Zapraszamy do obejrzenia dwóch audycji zrealizowanych przez Telewizję Sędziszów Młp., które są filmową formą prezentacji wystawy historycznej PCEK pt. "Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego".

To wystawa prezentująca młodym Polakom pokolenie ich dziadków, pradziadków i prapradziadków, którzy 100 lat temu w obronie niepodległości musieli stawić czoło koszmarowi wojny polsko-bolszewickiej. Opracowanie ww. wystawy było jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu o nazwie: "Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego". 

Projekt „Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego” Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)