2016-2017

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Gigawyniki  z informatyki

Informatycy z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pozostają niezmiennie w ścisłej czołówce. Wyniki tegorocznej matury potwierdziły tę miażdżącą przewagę. Trudny egzamin z tego przedmiotu wybrało aż 9 naszych uczniów. Z pozostałych liceów w powiecie ropczycko-sędziszowskim zdawało informatykę łącznie tylko 4 maturzystów. Te małe liczby nie powinny dziwić, gdyż  w całym województwie do matury z informatyki przystąpiło tylko 254 licealistów. Na tle wszystkich statystyk nasi absolwenci wręcz błyszczą.  Średni wynik w naszym Liceum 61% jest imponujący, gdy porównać go ze średnią wyników w liceach ogólnokształcących powiatu 48%, województwa 35%, czy kraju 42%. Warto nadmienić, że tylko w Boguchwale, jedynym liceum na Podkarpaciu, uzyskano wyższy wynik, ale tam zdawał maturę jeden uczeń. Komentarz nasuwa się sam. Taki informatyczny sukces wpisujący się w tradycję Liceum przynosi chlubę szkole i satysfakcję nauczycielowi, ale także świadczy o zaangażowaniu i zdolnościach uczniów.

JG

„Dziękujemy za trud, cierpliwość i pasję…”- wywiady z absolwentami Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

Matura jest trudnym czasem dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dlatego jedni całymi dniami zakuwają, inni zaś systematycznie powtarzają opanowany materiał. Sądzimy jednak, że nie ma takiego maturzysty, który z całkowitym spokojem podchodził do takiego wyzwania, jakim jest egzamin maturalny. Dzisiaj wszystko jest już pewne i dlatego możemy spokojnie porozmawiać z tymi, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.  Z ich wypowiedzi można wnioskować, że aby osiągnąć sukces, nie wystarczy talent, ale potrzebna jest systematyczna praca przez cały cykl nauki w liceum.

W gorącym czasie rozdawania świadectw maturalnych zdążyliśmy porozmawiać tylko z niektórymi. Są to uczniowie, którzy osiągnęli wyniki w granicach od 90% do 100%, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym: Katarzyna Strzyż (K.S.), Agata Kujda (A.K.), Wiktoria Cichoń (W.C.), Rafał Guzik (R.G.), Klaudia Szewc (K.Sz.), Weronika Cabaj (C.W.) i Zuzanna Maroń (Z.M.).

 1. Pierwszy rzut oka na arkusz maturalny – ulga czy panika?

K.S. Jako osoba bardzo podatna na stres muszę przyznać, że czułam go przed każdym egzaminem.

A.K. Stres zniknął wraz z otworzeniem pierwszego arkusza maturalnego. Starałam się skupić uwagę na wykonywanych zadaniach.

W.C. Raczej ulga, że w końcu mogę się sprawdzić, jednak gdzieś ten strach przed nieznanym się pojawił.

 1. Ostatnie dni dzielące od dnia sądnego – gorączkowa powtórka czy odpoczynek?

R.G. W moim przypadku ostatnie dni przed maturą były przeznaczone na gruntowną powtórkę najważniejszych informacji. Chciałem być dobrze przygotowany do egzaminów.

W.C. Ostatnie dwa dni odpoczynek, wcześniej powtórka, aby wchłonąć jak najwięcej wiedzy.

A.K. Ostatnie dni przed egzaminem wykorzystałam w miarę możliwości na finalne powtórki. To była ostatnia prosta. Wiedziałam, że już niedługo czeka mnie zasłużony odpoczynek.

 1. Konfrontowanie odpowiedzi tuż po maturze z internetowymi rozwiązaniami czy wybór dręczącej niepewności?

K.S. Poszłam za intuicją i poczekałam aż do 30 czerwca. Dzięki temu udało mi się, choć na chwilę, zapomnieć o „gorączce pomaturalnej”.

R.G. Początkowo planowałem nie sprawdzać w Internecie wyników, które często są błędne. Ciekawość jednak zrobiła swoje.

C.W. Wybrałam niepewność. Wolałam poczekać na pewną informację o wynikach, zamiast kalkulować, jak dużo punktów zdobyłam.

 1. Co do samych matur, który egzamin to łatwizna, a który walka o punkty?

Z.M. Największy wysiłek to matematyka. Najłatwiej przyszło mi pisanie języka angielskiego.

K.Sz. Wbrew moim oczekiwaniom walką o punkty był egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego.

A.K. Łatwość sprawiła mi matura z języka angielskiego na obu poziomach oraz z matematyki na poziomie podstawowym. Matematyka rozszerzona okazała się niemałym wyzwaniem.

R.G. Najłatwiejszym egzaminem był język angielski. Najtrudniejszym zaś język polski ze względu na obszerny materiał.

 1. Z dostaniem się na uczelnie problemu nie ma. Pytanie tylko, czy masz wielki dylemat, jaki wybrać kierunek i na której uczelni studiować?

A.K. Jak większość maturzystów nie wiem, którą ścieżkę wybrać. Chciałabym jednak wybrać studia związane z moimi pasjami i nabywać wiedzę i umiejętności z wielką przyjemnością.

K.S. Nie ma? No cóż, wszystko zależy od uczelni. Od połowy liceum jestem ukierunkowana na UEK, więc nie mam dylematu. Na wszelki wypadek złożyłam jednak podanie na informatykę, teraz widzę jednak, że raczej nie muszę się martwić.

K.Sz. Chyba jak każdy, kto ma różnorodne zainteresowania i toczy wewnętrzną walkę, co wybrać – marzenia czy pewną przyszłość? Rozważam różne możliwości, ale decyzji jeszcze nie podjęłam.

 1. A teraz najważniejsze, z jakimi wspomnieniami dotyczącymi naszego Liceum pójdziecie w świat?

A.K. Z pewnością będę mile wspominać całe grono pedagogiczne. Liceum dało mi możliwość rozwoju, nie tylko pod względem intelektualnym. To tutaj nauczyłam się zaradności, przedsiębiorczości, małej namiastki dorosłego życia. Te bardzo cenne doświadczenia pomogą mi w nowym etapie życia.

K.S. Liceum będę wspominać jako najbardziej burzliwy okres w moim życiu. Zmiana sposobu myślenia, poszerzanie horyzontów i wkraczanie w dorosłość – to zagwarantowali mi nauczyciele (…) Na zawsze pozostanę im dozgonnie wdzięczna za olbrzymi trud, cierpliwość i pasję, którymi się dzielili. W moim sercu pozostaną również przyjaciele – ci, z którymi dzieliłam całe dzieciństwo oraz nowi, z którymi, mam nadzieję, będę dzielić nowe wspomnienia.

Z.M. (…) jedno jest pewne – nigdy nie zapomnę chwil spędzonych w Liceum i zawsze będę do niego z chęcią wracać. Najlepiej będę wspominać, co dziwne, nie uczniów,  ale nauczycieli. To z nimi najtrudniej było mi się rozstać w ostatni dzień szkoły.

Po kilku godzinach gwaru w szkole zapanowała cisza. Absolwenci pożegnali się ze swoimi wychowawcami i wyruszyli w nieznane, wierząc, że przyszłość spełni ich marzenia.

                                                                                                       T.K.

Maturalne sukcesy ropczyckich licealistów

30 czerwca to ważna data dla wszystkich maturzystów, bowiem tego dnia odbierają oni świadectwa maturalne. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach mają powód do radości, gdyż matura zakończyła się sukcesem dla 134 z 137, to jest dla 97,8% tegorocznych absolwentów.

Szkoła jest bardzo dumna z tych maturzystów, którzy zdali egzamin pisemny na 100%.Taki wynik osiągnęło 22 uczniów. Aż 104 egzaminy pisemne nasi absolwenci zdali, osiągając od 90% do 99%.

Wyniki z wszystkich przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym są wyższe od średnich wyników w powiecie.

Cieszą bardzo wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych, takich jak: matematyka, język angielski i język niemiecki, które  są wyższe zarówno  od wyników w powiecie, jak i w kraju.

Do matury przystąpiło także 6 absolwentów z lat ubiegłych. Łącznie z ich wynikami zdawalność matury wynosi 95,1%.

Do zobaczenia we wrześniu

23 czerwca to długo wyczekiwana przez wszystkich uczniów chwila. Zakończył się kolejny rok szkolny. Ropczyccy licealiści zgromadzili się na uroczyste podsumowanie tego pełnego wyzwań i nowych doświadczeń czasu. Każdy z wychowawców zaprezentował osiągnięcia swoich podopiecznych i przedstawił krótką charakterystykę klasy. Uczniowie wyróżniający się  w nauce, sporcie i działalności artystycznej otrzymali świadectwa i nagrody z rąk pani dyrektor Grażyny Baran i pana Dariusza Kazneckiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Wyróżniono aż 48 osób. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli dyrekcji kwiaty, dziękując wszystkim nauczycielom za rok pracy, przepraszając za wszelkie uchybienia i życząc udanego odpoczynku. Po części oficjalnej zebrani wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu uczniów klasy IE, a następnie, wraz z wychowawcami, udali się do klas, gdzie rozdane zostały pozostałe świadectwa. Nadszedł czas na wakacje. Są one co prawda odpoczynkiem od szkoły, ale gdyby nie szkoła, nie można byłoby docenić ich smaku.

Zobacz Galerie

AB

Warsztaty matematyczne licealistów na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Mimo że koniec roku tuż tuż, ropczyccy licealiści ciągle aktywni matematycznie!

20 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ten wyjazd pozwolił im przede wszystkim lepiej poznać wiele tajników matematyki, ale był też okazją do podziwiania nowoczesnego budynku uczelni.

Najpierw młodzież udała się na wykład mgr. Piotra Miski pt. „Niekonwencjonalne dowody małego twierdzenia Fermata”. Uczniowie poznali to twierdzenie, a także jego zastosowania w rozwiązywaniu zadań.

Następne zajęcia pozwoliły młodzieży prześledzić m.in. nowy sposób dowodzenia twierdzeń dzięki nierówności Muirheada, ale najbardziej zaciekawił uczniów ostatni wykład  prowadzony przez mgr Barbarę Ciesielską, która przedstawiła wpływ różnych czynników na odbywane przez nas podróże. Uczestnicy warsztatów mieli też szansę samodzielnego rozwiązania kilku zadań, z czego uczniowie naszego liceum chętnie skorzystali.

Zaproszenie na warsztaty uzdolnionych matematycznie uczniów naszej szkoły stanowiło wyróżnienie dla ropczyckiego Liceum. Chętnych było wielu, ale nasze Liceum należy do elitarnej grupy 10 szkół z Polski objętych patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztaty pozwoliły uczniom pogłębić zainteresowanie matematyką, a jednocześnie stanowiły miłe podsumowanie ich całorocznej pracy.

Kinga Kisiel

fot. Justyna Cabaj

Dwa dni we Wrocławiu

W czerwcu 2017 roku młodzież naszego Liceum pod opieką pani Małgorzaty Rozmus, pani Urszuli Saj oraz pana Ryszarda Kozdronia odwiedziła Wrocław. Pomimo wczesnej godziny wyjazdu wszystkim dopisywał wspaniały humor. W miłej i sympatycznej atmosferze czas podróży minął szybko i po ponad 6 godzinach dotarliśmy na miejsce, gdzie czekał już na nas przewodnik, który od tej chwili towarzyszył nam przez cały dzień.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego położonego na jednej z 12 wysp tworzących Wrocław. Jest to miejsce, z którym związane są początki miasta. Podczas spaceru mieliśmy okazję słyszeć wiele ciekawych legend dotyczących Wrocławia. Najważniejszą budowlą Ostrowa Tumskiego jest Katedra św. Jana Chrzciciela, która była kolejnym punktem naszej trasy. Duże wrażenie zrobiły na nas ołtarz, Kaplica Zmartwychwstania, liczne płaskorzeźby oraz organy i barokowa ambona powstała w XVII w. Zachwyceni urokami katedry, wyruszyliśmy w dalszą drogę, mijając przy tym historyczne i piękne budowle. Opuściwszy Ostrów Tumski, udaliśmy się na Most Tumski (potocznie nazywany także Mostem Zakochanych), który jest kolejną atrakcją Wrocławia. Dalej, spacerując urokliwymi uliczkami, zmierzaliśmy w kierunku Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu. We wnętrzach części głównej gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego urzekła nas Aula Leopoldyńska, największa i najbardziej reprezentacyjna sala. Równie zapierający dech w piersiach okazał się taras widokowy, z którego mogliśmy podziwiać piękną panoramę Wrocławia. Była to też wspaniała okazja to zrobienia pamiątkowych zdjęć. Następnie udaliśmy się na Stary Rynek, który był ostatnim punktem trasy wycieczkowej pierwszego dnia. Spacerując po Rynku Głównym, nie sposób było nie skupić uwagi na pięknych, zabytkowych kamienicach otaczających go z każdej strony.
Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się do miejsca zakwaterowania.

Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą we wrocławskim ZOO, które jest najstarsze w Polsce i posiada najbogatszą kolekcję zwierząt. W ciągu kilku godzin mieliśmy szansę zobaczyć rzadkie i oryginalne okazy ze wszystkich kontynentów. Największą atrakcją ZOO jest Afrykarium, jedyne na świecie tematyczne oceanarium, poświęcone wyłącznie faunie Czarnego Lądu. Mieliśmy więc okazję znaleźć się w oceanicznej głębi, zaraz potem na plaży Morza Czerwonego oraz w dżungli Kongo. Było to niesamowite przeżycie. Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywanego oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta. Stwierdziliśmy, że jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju. To nie tylko ostoja ciszy i spokoju, ale również przepiękny ogród, po którym spacerowaliśmy z wielką przyjemnością. Urocze alejki, różnorodna roślinność, kamienne ozdoby oraz wodne kaskady pozwoliły nam odpocząć i odetchnąć.

Kolejnym, już ostatnim punktem naszej wycieczki, była Panorama Racławicka. Zabiegi techniczne wykorzystane przez autorów Panoramy Racławickiej sprawiają, że obraz można porównać do współczesnej technologii 3D. Specjalna, panoramiczna perspektywa, oświetlenie, scenografia dobudowana przed płótnem wywołują wrażenie jego głębi. Było to dla nas niezwykłe spotkanie ze sztuką.

Zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci pożegnaliśmy Wrocław, udając się w drogę powrotną. Pomimo późnej pory, żartom i śpiewom nie było końca.

Justyna Cabaj klasa IIC

Ropczyccy matematycy znowu triumfują

28 kwietnia 2017 r. 24 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięło udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka-Plus. Konkurs polegał na rozwiązaniu 25 zadań o podwyższonym poziomie trudności. Jego celem było kształcenie matematycznych umiejętności uczniów oraz pobudzenie ducha olimpijskiej rywalizacji. Licealiści świetnie poradzili sobie z zadaniami, a wyniki ich prac okazały się imponujące. Kamil Roman i Jadwiga Bizoń z klasy IId o kierunku matematyczno-informatycznym zostali laureatami drugiego stopnia olimpiady, Joanna Ochał z klasy IIb o kierunku matematyczno-chemicznym otrzymała tytuł laureata czwartego stopnia, a Justyna Cabaj z klasy IIc o kierunku biologiczno-chemicznym została laureatem piątego stopnia.

Jadwiga Bizoń

Licealiści z Ropczyc na wymianie w Niemczech

W dniach 10-17 czerwca 2017 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach uczestniczyli w wymianie polsko-niemieckiej z rówieśnikami ze szkoły Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg.  Przez 6 dni polscy uczniowie mieszkali u niemieckich rodzin. Znaleźli się w nowym środowisku, w którym każdy musiał przełamać nie tylko nieśmiałość, ale także barierę językową i używać tylko języka angielskiego lub niemieckiego. W ten sposób młodzież mogła wzbogacić zasób słownictwa oraz doskonalić praktyczne zastosowanie języka obcego w sytuacjach codziennych. 

Po ponad 13 godzinach jazdy  15 uczniów z 2 opiekunkami: panią Cecylią Szędzioł, nauczycielką j. niemieckiego i panią Barbarą Sołdan, nauczycielką j. angielskiego, dojechało na miejsce. Po obejrzeniu szkoły i śniadaniu uczniowie udali się do domów niemieckich rodzin. Pierwszy dzień, czyli niedzielę, każdy spędzał w inny sposób. Część uczniów pojechała na wycieczki, część  zostawała w domu, rozmawiając z rodzinami goszczącymi, a część odsypiała długą podróż. Kolejnego dnia licealiści przyjechali do szkoły, gdzie, po oficjalnym przywitaniu z dyrekcją, czekał ich ponad 5 kilometrowy marsz do miejscowości Lauscha- królestwa bombki choinkowej.  W czasie spaceru szlakiem turystycznym Rennsteig, wiodącym grzbietami gór ogromnego Lasu Turyńskiego, można było podziwiać niesamowite widoki. Po dotarciu do celu zwiedziliśmy szkołę- Berufsfachschule Glas, kształcącą przyszłych wytwórców ozdób ze szkła, m. in. znanych na całym świecie ozdób choinkowych.  Zwiedziliśmy sale, w których bombki są malowane i te, w których są już gotowe wyroby. Pełno w nich było zamkniętych w gablotkach delikatnych, małych  zwierzątek -  delfinów czy pingwinów.  Po oprowadzeniu każdy miał szansę nabyć  pamiątkę ze szkła. Kolejnym celem wycieczki był letni tor saneczkowy. Trzeba było przejść następny długi odcinek dla wielu zjazdów i  prędkości. Każdy, kto się tylko odważył, mógł spróbować letniej sanny pojedynczo lub w parze. Po zaspokojeniu potrzeby szaleństwa przyszedł czas na powrót do szkoły, gdzie czekali już niemieccy uczniowie, z którymi wróciliśmy do domu. Wtorek był dniem wyjazdów. Rano udaliśmy się do Buchenwaldu, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Po obejrzeniu krótkiego filmu prezentującego historię tego miejsca, przeszliśmy pod pomnik upamiętniający ofiary i wspólnie złożyliśmy zakupione przez grupę niemiecką biało- czerwone róże. Później każdy we własnym zakresie mógł obejrzeć muzeum i inne miejsca znajdujące się w murach obozu.

Kolejnym przystankiem w podróży był Weimar, gdzie, między innymi, obejrzeliśmy dom J. W. Goethego. W wolnym czasie mogliśmy kupić pamiątki i coś do zjedzenia. Z Weimaru pojechaliśmy do Erfurtu, aby zobaczyć monumentalną gotycką katedrę, będącą najważniejszą i najstarszą  sakralną budowlą tego miasta oraz słynny Most Kramarzy- Krämerbrücke. Nie zabrakło czasu na kupienie pamiątek i odpoczynek po długim dniu zwiedzania. Około 19.00 wróciliśmy pod szkołę, skąd zabrały nas goszczące rodziny.

W środę, z samego rana, poszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie rozegraliśmy mecze siatkówki Polska-Niemcy i w drużynach mieszanych. Ta sportowa rywalizacja przyniosła wiele emocji. Każdy dobrze się bawił i mógł zaprezentować swoje umiejętności. Po meczach wyszliśmy na zewnątrz, na ściankę wspinaczkową. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił na wysokości. Po założeniu zabezpieczeń i krótkiej instrukcji, jak się wspinać i schodzić, młodzież podeszła do ścianki. Każdy znalazł coś dla siebie- można było wybierać między łatwym, średnim i trudnym poziomem, które różniły się jedynie kątem nachylenia ściany. Niemiecki nauczyciel wychowania fizycznego był pod prawdziwym wrażeniem naszych umiejętności i dostrzegł prawdziwe talenty. Następnie był czas wolny, w którym można było skakać na trampolinie,  grać w tenisa stołowego, czy po prostu położyć się i odpoczywać.

W czwartek z rana pojechaliśmy do Bazyliki w Vierzehnheiligen, barokowo-rokokowego kościoła pielgrzymkowego Czternastu Świętych Wspomożycieli. Po uczestnictwie w niemieckiej mszy świętej kierowca zawiózł nas do miejscowości Sonnenberg, gdzie zwiedziliśmy najstarsze w Niemczech Muzeum Zabawek. Znajdowały się tam samochodziki, lalki i inne zabawki sprzed setek lat, ale również te współczesne.

W piątek rano pożegnaliśmy się z rodzinami goszczącymi i z bagażami przyjechaliśmy do szkoły. Udaliśmy się do Coburga, gdzie obejrzeliśmy monumentalny średniowieczny zamek Veste i poszliśmy zwiedzać miasto. Po drodze do szkoły zatrzymaliśmy się, żeby zrobić zakupy na drogę powrotną. Ostatnim punktem programu był spacer do kręgielni w Lauscha, gdzie zjedliśmy pożegnalną kolację i spędziliśmy miło czas, grając w kręgle.

Udział w wymianie dał nam możliwość szlifowania języków obcych, poznania nowych ludzi i zdobycia wiedzy o ich życiu. Codzienny kontakt z obcą kulturą pozwolił na poszerzenie horyzontów i większe otwarcie się na innych. Niemieckie rodziny organizowały dla przyjezdnych z Polski atrakcje, pozwalające lepiej poznać miejscowe tradycje i zwyczaje. Miłym zaskoczeniem było zainteresowanie naszą grupą lokalnej prasy. Takie wymiany dają poczucie bycia częścią Europy i zmieniają często błędne wyobrażenia o danym kraju. Wszyscy bardzo pożytecznie spędziliśmy ten czas i z niecierpliwością czekamy na kolejne takie wyjazdy.

Sonia Strzok kl. Ia

Stypendia unijne dla uczniów

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

 • od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
 • od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

Okna Wokulskiego, czyli wycieczka do Warszawy

Sypialnie królów, jadalnia prezydenta, sala posiedzeń sejmu, okna Wokulskiego… To i wiele więcej zobaczyli uczniowie klasy II d   na wycieczce do Warszawy.

Pierwszego dnia zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od Starego Miasta. Na Zamku Królewskim mogliśmy się poczuć niczym księżniczka lub książę z bajki. Widzieliśmy sztukę, którą znamy tylko z podręczników.

