawiła zgromadzonej młodzieży szkolnej historię pomocy, jaką niosła rodzina jej męża swojemu sąsiadowi Tewelowi Knie i jego siostrom w okresie okupacji niemieckiej. Kilkunastomiesięczne ukrywanie i żywienie, zagrożenie, strach i bolesne przeżycia rodzinne (rozstrzelanie przez Niemców części rodziny Cholewów za działalność konspiracyjną) to główne elementy wspomnień. Pani Emilia omówiła też okoliczności, w jakich po wojnie Tewel Knie starał się o uhonorowanie swoich dobrodziejów, wzajemne kontakty utrzymywane po wojnie oraz dobrosąsiedzkie relacje z okresu przed wybuchem II wojny światowej. Ciekawą kwestią poruszoną w trakcie spotkania były też kilkunastoletnie kontakty korespondencyjne Pani Emilii z Tewelem Knie i jego żoną w latach 70. i 80. XX w.

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

1
2
4
5
7
9
10
11