15 stycznia 2019 roku w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej otwarto kolejną wystawę czasową pt. „Ocalić od zapomnienia… Dawna wieś m miniaturze” Józefa Woźnika.

Ekspozycja prezentowała 120 modeli narzędzi, sprzętów, budynków i prac występujących na dawnej wsi. Autorem miniatur jest pochodzący z Zagorzyc Pan Józef Woźnik, który podczas wernisażu opowiadał zgromadzonym o życiu i pracy na wsi w czasach swego dzieciństwa. Opowieści autora zostały zilustrowane przyśpiewkami ludowymi. Warsztaty ludowego śpiewu dla licznie zgromadzonej publiczności poprowadziły panie Krystyna Charchut i Katarzyna Róg z Zagorzyc.

„Wystawa pokazuje m. in. urządzenia, jakie były potrzebne do pracy w domu, na polu, w gospodarstwie  oraz warsztatach rzemieślników. Za czasów mojej młodości /lata 1940-1960/ na wsi nie było traktorów, siewników, kombajnów. Do pracy na roli służyły konie, woły. Zboża zasiewano ręcznie,  a do ich mielenia służyły żarna. Moja wioska – Zagorzyce k. Sędziszowa Młp. utrzymywała się głównie z rolnictwa. Znajomość uprawy ziemi, siania zboża, hodowli zwierząt była konieczną potrzebą. Rozwijało się również rzemiosło, stawiano domy z drewna pokryte słomianym dachem, skórę zwierząt wyprawiano np. na buty. Z rzepaku, lnu lub konopi wyciskano olej, robiono płótno. Z gliny wyrabiano garnki, z wikliny koszyki. Utrzymanie licznej (8-10 –osobowej) rodziny nie było łatwe. Aby zdobyć pieniądze, mieszkańcy wsi sprzedawali jajka w sklepie i kupowali sól, cukier, drożdże i inne niezbędne produkty. Ziemia karmiła i dawała pracę całej rodzinie.” (Józef Woźnik)

Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. 

Oprac. Agnieszka Ochał (PCEK)

Fot. PCEK

DSC1146
DSC1144
DSC1201
DSC1211
DSC1214
DSC1300
DSC1304
DSC1326
OCALI-OD-ZAPOMNIENIA-DAWNA-WIE-W-MINIATURZE-JPG