Dzień drugi spędziliśmy głównie na świeżym powietrzu: w ogrodach wilanowskich, Łazienkach oraz na Powązkach. Swoim pięknem zachwycił nas Wilanów – letnia rezydencja Jana III Sobieskiego oraz kwitnące o tej porze ogrody wokół pałacu. Zobaczyliśmy też pracę sejmu od wewnątrz.

Ostatni dzień rozpoczęliśmy spacerem po Krakowskim Przedmieściu. W Pałacu Prezydenckim oglądaliśmy sale znane z transmisji telewizyjnych. Mieliśmy wgląd w świat kierowany dyplomatyczną etykietą. Na zakończenie wycieczki spędziliśmy miło czas w Złotych Tarasach.

Podczas pobytu w Warszawie mogliśmy nie tylko spędzić miło czas z przyjaciółmi, ale też wiele się nauczyć, poznać kulturę i sztukę. Bo kto powiedział, że nauka musi być nudna?

Renata Świętoń II d

Oferta pomocy Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Jak skutecznie bronić się przed cyberzagrożeniami?

Uczniowie klas: IA, IB, ID, IIA Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, panią Anną Malinowską, która rozmawiała z młodzieżą na temat zjawiska cyberprzemocy. Uczniowie zostali poinformowani, jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc. Wśród wymienionych przez panią policjant form przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych znalazły się m.in.: rozsyłanie drogą  e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów i treści prywatnych, włamania na konto e-mailowe, blog, profil w serwisie społecznościowym, tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych, wulgaryzmy stosowane względem innej osoby, ośmieszanie, szantaż, umieszczanie w Internecie obraźliwych zdjęć lub filmików czy rozpowszechnianie plotek.

Prowadząca uświadomiła uczniom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo ścigane prawem. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kary za poszczególne formy cyberprzemocy zawarte są w Kodeksie Karnym. Pani Malinowska podkreśliła, że wprowadzenie do Kodeksu Karnego art. 190a uznającego cyberprzemoc i stalking w Polsce za czyny zabronione, zakończyło okres bezkarności osób posługujących się Internetem w celu nękania innych. Zwróciła szczególną uwagę na jeden z najpopularniejszych wśród młodzieży portali, jakim jest Facebook. Przypomniała, że kontakty z ludźmi na portalach społecznościowych rządzą się pewnymi zasadami. Należy dbać  o to, aby nie ujawniać swoich danych osobowych, nie przesyłać dalej cudzych e-maili i nie podawać w sieci danych innej osoby bez jej zgody. W przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy, należy działać w swojej obronie i  zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom oraz osobom, które mogą  udzielić pomocy. Pani Malinowska zapewniła, że w Internecie nie ma anonimowości i każdy sprawca cyberprzemocy może ponieść poważne konsekwencje za swoje czyny.

Spotkania zorganizował pedagog szkolny.

Aneta Grabiec

„PAPIERY DO KARIERY”

 

24 maja 2017 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty organizowane we współpracy z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania. Przeprowadziła je doświadczona edukatorka – konsultantka sieci Eurodesk Polska pani Monika Lewicka-Bułatek.  Eurodesk to ogólnopolska sieć informacyjna wspierana przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 2A i 2C. Każda grupa odbyła półtoragodzinne zajęcia dotyczące rozwoju osobistego oraz możliwości pracy, wolontariatu i edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Zapoznaliśmy się ze stroną Eurodesk, na której znajdowały się bardzo przydatne informacje, np. dotyczące warunków aplikowania na dany projekt.

Pracowaliśmy też w grupach, wspólnie zastanawialiśmy się nad zagadnieniami z zakresu rynku pracy, szukaliśmy swoich zalet, wskazywaliśmy wady, a także tworzyliśmy międzynarodowe CV w bezpłatnym programie Europass. Dowiedzieliśmy się, jak ważne jest,  aby dokumenty aplikacyjne, które kiedyś będziemy składać, były przejrzyste oraz jak istotna jest umiejętność oceny własnych kompetencji i zaprezentowania ich potencjalnemu pracodawcy.

Na koniec każdy uczestnik wypełnił ankietę oraz otrzymał broszury na temat wspomnianych w czasie zajęć programów i możliwości pracy za granicą. 
Warsztaty okazały się świetnym źródłem wiedzy, poszerzyły nasze horyzonty i dały nam wizję nowych zawodowych perspektyw. 

Paulina Andreasik 2a
Katarzyna Szpara 2a

Pomoc zdolnym uczniom

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych* i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu.
 
Nasze stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca

Rekrutację prowadzimy przez internet.

więcej informacji

Spotkanie licealistów z poezją Kazimierza Malskiego

Szczególną lekcję wiedzy o kulturze przygotowali dla swoich kolegów uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 31 maja 2017 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera licealiści z klas pierwszych i drugich obejrzeli montaż słowno – muzyczny pod tytułem „Zapach melancholii”. Autorem zaprezentowanych wierszy jest Kazimierz Malski – rzeźbiarz, malarz, poeta – artysta wszechstronny wywodzący się z Ropczyc, znany w kraju i za granicą. Dla miasta swojego dzieciństwa twórca wykonał znane wszystkim dzieła, jak: pomnik Kazimierza Wielkiego, rzeźba księdza Jana Zwierza, popiersie i tablica pamiątkowa poświęcone Józefowi Mehofferowi, ale utrwalił Ropczyce również w poezji. Uczniowie Liceum postanowili zaprezentować ją szerszemu gronu odbiorców.

Pani dyrektor Grażyna Baran powitała przybyłych na spotkanie gości: panią Bernadetę Frysztak - Wicestarostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pana Stanisława Skibę – dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz panią Dorotę Wiater –specjalistę do spraw oświaty i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ropczycach.

W problematykę spotkania wprowadziła zgromadzonych na sali słuchaczy pani Marta Rząsa. Następnie wszyscy z uwagą wysłuchali miniatur lirycznych Kazimierza Malskiego zawierających bogactwo refleksji nad problemami bardzo osobistymi, a jednocześnie uniwersalnymi, ogólnoludzkimi. Wiersze poświęcone miłości, rodzinnym więziom, kreślące sielski obraz przestrzeni Ropczyc jako utraconej arkadii dzieciństwa, przedstawiające wspomnienia przyjaciół i mistrzów młodości, ukazujące trudne tematy związane z przemijaniem będącym istotą losu człowieka recytowali: Katarzyna Szpara (klasa IIA), Justyna Cabaj (klasa IIC), Katarzyna Pacanowska (klasa IE), Jakub Wilk (klasa IID), Paweł Kapusta (klasa IID), Przemysław Kujda (klasa IID). Liryki pochodziły z dwóch tomików poetyckich artysty: „Dziękczynienie” i Wspomnienie”. Stanowiące muzyczną oprawę spotkania piosenki: B. Meca, A. Jantar, A. Wyszkoni, J. Steczkowskiej, G. Turnaua wykonali: Łukasz Stachnik (klasa IIC), Julia Niewiarowska (klasa IIC), Marietta Piecuch (klasa IIE), Aleksandra Góra (klasa IC). Licealiści pod kierunkiem pani Marty Rząsy, pani Sylwii Panek, pani Małgorzaty Rozmus i pana Ryszarda Niewiarowskiego znakomicie poradzili sobie z interpretacją tych wymagających dojrzałości i wrażliwości tekstów.

Pani Bernadeta Frysztak i pan Stanisław Skiba, gratulując młodzieży występu, podkreślili jednocześnie, jak ważne i potrzebne jest docenianie wielkich, wybitnych ludzi za ich życia.

 Kazimierz Malski jest taką postacią, a jednocześnie jest człowiekiem bliskim każdemu z nas poprzez emocje, jakie wyrażał w poezji oraz przez szacunek i miłość, z jakimi zawsze powracał do swojej małej ojczyzny.

Zobacz Galerie

                                                                                                                    Marta Rzasa


31 maja na całym świecie obchodzony jest ustanowiony przez WHO w 1987 roku Światowy Dzień bez Tytoniu. O szkodliwości palenia trzeba wciąż mówić, bo jest to nałóg, który powoduje wiele schorzeń. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad ośmiu milionów ludzi.
Działania mające na celu zapobieganie paleniu papierosów podejmowane są w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach w sposób ciągły, a w tym dniu w sposób szczególny.
Szkolny Zespół Promocji Zdrowia przygotował z tej okazji audycję oraz gazetkę ścienną na temat skutków palenia papierosów i e – papierosów, a wychowawcy przeprowadzili z uczniami lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów edukacyjno – profilaktycznych oraz prezentacji multimedialnych.
Pamiętajmy – zdrowie mamy tylko jedno!

Aneta Grabiec
Bożena Piekarska

 

Kolejny sukces matematyczny w ropczyckim Liceum.

W finale XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji powiat ropczycko-sędziszowski reprezentowało dwoje uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach: Jadwiga Bizoń i Kamil Roman. Od wielu lat ropczyccy licealiści zajmują wysokie miejsca w tej rywalizacji. W tym roku w gronie wyróżnionych znalazła się Jadwiga Bizoń z klasy IID.

Konrad Kalita

Matematyka międzynarodowo…

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny cieszy się w ropczyckim Liceum niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku wzięły w nim udział 43 osoby. Jak co roku uczniowie wykazali się znajomością tajników królowej nauk. Aż 5 uczestników otrzymało wyróżnienie. Są to: Jadwiga Bizoń, Kamil Roman i Konrad Kalita - wszyscy z klasy II o kierunku matematyczno-informatycznym oraz Hubert Adamus i Dominik Kołodziej z klasy III również matematyczno-informatycznej.
Sukces uczniów jest tym większy, że konkurs ma zasięg międzynarodowy.


Konrad Kalita
fot. Wiktoria Totoń

Kilka dobrych rad jak ubarwić życie, czyli znajdź pasję, a odnajdziesz samego siebie

Hasło Kilka dobrych rad jak ubarwić życie, czyli znajdź pasję, a odnajdziesz samego siebie było motywem przewodnim ekspozycji prezentowanej w bibliotece szkolnej przez cały kwiecień 2017 r.

Wystawa obejmowała zarówno pojedyncze eksponaty jak i kolekcje wypożyczone od osób prywatnych, prezentujące ich różnorodne zainteresowania i pasje.

Zwiedzający podziwiali zbiory: znaczków, monet, miniatur samochodów, wiedźm, muszli, żab, magnesów, kubków czy też naparstków z różnych stron świata, a oprócz tego bogaty zbiór nut do nauki gry na pianinie oraz kolekcję płyt z muzyką klasyczną. Zachwycali się wyrobami rękodzieła artystycznego: obrazami olejnymi, haftowanymi, batikami czy też asamblażami z suszonych roślin.

Miłośników robótek ręcznych zaciekawiły serwetki wydziergane na szydełku lub haftowane, swetry robione szydełkiem i na drutach oraz bogaty zbiór akcesoriów do takich robótek.

Wzrok przyciągała też kolekcja staroci, wśród których były: żelazka „z duszą”, zabytkowe radio, aparat fotograficzny i ekspres do kawy, waga szalkowa, mosiężne moździerze, samowar, miedziane naczynia.

