Wystawa nosząca tytuł „Z historii Kasy Oszczędności w Ropczycach” to stała wystawa historyczna, którą można oglądać w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach przy ulicy Mickiewicza 10, czyli w instytucji kultury mieszczącej się w budynku dawnej siedziby Kasy Oszczędności. 

Składa się ona z dwóch części, tj.:

  • ekspozycji zdjęć, dokumentów, publikacji i wszelkich materiałów związanych z historią Kasy Oszczędności w Ropczycach (działającej w tym mieście od 1882 roku), jej zachwycającej architektonicznie siedziby wzniesionej w latach 1905-1907 wg projektu Jana Sasa Zubrzyckiego oraz niezwykłych ludzi z nią związanych;
  • sali stylizowanej na gabinet dyrektora Kasy Oszczędności.

To wystawa, która w miarę pozyskiwania nowych informacji, dokumentów, artefaktów będzie aktualizowana i przebudowywana.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują jakimikolwiek dokumentami, zdjęciami, informacjami, pamiątkami czy wspomnieniami na temat budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach (i jej samej), później budynku „C” Zespołu Szkół w Ropczycach od początku jego powstania aż do roku 2015, aby zechcieli się tymi pamiątkami podzielić z nami i w ten sposób współuczestniczyli w budowaniu wystawy i pamięci o lokalnej historii.

Oprac. Elżbieta Orzech (PCEK)