20 kwietnia 2023 r. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach miało miejsce spotkanie z księdzem biskupem Marianem Buczkiem. Emerytowany ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie opowiadał o swojej wieloletniej pracy duszpasterskiej polegającej na odtwarzaniu i budowaniu życia chrześcijańskiego na terenach państwa ukraińskiego.

Rozmowa była okazją dla mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego do pogłębienia wiedzy historycznej uwzględniającej zrozumienie złożoności relacji polsko-ukraińskich, szczególnie w zaistniałej wojennej rzeczywistości. Jednym z gości spotkania był pan Stanisław Ważny, który, jako dziecko, 19.04.1944 r. przeżył napad UPA na nieistniejącą dziś wieś Rudka (wieś została spalona, zamordowano 76 Polaków). Jego tragiczne wspomnienie stało się dodatkowym przykładem na to, jak trudny w realizacji jest proces wzajemnego wybaczenia i pojednania, którego orędownikiem jest bp. Marian Buczek. Swoim słowem i postawą zaświadczył o tym, jak ważne w życiu są praca, odwaga, pomoc innym, a przede wszystkim prawda. Biskup podziękował za wszelką, okazaną przez Polaków, pomoc Ukrainie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość otrzymania dedykacji na książce Włodzimierza Osadczego pt. „Biskup polski na Siczy Kozackiej”. Ponadto PCEK w Ropczycach otrzymało od biskupa, z okolicznościowym wpisem, publikację „Parafie, kościoły oraz kaplice”, której jest współautorem. To ilustrowana opowieść o archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego.

Dziękujemy za to spotkanie biskupowi, który, mimo podejmowania trudnych tematów, sprawił, że nie były one zamykającymi się wspomnieniami, ale wyzwaniami do budowania dobrej przyszłości. 

Oprac. Agnieszka Ochał (PCEK)

Fot. PCEK

1BB
2BB
3BB
4BB
5BB
6BB
7BB
8BB
9BB