Ciekawość budziły wędki i książki o wędkowaniu,  prawdziwy ul, odzież pszczelarza wraz z akcesoriami, wieniec pszczeli, miodziarka, plaster miodu oraz wyroby z wosku pszczelego, a także intrygujące informacje o pszczołach i pszczelarstwie.

Wystawę obejrzeli uczniowie naszego Liceum oraz  Zespołu Szkół, a ponadto wycieczki z zewnątrz: grupy gimnazjalistów, którzy przyjechali w ramach rekrutacji na Dni Otwarte Szkoły, uczniowie Szkoły Podstawowej z ZS nr 1 w Ropczycach, uczniowie Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach oraz zwiedzający indywidualne. Ogółem ekspozycję obejrzało około 1000 osób.

Mam nadzieję, że za pośrednictwem tej wystawy udało się przekonać tak naszych uczniów, jak i wszystkich zwiedzających, że warto mieć w życiu pasję, która może stać się źródłem radości, satysfakcji i spełnienia. Warto znaleźć hobby, które nada egzystencji smak i koloryt, będzie sposobem na nudę czy też ucieczkę od problemów codzienności, a może też stać się pasjonującym zawodem.

Wszystkim osobom, które udostępniły nam swoje kolekcje i eksponaty bardzo serdecznie dziękuję za wypożyczenie tych cennych zbiorów, a zwiedzającym za miłe słowa.

Zobacz Galerie

 Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh

Majowe kokardy narodowe

1, 2 i 3 maja są to daty, o których każdy Polak powinien pamiętać, dlatego 28 kwietnia 2017 roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach przypomniało o tak ważnych świętach narodowych. Uczennice klasy 1a  własnoręcznie przygotowały biało-czerwone kotyliony. Podarowały je władzom Miasta i Gminy Ropczyce oraz Starostwa Powiatowego, a następnie udały się na rynek w Ropczycach, by rozdać kotyliony przechodniom i w ten sposób przypomnieć o zbliżających się świętach. Również nauczyciele i uczniowie LO dumnie pokazywali się z biało-czerwonymi kotylionami zarówno w szkole, jak i na ulicach miasta.

 

Zobacz Galerie

                                                                                                   Sonia Strzok klasa IA

V edycja akcji Żonkile

19 kwietnia 2017 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego im.  Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięła udział w V edycji społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W ramach akcji uczniowie klas: 1a, 1b, 1c i 2c obejrzeli film pt. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Film opowiadał o sytuacji Żydów w przedwojennej stolicy oraz ukazywał historię getta warszawskiego. Przedstawiono w nim również przebieg powstania w getcie.

W ramach obchodów 74. rocznicy powstania w getcie warszawskim uczennice  klasy 1a przygotowały papierowe żonkile, które są znakiem akcji. Symbolizują one pamięć, nadzieję i szacunek. Następnie żółte kwiaty zostały rozdane uczniom , którzy wysłuchali też informacji na temat historii i celów akcji. Grupa uczennic przypięła żonkile na gazetkach ściennych na korytarzach, aby ten symbol zapadł w pamięci nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły.

Akcja Żonkile przypomniała historię Żydów i powstania w getcie warszawskim. Pokazała, jak trudne było życie w tamtych czasach i jak trzeba było walczyć o godność.

Każdy z nas miał szansę odczuć, że robi coś ważnego dla narodu, utrwalając pamięć o bolesnej historii, szerząc wartość i ważność szacunku i równości, pokazując, że różnorodność religijna i narodowa wzbogaca świat.

Zobacz Galerie

                                                                                                                Sonia Strzok klasa IA

„Ekologiczny” sukces Justyny

 

Kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych to nie tylko ważne cele edukacyjne szkoły ponadgimnazjalnej, ale również cele Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, biorąc każdego roku udział w tym konkursie, dowodzą, że ich zainteresowania obejmują również problematykę ekologiczną. Tym razem w  eliminacjach wojewódzkich OWE, jako finalistki etapu szkolnego, brały udział trzy uczennice z klasy IIC: Justyna Cabaj, Dominika Rojek i Patrycja Stachowicz.

W tym roku szkolnym wojewódzki etap olimpiady odbył się 22 kwietnia w Instytucie Zdrowia i Gospodarki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Po ocenie testu składającego się z 50-u pytań i przeprowadzeniu eliminacji ustnych jury, spośród 47 uczestników, zakwalifikowało do centralnego etapu olimpiady 7 osób, w tym Justynę Cabaj. Nasza uczennica uplasowała się na drugim miejscu! Udzielając 70% poprawnych odpowiedzi w teście eliminacji krajowych, uzyskała prawo wstępu na 62 uczelnie w Polsce bez postępowania kwalifikacyjnego. Bardzo cieszy nas sukces Justyny, gratulujemy Jej serdecznie i życzymy powodzenia w Warszawie, podczas centralnego finału olimpiady. Odbędzie się on w czerwcu br. i, podobnie jak na etapie wojewódzkim, uczestnicy będą brać udział w warsztatach ekologicznych oraz wykładach poświęconych zagadnieniom ekologii i ochrony środowiska. Z pewnością będzie to kolejna, doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych.

Jeszcze raz gratulujemy Justynie i obiecujemy trzymać kciuki w czerwcu.

                                                                                                                                                             Bożena Piekarska

Warsztaty „Auto Asertywni”

10, 11 i 12 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbyły się warsztaty „Auto Asertywni” w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Organizatorem kampanii objętej patronatem honorowym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest Akademia Auto Świat.  

Zajęcia dla uczniów klas pierwszych i drugich przeprowadził pan Łukasz Hoszko.

Celem warsztatów było kształtowanie postaw asertywności i odpowiedzialności młodych  uczestników ruchu drogowego.

W roku 2017 organizatorzy kampanii  przygotowali dodatkową akcję pod nazwą „Godzina jazdy na wózku”.  Podczas zajęć uczniowie występowali w rolach osób  niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Eksperyment skłaniał do refleksji i dawał większą szansę na zapamiętanie przekazu.

Podczas warsztatów uczniowie odgrywali też inne scenki tematyczne, wcielali się w role kierowcy i pasażera, uczyli się asertywnych zachowań, zapoznawali się z konsekwencjami brawury i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje o kampanii znajdują się na stronie www.godzinajazdynawozku.pl

Aneta Grabiec

Matematycznych sukcesów ciąg dalszy

Do finału XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji zakwalifikowało się dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – Kamil Roman i Jadwiga Bizoń z klasy II o kierunku matematyczno-informatycznym.

Do finału Internetowego Konkursu Matematycznego MATMIX.pl organizowanego przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie zakwalifikował się Jakub Róg, uczeń klasy III  o kierunku matematyczno-fizycznym.

Czytanie kształci i fascynuje.
Najlepsi nagrodzeni!

IX Powiatowy Konkurs Języków Obcych odbył się pod hasłem ,,Połącz przyjemne z pożytecznym - czytaj książki w języku obcym”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 

Zgłoszono 18 prac konkursowych, których autorzy wykazali się nie tylko zmysłem artystycznym i kreatywnością, ale również praktyczną znajomością języka angielskiego i niemieckiego. Wyłonienie zwycięzców było dla jury nie lada wyzwaniem.

W kategorii język angielski nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

I miejsce – Aleksandra Łakomek z Zespołu Szkół w Lubzinie

II miejsce – Katarzyna Zdziebko z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

III miejsce – Agnieszka Fic z Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli

W kategorii język niemiecki nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

I miejsce – Natalia Bereś z Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich

II miejsce – Karolina Bereś z Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich

III miejsce – Gabriela Cesarz z Zespołu Szkół w Lubzinie

Wręczenie nagród odbyło się 30 marca 2017 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w Liceum. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez pana Witolda Darłaka - Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz panią Ewelinę Gawlik-Olszewską, właścicielkę Szkoły Języka Angielskiego House of English. Były to albumy krajoznawcze, audiobooki w języku angielskim, baterie powerbank oraz vouchery na kurs języka chińskiego.

Zwycięskie prace zdobią korytarze Liceum oraz pracownie językowe. Zapraszamy do oglądania!

Zobacz Galerie

Diana Chełpa
Cecylia Szędzioł

Najlepsze głosy w powiecie

Oficjalnie nasza szkoła nie kształci artystów, ale … za kulisami się dzieje! Tak utalentowanych uczniów można ropczyckiemu Liceum tylko pozazdrościć! W tegorocznym, już XVIII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się 7 kwietnia 2017 roku, najbardziej utalentowani wokaliści z naszej szkoły zebrali wszystkie możliwe nagrody. Marietta Piecuch zajęła ex aequo z zespołem w składzie: Barbara Cichoń, Wiktoria Cichoń oraz Martyna Gąsior pierwsze miejsce w kategorii język angielski. Również w kategorii język niemiecki naszym uczennicom: Marcelinie Bełzo i Klaudii Szewc przyznano pierwsze miejsce. Wszystkie licealistki, które startowały w konkursie, zajęły pierwsze miejsca! Poza konkursem na scenie wystąpili: Katarzyna Pacanowska i Marcin Ziobro, którzy zaprezentowali jako jedyni piosenkę w języku włoskim. Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera. Uczestnicy świetnie się ze sobą bawili, dlatego rywalizacja była dla nich przyjemnością. Podczas oczekiwania na wyniki zamiast napiętej, nerwowej atmosfery można było wyczuć ogrom radości i satysfakcji, bo każdy ze śpiewających zaprezentował się najlepiej jak umiał. Zwłaszcza nasi uczniowie mogą być z siebie dumni. Co jak co, ale to w końcu najlepsze głosy w całym powiecie!

 Zobacz Galerie

                                                                               Klaudia Szewc 3a

Sukcesy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Licealiadzie

 Zwycięstwo w finale wojewódzkim w badmintonie dziewcząt – gry drużynowe

09.11.2016 roku w Straszęcinie odbył się wojewódzki półfinał licealiady w badmintonie dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały Magdalena Golenia oraz Kinga Gurz. Opiekę nad nimi sprawował nauczyciel wychowania fizycznego - pan  Jacek Chełpa. Zawodniczki awansowały do finału, który odbył się 06.12.2016 roku w Nowej Dębie. W finale wzięło udział osiem drużyn: LO Ropczyce, II LO Dębica, ZS nr 2 Nowa Dęba, IV LO Rzeszów, I LO Sanok, II LO Sanok, LO Przemyśl oraz LO Dynów. Ostateczny wynik turnieju:

1 miejsce - LO Ropczyce

2 miejsce - LO Dębica

3 miejsce - ZS nr 2 Nowa Dęba

 

II miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce siatkowej chłopców

17.02. 2017 roku w ZS nr 2 w Dębicy odbyła się rejonowa Licealiada w piłce siatkowej chłopców. W zawodach wzięły udział cztery drużyny. Byli to zawodnicy z: ZS Groszk. w Mielcu, ZS nr 2 w Dębicy, ZST w Kolbuszowej oraz LO w Ropczycach. Naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Sowa, Kacper Foryś, Błażej Majka, Jakub Róg, Bartłomiej Ryszka, Arkadiusz Siuta, Ernest Teper, Jakub Wlezień, Kornel Włudyka, Dominik Wnęk oraz Eryk Ziajor. Opiekunem drużyny był pan Jacek Chełpa. Zawodnicy grali systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Ostatecznie nasi siatkarze wygrali wszystkie mecze z wynikiem 2:0. Tabela wyników przedstawiała się następująco:

1 miejsce- LO Ropczyce

2 miejsce- ZS nr 2 Dębica

3 miejsce- ZS Groszk. Mielec

4 miejsce- ZST Kolbuszowa

Dwie pierwsze drużyny awansowały do półfinału zawodów wojewódzkich, które odbyły się 13.03.2017 r. w Stalowej Woli.

