W naszej gminnej oświacie jest wprowadzany nowy system finansowy, który dotyczy także opłat za przedszkole. W tego powodu w przedszkolu zostają wprowadzone e-dzienniki, które będą nam razie służyć do odnotowywania obecności dzieci w przedszkolu (od września 2024 będziemy korzystać już e-dzienników w pełnej wersji). Elektroniczne rejestrowanie obecności będzie w nowym programie wykorzystywane do naliczania opłat za pobyt w przedszkolu oraz wyżywienie.

       Rodzice będą, poprzez mobilną aplikacje obecności VULCAN skanując w przedszkolu kod QR, rejestrować wejście i wyjście dziecka z przedszkola.

         Dlatego każdy rodzic powinien zarejestrować się do e-dziennika (jest instrukcja) – ważny jest tu prawidłowy i aktualny adres mail, który powinien być podany w przedszkolu.

Następnie należy pobrać na telefon komórkowy mobilną aplikację obecności VULCAN. Dzięki tej aplikacji będzie można skanować kod QR, który jest dostępny w przedszkolu i rejestrować wejście i wyjście dziecka z przedszkola. Przy pierwszym użyciu tej mobilnej aplikacji niezbędny jest indywidualny KOD dziecka, który można uzyskać w sekretariacie przedszkola.

Od marca już nie będą rozdawane w przedszkolu „faktury” za przedszkole, ale kwota opłaty za przedszkole będzie dostępna w dzienniku na indywidualnym koncie dziecka, dostępnym dla rodzica. Będzie tam widok na nadpłaty i niedopłaty.

W razie pytań czy problemów prosimy o kontakt z panią dyrektor lub panią intendentką.

Adres dziennika elektronicznego:

https://eduone.pl/ropczyce

Instrukcja dla rodziców - pierwsze uruchomienie 

Instrukcja dla rodziców - mobilna rejestracja obecności

KOD dziecka do aplikacji Obecność VULCAN jest do odbioru w Sekretariacie.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce