26 października br. w siedzibie PCEK w Ropczycach odbył się wykład mgr Tomasza Sumary – pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prelegent zebranym licznie gościom i uczniom Zespołu Szkół ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach przybliżył  historię kampanii wyborczej z pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 26 stycznia 1919 r. w nowo odrodzonej Polsce. Niezwykle ciekawy wykład zawierał wiele lokalnych wątków. Przybliżył osoby kandydujące wówczas do Sejmu Ustawodawczego oraz postacie Jana Babicza z Niedźwiady i Tomasza Dyło z Borku Wielkiego, którym udało się wówczas zasiąść w ławach sejmowych.

Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi za wykład, który był pierwszym z wydarzeń towarzyszących wystawie pt. „Polacy głosowali. Kto decydował?”

Oprac. Szymon Pacyna (PCEK)

Mgr Tomasz Sumara – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel historii w Zespole Szkół w Dąbrowie. Współpracuje z Fundacją Misji Obywatelskiej w Rzeszowie. Absolwent, doktorant historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przygotował i napisał rozprawę doktorską pt. Działalność posłów z zachodniej części województwa lwowskiego na forum parlamentów II Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1935). Zrealizował projekt badawczy nt. „Działalność społeczno-polityczna posłów z województwa lwowskiego na forum parlamentów II Rzeczypospolitej w latach 1919-1939” finansowany ze środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej UR. Autor kilku publikacji i artykułów naukowych z zakresu parlamentaryzmu i kwestii społeczno-politycznych w II Rzeczypospolitej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów II Rzeczypospolitej, zwłaszcza historii politycznej. Interesuję się również zagadnieniami dotyczącymi kultury, gospodarki, sportu i kultury fizycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Fot. PCEK w Ropczycach

0
1
2
3
4
5
6