Nasza drużyna wywalczyła II miejsce, przegrywając z Niskiem i zagwarantowała sobie miejsce w turnieju barażowym o wejście do finału, który odbył się 6.04.2017 r. w Rzeszowie. W turnieju barażowym nasi reprezentanci ulegli V LO w Rzeszowie i ostatecznie  zajęli piąte miejsce w województwie.  

 

Złoto i brąz w finale wojewódzkim licealiady w pływaniu

14.12.2016 roku o godz. 10 w pływalni GOSIR Pustków Osiedle odbył się półfinał wojewódzkiej Licealiady w pływaniu. Wzięło w nim udział 13 zespołów: ZS Ropczyce, II LO Dębica, ZSZ Nr 1 Dębica, ZS Nr 2 Dębica, LO Strzyżów, ZST Strzyżów, ZS Czudec, II LO Mielec, ZST Mielec, ZS Mielec, NLMS Mielec, ZSTW Trzciana. Wśród nich znaleźli się również reprezentanci naszej szkoły, którzy występowali w rozgrywkach indywidualnych. Wszyscy uzyskali czas promujący ich do udziału w finale wojewódzkim. Wyniki rywalizacji:

Dominik Skiba - 1 miejsce w stylu grzbietowym

Michał  Siewierski - 3 miejsce w stylu motylkowym

Dominika Mikos - 2 miejsce w stylu klasycznym

Anna Duliban - 3 miejsce w stylu klasycznym

Natalia Żyłka - 2 miejsce w stylu dowolnym

 

16.03.2017 w Kolbuszowej odbył się finał wojewódzki zawodów. Nasi reprezentanci wywalczyli dwa medale: Dominik Skiba – złoty medal w stylu grzbietowym i Michał  Siewierski – brązowy medal w stylu motylkowym.

Młodzi tłumacze w ropczyckim Liceum

 

Marzenia to nieodłączny element życia każdego człowieka, zwłaszcza młodego. W naszym powiecie wielu zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych marzy o zawodzie tłumacza. 3 kwietnia 2017 roku mieli oni okazję sprawdzić swoje umiejętności. Nauczycielki języków obcych: pani Cecylia Szędzioł i pani Diana Chełpa przygotowały bowiem siódmą już edycję Konkursu Translatorskiego „Young Translators. Junge Übersetzer.” Chętni do rywalizacji uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zmierzyli się z niełatwym zadaniem. Mieli przetłumaczyć z języka angielskiego lub niemieckiego tekst, którego przewodnią myślą było hasło tegorocznego konkursu: ,,Wpływ mediów cyfrowych na zdrowie człowieka”.  Każdy z 19 uczestników dał z siebie wszystko, jednak jury musiało wyłonić zwycięzców. W kategorii „język angielski” pierwsze miejsce zajął Bartosz Kozak z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. P. Skargi, drugie przyznano Faustynie Gąsior z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, a trzecie Janowi Ochałowi z Zespołu Szkół im. ks. dra J. Zwierza. W kategorii „język niemiecki” zwyciężyła Natalie Pociask z Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa, drugie miejsce zajęła Emilia Szpara, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, natomiast trzecie Klaudia Szewc, również z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Po ciężkiej pracy był też czas na odpoczynek przy poczęstunku i świetnym filmie. Zdrowa rywalizacja, czas spędzony w przyjemnej atmosferze, nowe znajomości i wspaniałe nagrody podczas jednego konkursu! Czegóż chcieć więcej?

Zobacz Galerie

Klaudia Szewc kl. 3a

XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica

5 kwietnia 2017 roku w Domu Kultury MORS w Dębicy odbyła się XIII Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica.

Głównym organizatorem konferencji była pani Anna Szczepanik – koordynator rejonowy Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica.

Konferencję pod hasłem „Podróż z bohaterami literackimi ku wartościom czyli ważne wybory życiowe próbą dla człowieka” patronatem honorowym objęli:

- Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Rauch

- Starosta Powiatu Dębickiego – Pan Andrzej Reguła

- Wicestarosta Powiatu Dębickiego – Pan Mateusz Pasek

- Burmistrz Miasta Dębicy – Pan Mariusz Szewczyk

- Zastępca Burmistrza Miasta Dębica – Pan Wojciech Iwasieczko

- Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy – Pan Ireneusz Kozak

Konferencję swoją obecnością również zaszczycili pani Alicja Bialic – Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski oraz pani Dorota Wiater – specjalista do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ropczycach. Konferencja w ściśle wpisuje się w politykę oświatową państwa na rok szkolny 2016/2017.

Program konferencji obejmował:

 • Wspólne czytanie fragmentów utworów literackich przez zaproszonych gości.
 • Wykład pani Elżbiety Nerwińskiej – Dyrektora Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie  na temat „Promocja zdrowia emocjonalnego w przedszkolu i szkole na przykładzie programu „Przyjaciele Zippiego”.
 • Wykład pani Anny Szczepanik – koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica na temat „Zdrowie jako wartość – na podstawie projektu szkoła promująca zdrowie”.
 • Prezentację osiągnięć 22 szkół i placówek należących do PSSZPZ.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.

Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach reprezentowały panie: Grażyna Baran – Dyrektor Szkoły oraz Aneta Grabiec – pedagog szkolny. Podczas konferencji nasze Liceum po raz kolejny otrzymało Certyfikat Rejonowy potwierdzający aktywne uczestnictwo w pracach Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica oraz poświadczający, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Nasze Liceum ma również aktualny Certyfikat Wojewódzki.

Zobacz Galerie

Aneta Grabiec

Najlepsi matematycy nagrodzeni

 

30 marca 2017r podczas  Dnia Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie III Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Viscardiego VISCARDIUS.

Nagrody i dyplomy wręczyli uczestnikom konkursu pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz organizatorzy konkursu:  pani Grażyna Baran - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, pani Agnieszka Smolak, pan Stanisław Wojtanowicz i pan Hubert Paśko.

Zwycięzca konkursu, Szymon Sulisz uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, został nagrodzony tabletem. Opiekunką  ucznia jest  pani Irena Nowak. Michał Dąbrowski, uczeń III klasy Gimnazjum w Lubzinie, który zajął II miejsce, otrzymał nagrodę w postaci Powerbank Avalon, książkę Niezwykłe liczby profesora Stewarta, Voucher na 20 godzinny kurs języka chińskiego. Opiekunem ucznia jest pan  Sławomir Marciniec.  Uczniowie, którzy zajęli III miejsce: Sabina Mazek z klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, pod opieką pani Ewy Ochał oraz Jędrzej Sieroń z II klasy Gimnazjum nr 1 w Ropczycach, pod opieką pani Elżbiety Bokoty otrzymali w nagrodę powerbanki, słuchawki nauszne, Vouchery na 20 godzinny kurs języka chińskiego. Oprócz tego pierwsza zwycięska ósemka otrzymała  vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w 20 godzinnym kursie języka chińskiego w szkole House of English oraz cenne nagrody książkowe.

Docenione zostały matematyczne umiejętności i wola walki każdego z uczestników konkursu. Wszyscy otrzymali nagrody,  wśród  których były atrakcyjne książki i pamięci flash.

Nagrody dla zwycięzców tegorocznego konkursu ufundowali: pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, pan Piotr Viscardi, syn prof. Stanisława Viscardiego, z żoną Katarzyną - właściciele kliniki Stomatologia Viscardi, panie Elżbieta Osińska i Krystyna Osińska – Szewczak z poradni ORTO – DENT, pani Ewelina Gawlik – Olszewska  dyrektor szkoły House of English.

Patronatem honorowym konkurs objęli: pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce.

Zgromadzeni z uwagą wysłuchali prezentacji w języku angielskim Figury matematyczne.  Prezentację prowadzili uczniowie klasy II ropczyckiego Liceum: Wiktoria Totoń, Radosław Nowak,  Artur Pieprzak, Jakub Wilk oraz Sebastian Czapka.

Więcej informacji na temat tegorocznego „Viscardiusa” można znaleźć na stronie konkursu viscardius.wixsite.com/viscardius

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom gratulujemy. Sponsorom dziękujemy za hojność, a patronom za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

Zobacz Galerie

Warsztaty na Uniwersytecie Jagiellońskim dla uczniów ropczyckiego Liceum

29 marca 2017 roku grupa 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach została zaproszona na Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa.

Była to okazja nie tylko do zwiedzenia nowoczesnego budynku, ale także do poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.

Zajęcia miały charakter warsztatów i wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz studentów.

Udział w warsztatach stanowił dla ropczyckiego Liceum nie lada wyróżnienie. Impreza nie miała charakteru masowego. Władze uczelni przyznały, że zaprosiły szkoły wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach matematycznych oraz informatycznych.

Nasze Liceum, będące jedną z dziesięciu szkół w Polsce objętych patronatem tak znakomitej uczelni, znalazło się więc w elitarnej grupie.

Justyna Cabaj, uczennica klasy IIC, tak wspomina warsztaty:

Pierwsze zajęcia, na które udali się licealiści, były prowadzone przez doktora nauk matematycznych – Jakuba Zygadło, absolwenta UJ. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia z zakresu teorii informacji oraz dowiedzieli się, w jaki sposób działa metoda kompresji tworząca pliki zip. Na warsztatach zostały przedstawione również inne ciekawe metody kompresowania danych.

Kolejne warsztaty intrygowały już tytułem: „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swoje siły, czyli zaskakujące fakty o origami”. Jak można się domyślić, dotyczyły one odkrywania matematyki za pomocą składania papieru. Te ciekawostki przedstawiły uczniom doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zaskakujący był fakt, że sztukę origami można zastosować do konstruowania, którego nie da się obliczyć za pomocą cyrkla i linijki, jak w przypadku kwadratury koła.

Kolejnym etapem „Dnia Wydziału” był wykład pt.: „Od szyfru Cezara do RSA” prowadzony przez doktora informatyki Jacka Lembas, który przedstawił krótki rys historyczny rozwoju metod szyfrowania. Uczniowie nie tylko poznali wiele faktów historycznych, ale również mogli zobaczyć, jak działają szyfry w praktyce.

Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się zajęcia prowadzone przez studentów WMiI przedstawiające paradoksy matematyczne. Licealiści uzyskali odpowiedź m.in. na pytanie: „Jak dodanie nowej drogi może wydłużyć czas podróży pojazdów?”

Na zakończenie uczniowie rozmawiali z absolwentami Wydziału Matematyki i Informatyki o uczelni, programie studiów i warunkach osiągnięcia sukcesu na rynku pracy.

Licealiści  mieli szansę rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenia.

Agnieszka Smolak

Ogólnopolski Konkurs ,,Turbolandeskunde"- wyniki etapu regionalnego

 

24.03.2017 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został przeprowadzony II etap trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego-Szwajcaria”. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach reprezentowała trzyosobowa grupa uczniów z klasy 2B: Joanna Ochał, Karolina Ptaszek i Jakub Idzior pod opieką pani Cecylii Szędzioł.

Zwycięskie grupy pierwszego etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadały na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, zawarte w prezentacji multimedialnej na temat Szwajcarii. Uczestnicy losowali pytania z puli za jeden punkt (pytania różnego typu w języku polskim), dwa punkty (test wyboru w języku niemieckim) lub trzy punkty (pytania otwarte w języku niemieckim). Nasi uczniowie wybierali pytania w języku niemieckim, także te za 3 punkty. Efektem zmagań konkursowych było zdobycie czwartego miejsca. Uczniowie wykazali się obszerną wiedzą na temat Szwajcarii i dobrą znajomością języka niemieckiego.

Uczestnicy konkursu mieli szansę na zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie swojej wiedzy. Zachęcamy również innych uczniów do  wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, gdyż dzięki niemu pogłębiamy znajomość krajów niemieckojęzycznych, uczymy się otwartości na inne kultury, rozwijamy nasze zdolności językowe oraz doskonalimy umiejętność współpracy w grupie.

Karolina Ptaszek kl. 2b

Viscardius po raz trzeci

16 marca 2017 r.  w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego VISCARDIUS. Wzięło w nim udział 23 uczestników z 9 gimnazjów. Ta rywalizacja wpisuje się już w coroczną tradycję, a jej uczestnicy wykazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności matematycznych. Konkurs nie tylko rozwija zainteresowania uczniów matematyką, ale również ma na celu przybliżenie im sylwetki prof. Stanisława Viscardiego – wieloletniego nauczyciela fizyki i matematyki w ropczyckim Liceum.

W tym roku gimnazjaliści zmierzyli się z dziesięcioma zadaniami. Zwycięzcą okazał się Szymon Sulisz, uczeń III klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brzeźnicy. Opiekunką ucznia jest pani Irena Nowak. Na drugim miejscu  uplasował się Michał Dąbrowski, uczeń III klasy Gimnazjum w Lubzinie. Opiekunem ucznia jest pan Sławomir Marciniec. Trzecie miejsce ex aequo zajęli: Sabina Mazek, uczennica klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, pod opieką pani Ewy Ochał oraz Jędrzej Sieroń, uczeń II klasy Gimnazjum nr 1 w Ropczycach, pod opieką pani Elżbiety Bokoty.

Kolejne miejsca zajęli:

Katarzyna Kiebała z klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Agata Chmiel z klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Dominik Kolbusz z klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, Bartłomiej Błachuta z klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Kacper Król z klasy II Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej, Gabriela Mardeusz z klasy III Gimnazjum w Łączkach Kucharskich, Patryk Ziobro z klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej, Faustyna Kubik z klasy III Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych,

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 30 marca 2017r. podczas  Dnia Otwartych Drzwi naszego Liceum. Laureaci otrzymają  atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

W czasie trwania konkursu nauczyciele – opiekunowie podczas wspólnych warsztatów omawiali możliwości programów komputerowych wspierających nauczanie matematyki. Role się tym razem odwróciły i rozwiązania problemów matematycznych prezentowali nauczycielom uczniowie ropczyckiego Liceum z klasy drugiej o kierunku matematyczno – informatycznym: Jadwiga Bizoń, Renata Świętoń, Konrad Kalita oraz Kamil Roman – zwycięzca I edycji Viscardiusa.

Nagrody dla zwycięzców tegorocznego konkursu ufundowali sponsorzy, którym bardzo serdecznie dziękujemy: Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce, Pan Piotr Viscardi, syn prof. Stanisława Viscardiego, z żoną Katarzyną - właściciele kliniki Stomatologia Viscardi, Panie Elżbieta Osińska i Krystyna Osińska – Szewczak z poradni ORTO – DENT, Pani Ewelina Gawlik – Olszewska  dyrektor szkoły House of English.

Patronatem honorowym konkurs objęli: Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce.

„Viscardius” jest także w tym roku objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i znalazł się tym samym w elitarnej grupie dziesięciu takich przedsięwzięć w Polsce. Konkurs może się także poszczycić patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Znamienici patroni stanowią wyróżnienie dla ropczyckiego ogólniaka za pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie.

Organizatorami konkursu byli: mgr Grażyna Baran, mgr Agnieszka Smolak, mgr Stanisław Wojtanowicz oraz  mgr Hubert Paśko.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom gratulujemy. Sponsorom dziękujemy za hojność, a patronom za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

Zobacz Galerie

Agnieszka Smolak

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

W ramach zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbywa się cykl spotkań z panem Januszem Cyzio – doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie. W zajęciach biorą udział uczniowie klas drugich i trzecich. Spotkania mają pomóc młodzieży w świadomym i właściwym zaplanowaniu przyszłej drogi kształcenia. Uczniowie zapoznają się z aktualnymi rankingami uczelni wyższych i kierunkami studiów, wymaganiami pracodawców oraz możliwościami wsparcia oferowanymi przez instytucje działające na rynku pracy.

Aneta Grabiec
Dorota Pleśniak

VI Powiatowy Konkurs
„Z ekologią za pan brat”

24 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VI Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko – Sędziszowski, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko – Sędziszowski oraz Pan Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 38 się uczniów z: Publicznego Gimnazjum w Ociece, Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej, Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach, Zespołu Szkół w Małej i Publicznego Gimnazjum w Woli Ocieckiej, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Ropczycach, Zespół Szkół w Gnojnicy Woli.

Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonała pani Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Podczas prac jury uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Smog” przygotowaną przez uczennice klasy IIc – Patrycję Stachowicz, Dominikę Rojek, Justynę Cabaj Kamilę Kozłowską pod opieką pani Bożeny Piekarskiej.

Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.

Wyniki konkursu w kategorii wiedza ekologiczna:

I miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Martyna Chojecka

II miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Dominika Owczarska,

III miejsce – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach – Jakub Klimek

Wyniki konkursu w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:

I miejsce – uczennice Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli – Angelika Kurowska i Justyna Kujda

II miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Małej – Gabriela Budzik,

III miejsce – uczennica Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli – Aleksandra Pacanowska.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują Panu Witoldowi Darłakowi - Staroście Ropczycko – Sędziszowskiemu, Pani Bernadecie Frysztak - Wicestaroście Ropczycko – Sędziszowskiemu oraz Panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Ropczyc za ufundowanie nagród dla laureatów oraz upominków dla pozostałych uczestników.

Ponadto bardzo dziękujemy:

- Pani Jolancie Franczyk

- Pani Anecie Rzeczyckiej

- Pani Małgorzacie Świstak

- Pani Małgorzacie Barłowskiej

- Pani Ewelinie Bieniasz

- Pani Lucynie Cabaj

- Pani Lidii Brzostowskiej

- Panu Grzegorzowi Wiktorowi

- Pani Alinie Żuchowskiej

- Pani Elżbiecie Róg-Domańskiej

- Pani Marcie Wolskiej

za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach, pani Annie Górce – dyrektorowi Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach oraz pani Joannie Grabiec – nauczycielowi biologii za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury. 

Zobacz Galerie

Aneta Grabiec
Dorota Pleśniak

Wyniki IX Powiatowego Konkursu Języków Obcych pod hasłem ,,Połącz przyjemne z pożytecznym - czytaj książki w języku obcym” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Konkurs odbył się w 2 kategoriach: język angielski oraz język niemiecki.

Prace konkursowe nadesłało 18 uczniów z 8 szkół gimnazjalnych naszego powiatu.

Kategoria: język angielski

Wynik konkursu

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Szkoła

Nauczyciel

I miejsce

Aleksandra Łakonek

Zespół Szkół

w Lubzinie

pani Monika Świątek - Bień

II miejsce

Katarzyna Zdziebko

Zespół Szkół 

w Niedźwiadzie Dolnej

pani Gabriela Król

III miejsce

Agnieszka Fic

Zespół Szkół w Gnojnicy Woli

pani Justyna Skałuba

 

Kategoria: język niemiecki

 

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Szkoła

Nauczyciel

I miejsce

Natalia Bereś

Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich

pani Patrycja Wiktor

II miejsce

Karolina Bereś

Zespół Szkół  w  Łączkach Kucharskich

pani Patrycja Wiktor

III miejsce

Gabriela Cesarz

Zespół Szkół w Lubzinie

pani Patrycja Wiktor

 

 

Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom!!!

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował
pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Zapraszamy nagrodzonych uczniów oraz ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 30 marca o godz. 10.00 podczas Dnia Otwartych Drzwi naszego Liceum.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną wręczone podczas gali rozdania nagród, bądź, w razie nieobecności, ucznia, przesłane na adres szkoły.  

Cecylia Szędzioł, Diana Chełpa

STAWIAMY NA PROFILAKTYKĘ, ZDROWY START-LEPSZE ŻYCIE

W naszym Liceum systematycznie odbywają się spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych. W ramach programu „Uzależnienia – mówię wam, nie warto” uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w cyklu warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Zajęcia przeprowadzili:

- pani mgr Renata Wojna – specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia z Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia REWEN w Dębicy

- pani mgr Katarzyna Orkisz ze stowarzyszenia ADHD w Rzeszowie realizującego zadanie publiczne „Bezpiecznie i przyjaźnie w szkole” w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”

- pani mgr Dorota Wiater z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ropczycach

Tematyka spotkań obejmowała również bezpieczeństwo w Sieci oraz prawną odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowania. W ramach programu specjaliści przeprowadzili łącznie 32 godziny zajęć warsztatowych z młodzieżą.

Aneta Grabiec

Dorota Pleśniak

Absolwenci Liceum o sobie i o szkole…

Dominik Szkutak – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, rocznik 2015/2016.

Co najmilej wspominasz z czasów szkoły średniej?

Studniówkę J, długie przerwy, całą klasę, którą pozdrawiam (Nie wiem, czy będzie to gdzieś widoczne, ale w razie czego to napiszę J) no i oczywiście lekcje matematyki J

Jakich rad udzieliłbyś tegorocznym maturzystom?

Łatwo powiedzieć, żeby się nie stresować, bo to „TYLKO” matura. Podejdźcie do tego w miarę  spokojnie. Nerwy i stres nie pomogą J ,a jeśli chodzi o studia, wybierzcie kierunek, nie zważając na to, czy łatwo po nim znaleźć pracę, czy nie. Wybierzcie taki kierunek, który naprawdę Was interesuje, coś, co z chęcią będziecie studiować i z przyjemnością „chodzić na wykłady” J

Czy utrzymujesz kontakty z kolegami z Liceum?

Tak, zwłaszcza z tymi, którzy też wybrali Kraków jako miejsce studiów. Jest też kilka osób, z którymi mam stały kontakt mimo faktu, że rzadko mogę się z nimi spotykać osobiście.

Jaki kierunek studiów wybrałeś i czy jesteś z niego zadowolony?

Studiuję międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.  Ze studiów jestem bardzo zadowolony. Liczba zajęć w tygodniu nie jest specjalnie duża, więc nie mogę narzekać. Oprócz samych studiów podoba mi się korzystanie z różnego typu szkoleń czy praca w organizacjach studenckich.

Jaka atmosfera panuje na studiach?

W skrócie: bardzo dobra. Wykładowcy są nastawieni pozytywnie do studentów, nie ma większych problemów. Jeśli chodzi o nowe znajomości i samych studentów to mogę powiedzieć jedno: jest świetnie J

Mamy nadzieję, że wkrótce o Tobie usłyszymy.

                                                                              Z Dominikiem Szkutakiem rozmawiała Marcelina Bełzo.

Znany i ceniony – o Mehofferze coraz głośniej…

          

Aż 28 uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego wzięło udział w IV edycji konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Pytania konkursowe wymagały od uczestników nie tylko bardzo dobrej znajomości biografii i dorobku artysty, ale również orientacji w kontekście kulturowym jego dzieł. Mimo znacznego stopnia trudności testu gimnazjaliści poradzili sobie znakomicie z tym wyzwaniem, dlatego jury, oprócz trzech pierwszych miejsc, przyznało także wyróżnienia.

I miejsce ex aequo zajęły: Alicja Chodak z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej oraz Jolanta Nowak z  Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.

II miejsce zajęła Natalia Bereś z Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, a

III miejsce Wiktoria Matusik z Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach.            

Wyróżnienia otrzymały:

Martyna Chojecka z Zespołu Szkół w Małej,

Gabriela Mardeusz z Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich,

Kinga Krasoń z Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Górnej oraz

Katarzyna Longosz z Publicznego Gimnazjum w Ostrowie.

Gratulujemy nie tylko laureatom i wyróżnionym ale również ich opiekunom. Obudzić w młodym człowieku bezinteresowny szacunek dla wartości sztuki to wielki sukces we współczesnym świecie. Organizatorzy konkursu pragną podziękować panu Witoldowi Darłakowi – Staroście Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i panu Bolesławowi Bujakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Ropczyce, którzy zawsze wspierają inicjatywy kulturalne podejmowane przez naszą szkołę, za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Dziękujemy także panu Adamowi Syplowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej – za interesującą prelekcję poświęconą sztuce.

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w piątej edycji konkursu za rok.                                              

                                                                                                    Marta Rząsa

Zobacz Galerie

 

 

Turniej o tytuł "Mistrza Szkoły"

Po długiej zimie wiele osób może zauważyć u siebie spadek formy, ale nie dotyczy to dziewczyn z naszej szkoły!  Uczennice klas pierwszych i drugich pokazały na co je stać w międzyklasowych zawodach o tytuł Mistrzyń Szkoły 2016/2017. Walka pomiędzy czternastoma trzyosobowymi zespołami była tak wyrównana i zacięta, że musiała być rozegrana w dwóch turach: 10 i 13 lutego 2017 roku. Jeśli uważacie, że tyle sportu może się znudzić, to jesteście w błędzie! Oprócz niezapomnianych emocji i zaskakujących zwrotów akcji nie brakowało także wyjątkowych spotkań. Podczas turnieju naszą szkołę odwiedził Dominik Fabianowicz – absolwent Liceum,  obecnie student wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Okazał się on wspaniałym arbitrem. Funkcję tę pełnił razem z młodszymi kolegami z klas pierwszych. Jako doświadczony już siatkarz mógł także udzielić kilku trafnych wskazówek naszym zawodniczkom. Cóż można dodać? Wspaniałe wspomnienia, niesamowite emocje, niezapomniane chwile i piękne zwycięstwa, bo w końcu po takiej walce każdy team mógł czuć się wygranym. Nie można jednak zapomnieć o wyróżnieniu tych dwóch najlepszych drużyn. Tytuł Mistrzyń Szkoły otrzymały dziewczęta z klasy II C w składzie: Sylwia Ździebło, Justyna Cabaj, Patrycja Stachowicz, natomiast wicemistrzem został zespół z klasy II B w składzie: Gabriela Przydział, Joanna Ochał, Anna Strzałka. Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne rozgrywki.

Klaudia Szewc IIIa

 

 

Zobacz Galerie

Karnawałowy zawrót głowy

Czyżby magia? Kto zaczarował nasze Liceum? To jakieś szaleństwo! Czarownice, postaci z baśni, kreskówek, filmów ... Karnawałowy zawrót głowy ogarnął wszystkich uczniów naszej szkoły! Każdy mógł być kimkolwiek zapragnął. Mało tego - najciekawsze pomysły indywidualne i inwencja całych klasy zostały nagrodzone. Hucznie obchodząc ostatki, w tłusty czwartek nie zapomnieliśmy także o tych, którzy nie mieli możliwości świętować. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w akcję charytatywną pod hasłem "Pączek dla Afryki". W ten sposób świętując, jednocześnie pomogliśmy potrzebującym naszego wsparcia. Myślę, że każdemu z naszych uczniów dopisywał wspaniały humor. Oby więcej tak wyjątkowych możliwości wspólnej zabawy!       

                                                                                             Klaudia Szewc klasa IIIA

Zobacz Galerie

Wyniki IV powiatowego konkursu „Znany, sławny, ceniony – życie i twórczość Józefa Mehoffera”

3 marca 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach została przeprowadzona IV edycja konkursu poświęconego Józefowi Mehofferowi. Na konkurs zgłosiło się 28 uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko – sędziszowskiego, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań dotyczących życia i twórczości artysty.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce ex aequo: Alicja Chodak – Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej (opiekunem uczennicy jest pani Wiesława Miąso) oraz Jolanta Nowak – Publiczne Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim (opiekunem uczennicy jest pani Wioleta Malska)

II miejsce : Natalia Bereś – Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich (opiekunem uczennicy jest pani Lidia Nykiel)

III miejsce: Wiktoria Matusik – Zespół Szkół nr 3 w Ropczycach (opiekunem uczennicy jest pani Ewa Mormol)

Wyróżnienia otrzymały:

Martyna Chojecka – Zespół Szkół w Małej (opiekunem uczennicy jest pani Agata Wójcik)

Gabriela Mardeusz – Zespół Szkół w Łączkach Kucharskich (opiekunem uczennicy jest pani Lidia Nykiel)

Kinga Krasoń – Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej (opiekunem uczennicy jest pani Małgorzata Barłowska)

Katarzyna Longosz – Publiczne Gimnazjum w Ostrowie (opiekunem uczennicy jest pani Anna Naja)

Gratulujemy laureatom, wyróżnionym oraz ich opiekunom.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników konkursu ufundowali: pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz pan Bolesław Bujak - Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce.

Dyplomy i nagrody zostaną wysłane na adresy szkół 09.03.2017 roku.

Lekcje ekonomii w ropczyckim Liceum


Słowa uczą, przykłady pociągają.
24 lutego 2017 r. w naszym Liceum odbyły się lekcje ekonomii przygotowane w ramach projektu LEM, czyli Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. Zajęcia te organizowane były przez Stowarzyszenie KoLiber oraz Instytut Misesa. W lekcjach wzięły udział klasy 1B, 1D i 2D. Prowadzący: Jakub Mościszewski oraz Maciej Brach pokazali, jak działa ekonomia. Nie był to nudne wykłady, ale interesujące lekcje, na których wiele się nauczyliśmy.
Temat pierwszej lekcji to: „Historia pieniądza i jego cechy”. Dowiedzieliśmy się, co nadaje pieniądzom wartość i co sprawia, że nagle ją tracą. Drugi temat: „ Alokacja zasobów i podział bogactwa. Centralny plan czy wolny rynek”. Brzmi to skomplikowanie, jednak przeprowadzone gry pokazały, że takie nie jest. Sami mogliśmy zobaczyć różnice między systemami, poznaliśmy ich wady i zalety. Zrozumieliśmy, że ekonomia jest nauką ciekawą i dostarcza wiedzy o otaczającym nas świecie.


Renata Świętoń kl. II D

Zobacz Galerie

„Lekcja na 12 gwiazdek”

16 lutego 2017r. w  Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbyły się warsztaty pt. „Unia i świat: Globalny kryzys uchodźczy – rola i działania Unii Europejskiej”. Wzięli w nich udział uczniowie  klas 1a i 2e o kierunku społeczno-prawnym oraz klasy 1e o kierunku humanistycznym.

Półtoragodzinne zajęcia zorganizowane w ramach projektu „Lekcja na 12 gwiazdek” prowadzone były przez panią Monikę Lewicką - Bułatek i panią Ewę Nowak - Koprowicz. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z miejscowości liczących do 50 tys. mieszkańców. Jest to kolejne przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przybliżające młodzieży tematy związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a szczególnie z możliwościami, jakie mają mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju.

Każdy z uczestników otrzymał identyfikator, na którym zapisał swoje imię i podał powód, dla którego lubi Unię Europejską.

Podczas warsztatów pracowaliśmy głównie w grupach liczących około 6 osób.  Wspólnie zastanawialiśmy się nad poważnymi tematami, takimi jak: powody ucieczki z kraju czy formy pomocy humanitarnej. Rozmawialiśmy o stereotypach i o tym, jak postrzegamy ludzi z innych krajów. Nie zabrakło oczywiście nagród, które można było zdobyć w konkursie sprawdzającym znajomość definicji różnych pojęć. W tym zadaniu aż 7 uczniom udało się zdobyć wybraną przez siebie nagrodę. Na koniec  zostały rozlosowane dwie gry pt. „Gwiezdny Ekspress”.

Podczas zajęć prowadzące dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus+, czy realizacją stażu lub wizytą studyjną w Parlamencie Europejskim. Warsztaty prowadzone w interaktywnej formule dawały każdemu z uczestników szansę wypowiedzi.  Wspólnie spędzony czas umożliwił nie tylko lepsze poznanie się, ale był również był szansą na zdobycie interesujących informacji o Unii Europejskiej.

Anna Mazan 1a
Sonia Strzok 1a 

Zobacz Galerie

Złoty indeks dla Marceliny Bełzo

 

 

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Marcelina Bełzo, uczęszczająca do klasy trzeciej o kierunku matematyczno-językowym, zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału konkursu matematycznego O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej.

Eliminacje do finału polegały na rozwiązaniu 30 zadań w czasie 2 godzin 15 minut. Zadania obejmowały cały zakres nauki w liceum. Marcelina znalazła się tym samym w grupie 102 najlepszych matematyków z całej Polski biorących udział konkursie.

Matematyka nie jest jedyną pasją Marceliny. Dużo czasu poświęca też muzyce i harcerstwu. Jest drużynową, gra na skrzypcach oraz śpiewa z Sekcją Muzyczną Światowych Dni Młodzieży.

Więcej informacji na stronie http://indeks.pk.edu.pl/

Ropczyckie liceum szkołą z przyszłością

Efektywność kształcenia to rzetelny sprawdzian dla szkoły. W rankingu „Perspektyw” Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zajmuje od lat stałe miejsce wśród 50 najlepszych liceów w województwie podkarpackim ( w roku 2017-39). Ranking uwzględnia udział uczniów w olimpiadach (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (45%).

Oprócz jakości kształcenia równie ważne we współczesnym świecie jest rozwijanie samodzielności uczniów przez podejmowanie inicjatyw wymagających umiejętności praktycznego działania, planowania, pracy zespołowej, autoprezentacji. W rankingu „Szkoły Kompetencji Przyszłości” opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” wspólnie z Social Wolves  nasza szkoła zajęła 27 miejsce w kraju  na 1109 szkół ponadgimnazjalnych  realizujących autorskie projekty społeczne. Takie wyróżnienie cieszy, motywuje do jeszcze lepszej pracy i dowodzi, że ropczyccy licealiści potrafią sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nimi szybko zmieniający się świat.

