• OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU:
  • od 8.00 do 13.00 godziny bezpłatne dla wszystkich dzieci
  • dla dzieci 6-letnich cały pobyt w przedszkolu jest bezpłatny
  • - Każda godzina (poza 5 godzinami od 8.00 do 13.00) 1 zł
  • W przypadku rodzeństwa uczeszczającego do przedszkola:

-1 dziecko 1zł;

-2 dziecko 0,70 gr;

-3 dziecko 0,50 gr

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:

Od 1 września 2023 r. opłata za wyżywienie wzrośnie i będzie wynosiła:

śniadanie 2,40 zł

obiad dwudaniowy 3,60 zł
 
podwieczorek 2,30 zł
 
Koszt wszystkich posiłków: 8,30 zł
 

 Opłaty dokonuje się na konto do 15 dnia każdego miesiąca na podstawie noty wystawionej przez przedszkole.

Zmianę deklarowanych godzin oraz posiłków można dokonać z początkiem każdego nowego miesiąca.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce