Informujemy, że zgodnie z decyzją organu prowadzącego nasze przedszkole pełni

dyżur na wakacjach

od 18 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Na dyżur będą dokonywane zapisy. Opiekę w tym okresie sprawujemy tylko nad dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola.

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce