28 stycznia 2019 r. w PCEK Dziewczęca Służba Maryjna i młodzież z Wielopola Skrzyńskiego prezentowali tradycyjne jasełka.

Dziewczęta i chłopców oklaskiwali: uczestnicy ŚDS w Ropczycach, uczestnicy Domu dziennego pobytu emerytów, rencistów i osób samotnych w Ropczycach oraz przedszkolaki z Ochronki Sióstr Służebniczek z Ropczyc.

Oprac. Agnieszka Ochał (PCEK)

Fot. PCEK

16
13
DSC1618
DSC1656