Zgodnie z planem w czwartek, 10 listopada 2022 r., w przeddzień Święta Niepodległości” w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbył się koncert znanej i nieznanej piosenki, legionowej 1914 - 1922 „A cóż to za wojacy?”, któremu towarzyszył podwieczorek składający się z przekąsek wykonanych w przeważającej części w kolorach białym i czerwonym.

Przed wejściem na koncert gości przystrajały we własnoręcznie wykonane kokardy narodowe harcerki z drużyn sędziszowskich.

Zebranych powitała i wydarzenie otworzyła dyrektor PCEK Agnieszka Ochał.

Koncert był spotkaniem z poezją śpiewaną i mówioną. Swoje wybrane wiersze z tomu „Niepodległość” prezentował Waldemar Wilk. Pieśni i piosenki legionowe wykonywali nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski, tj. szkół, które w projekcie „A cóż to za wojacy?” są koalicjantami PCEK.  To następujące placówki:

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach,

Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,

Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.

Na zaproszenie do udziału w koncercie odpowiedziało też Centrum Edukacji Muzycznej Music Team.

Utwory muzyczne opatrzone były komentarzem kulturowo-historycznym nt. ich autorów i treści prezentowanym przez Elżbietę Orzech.

Organizatorzy symbolicznymi różami podziękowali młodym artystom i nauczycielom, którzy ich przygotowali, partnerom wydarzenia i koalicjantom.

Na koniec głos zabrała Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dr Bernadeta Frysztak, która podsumowała wydarzenie i jego przesłanie.

Po mocnych wrażeniach duchowych i artystycznych, po przeżyciu całej gamy silnych emocji podczas koncertu publiczność udała się do strefy PCEK Cafe, gdzie zachwyty optyczny i smakowy wzbudził podwieczorek w barwach biało-czerwonych przygotowany przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach (technikum żywienia i usług gastronomicznych).

Niektórzy goście znaleźli jeszcze czas i siły na zwiedzanie wystawy historycznej poświęconej znanym i nieznanym bohaterom 1914–1918 z miejscowości powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

PCEK składa wyrazy uznania i podziękowania:

  • szkołom-koalicjantom za przygotowanie wokalne, choreograficzne, kostiumowe, charakteryzatorskie, sceniczne występujących uczniów,
  • ZSA-T w Ropczycach za przygotowanie podwieczorku,
  • Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sędziszowie Małopolskim za realizację dźwiękową wydarzenia,
  • Harcerkom z II Sędziszowskiej Drużyny Harcerek "Drzewo" im. Barbary Kasechube i VI Sędziszowskiej Drużyny Harcerek "Jutrzenka" za wykonanie kokard narodowych,
  • Mediom za obecność i promocję wydarzenia.

Organizatorzy dziękują za dyskretną, ale nieocenioną pomoc w realizacji koncertu:

Jednostce Strzeleckiej 2051 im. mjr. Władysława Rudolfa-Wilka

Muzeum Regionalnemu w Dębicy

Zespołowi Pieśni i Tańca Halicz

Zespołowi Pieśni i Tańca Rochy

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

PCEK-251
PCEK-240
PCEK-230
PCEK-229
PCEK-204
PCEK-203
PCEK-202
PCEK-183
PCEK-172
PCEK-169