Talenty językowe w ropczyckim liceum

W XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund wzięło udział blisko 6 tysięcy uczestników.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 22 uczniów w dwóch kategoriach: klas pierwszych oraz klas drugich i trzecich liceum. Osoby z najwyższą ilością punktów otrzymały dyplomy uznania za uzyskanie bardzo dobrego lub dobrego wyniku w rywalizacji ogólnopolskiej oraz najlepszego wyniku w szkole. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe.

Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów oraz odkrywać ich uzdolnienia i talenty. Uczestnicząc w konkursie, młodzież zdobywa dodatkową motywację do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań i podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs stwarza również możliwość zdobycia dodatkowych punktów w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w nauce dzięki utrwalaniu, pogłębianiu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

 Wyniki konkursu:

 • Emilia Szpara kl. 1a – 2 miejsce w województwie, 48 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
 • Mateusz Zięba kl. 1c - 7 miejsce w województwie, 87 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
 • Marcelina Ziajor kl.1a - 9 miejsce w województwie, 118 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku
 • Aleksandra Kujda kl.3c- 10 miejsce w województwie, 173 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku
 • Aleksandra Kukla kl. 1b - 13 miejsce w województwie, 192 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku
 • Katarzyna Kisiel kl. 1c - 14 miejsce w województwie, 197 miejsce w kraju – dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku
 • Amelia Wielis kl. 2a – 17 miejsce w województwie, 239 miejsce w kraju - dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w szkole wśród uczniów klas drugich
 • Patryk Ciołkosz kl. 2a - 19 miejsce w województwie, 276 miejsce w kraju.

Cecylia Szędzioł

Laury wręczone, ropczycki matematyk nagrodzony!

10 lutego 2017 r. w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom XXXII Konkursu Matematycznego im. Jana Marszała. Kamil Roman, uczeń klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, odebrał nagrodę oraz dyplom za zajęcie III miejsca w województwie. Opiekunem ucznia była nauczycielka matematyki, pani Agnieszka Żurek-Smolak.

Konkurs  matematyczny im. Franciszka Leji
w ropczyckim liceum

04.02.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się etap powiatowy XVII Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. W konkursie wzięło udział 24 uczniów.

Najlepszymi matematykami wśród licznej rzeszy ropczyckich licealistów zainteresowanych tą niełatwą przecież dziedziną nauki  okazali się:

W kategorii klas pierwszych:

 • Róża Marciniec – I miejsce – klasa matematyczno - informatyczna
 • Michał Sieroń – II miejsce – klasa matematyczno - informatyczna
 • Mateusz Marciniec– III miejsce – klasa matematyczno - informatyczna
 • Monika Sąsiadek – IV miejsce –  klasa biologiczno-chemiczna

 

W kategorii klas drugich:

 • Jadwiga Bizoń – I miejsce – klasa matematyczno - fizyczna 
 • Kamil Roman – II miejsce – klasa matematyczno - fizyczna 
 • Renata Świętoń – III miejsce – klasa matematyczno - fizyczna 
 • Kinga Kisiel – miejsce IV –  klasa biologiczno-chemiczna
 • Justyna Cabaj - wyróżniona –  klasa biologiczno-chemiczna

O awansie do etapu rejonowego zadecyduje liczba punktów zdobytych przez uczniów na szczeblu powiatowym.

V Powiatowy Konkurs Chemiczny

13 lutego 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się V Powiatowy Konkurs Chemiczny. Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczyła życia i dokonań naukowych Marii Skłodowskiej - Curie oraz zjawiska promieniotwórczości.

W konkursie objętym honorowym patronatem Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wzięli udział uczniowie następujących szkół :

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach – opiekun pani Agnieszka Rachwalska,
 • Gimnazjum nr 1 w Ropczycach – opiekun pani Agata Subczak,
 • Publiczne Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim – opiekun pani Bernadeta Gąsior,
 • Gimnazjum w Gnojnicy Dolnej – opiekun pan Piotr Janowski,
 • Publiczne Gimnazjum w Ociece – opiekun pani Anna Kania,
 • Gimnazjum nr 3 w Ropczycach – opiekun pani Lidia Brzostowska.

 Wyniki konkursu:

 • I miejsce: Gabriela Kot z Gimnazjum w Iwierzycach,
 • II miejsce: Igor Patro z Gimnazjum w Iwierzycach,
 • III miejsce: Emilia Broda z Gimnazjum w Iwierzycach i Aleksandra Filipek
  z Gimnazjum nr 1 w Ropczycach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu dziękują za jego finansowe wsparcie Starostwu Powiatowemu w Ropczycach oraz Radzie Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. 

Urszula Saj

Porozumienie między krajem Saary, a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

25 stycznia w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie zostało zawarte porozumienie między krajem Saary, a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Umowa miała na celu wspieranie projektów wymiany młodzieży, spotkań uczniów i dalszy rozwój współpracy między nauczycielami, szkołami oraz instytucjami doskonalenia nauczycieli obydwu regionów.

Dokument został podpisany przez Ministra Oświaty i Kultury Kraju Saary Ulricha Commerçon oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch.

W spotkaniu z zachodnimi partnerami uczestniczyła m.in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart,  Konsul Generalny Niemiec w Krakowie Michael Groß, Hans Bollinger, dyrektor Ekologicznego Ośrodka Spohns Haus, z którym współpracuje Liceum, a także dyrektorzy i nauczyciele prowadzący projekty wymiany młodzieży z 16 szkół partnerskich z Podkarpacia. Liceum z Ropczyc reprezentowała pani Dyrektor Grażyna Baran oraz nauczycielka języka niemieckiego pani Cecylia Szędzioł.

Cecylia Szędzioł

Zobacz galerie

Szkoła otwarta dla ucznia

W ropczyckim ogólniaku także w czasie ferii w szkole tętniło życie. Tegoroczni maturzyści chętnie uczestniczyli w licznych warsztatach przygotowujących do zbliżającego się egzaminu. Udział w zajęciach był oczywiście nieobowiązkowy, ale chętnych nie brakowało. Odbywały się zajęcia z matematyki, chemii, biologii i fizyki. Uczniowie rozwiązywali arkusze maturalne zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Ich zaangażowanie i intensywną pracę doskonale obrazują zdjęcia…

„Zajęcia na feriach pomogły mi się rozruszać i przygotować do matury z matematyki. Dzięki nim nie wybiłam się z rytmu i spędziłam produktywnie czas ze znajomymi”- mówi Kasia Strzyż z klasy III b

„Ferie to idealny czas na odpoczynek od nauki i codziennej szkolnej rutyny. Lecz jako tegoroczna maturzystka postanowiłam nie marnować czasu i przez pierwszy tydzień przerwy zimowej uczęszczałam na dodatkowe zajęcia z matematyki. Każdego dnia rozwiązywaliśmy arkusze maturalne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Sposób działania był zależny tylko od nas – mogliśmy pracować w grupach lub indywidualnie. Wszystko działo się pod czujnym okiem nauczycielki, która nieustannie starała się rozwiewać nasze wątpliwości i wyłapywać popełniane błędy.  Dzięki takim zajęciom nabrałam większej wprawy w rozwiązywaniu zadań na poziomie rozszerzonym i zarządzaniu czasem podczas wykonywania arkusza. Bez zawahania mogę powiedzieć, że to zmotywowało mnie do dalszej nauki na feriach w domu” – mówi Agata Kujda z klasy III b.

Zobacz Galerie

 Fotografowała Katarzyna Strzyż

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach i stypendysta Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Rafał Bieszczad, o studiach i o szkole…

Jaki kierunek studiów wybrałeś i czy jesteś z niego zadowolony?

Wybrałem automatykę i robotykę na AGH w Krakowie. Jestem zadowolony z wyboru, chociaż pełniejsza ocena tego kierunku będzie możliwa dopiero po ukończeniu pierwszego roku, kiedy w planie pojawią się przedmioty ściśle związane z automatyką i  robotyką. Na pierwszym roku, jak na większości kierunków technicznych, uczymy się głównie matematyki, fizyki i informatyki. Jest to na razie coś w rodzaju kontynuacji programu tych przedmiotów z Liceum. Ułatwieniem dla mnie jest wiedza, która zdobyłem dzięki zaangażowaniu w konkursy i olimpiady z fizyki i matematyki oraz dzięki indywidualnemu programowi nauczania z matematyki, który realizowałem w Liceum.

Jaka atmosfera panuje na studiach?

Trochę odmienna od tej w szkole, gdzie dużo czasu spędzało się z kolegami na przerwach. Na studiach plan jest tak ułożony, że przerwy między kolejnymi zajęciami tego samego dnia trwają często kilka godzin, więc studenci z reguły wracają wtedy do swoich mieszkań. Życie towarzyskie kwitnie raczej wieczorami i podczas weekendu.

Czy nadal masz jakieś wsparcie w postaci stypendium?

Tak. Dzięki sukcesom w konkursach i olimpiadach odniesionym w Liceum otrzymuję, oprócz stypendium Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,  także stypendium naukowe (na naszej uczelni jest to tzw. stypendium "dla olimpijczyków" dla studentów I roku).

Czy utrzymujesz kontakty z kolegami z Liceum?

Tak, regularnie spotykamy się w klasowym gronie.

Co najmilej wspominasz z czasów szkoły średniej?

Najmilej wspominam świetną atmosferę panującą na korytarzach w czasie przerw między lekcjami. Miałem szczęście trafić do bardzo zgranej klasy ze wspaniałymi kolegami i koleżankami, więc czas spędzany w szkole mijał bardzo przyjemnie. Również nauczyciele dbali o przyjazną atmosferę w czasie lekcji.

Jakich rad udzieliłbyś tegorocznym maturzystom?

Maturzystom radzę, by nie odkładali nauki na ostatnią chwilę, lecz codziennie przeznaczali na nią trochę czasu. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybiorą, radziłbym podjąć decyzję jak najszybciej oraz sprawdzić,  które przedmioty maturalne są uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej. Korzystając z tej wiedzy, każdy maturzysta powinien przyłożyć się przede wszystkim do nauki tych właśnie przedmiotów.

I miejsce w powiecie, X miejsce w województwie – stypendia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.


Wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa podkarpackiego to przedsięwzięcie, dzięki któremu młodzież wykazująca się wyjątkowymi uzdolnieniami lub wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi bądź artystycznymi, otrzymuje pomoc i nagrodę za rzetelną, systematyczną pracę. Według liczby przyznanych stypendiów Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zajmuje 10 miejsce na Podkarpaciu. Do 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało w naszej szkole już 105 uczniów. W bieżącym roku szkolnym do tej grupy dołączyło kolejnych 9 licealistów. Oprócz wysokiej średniej ocen wszyscy stypendyści mogą poszczycić się też wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych. Każdy uczeń składający wniosek o stypendium opracowuje indywidualny plan rozwoju, dzięki czemu uczy się, jak dokonywać świadomych wyborów i planować kolejne etapy zawodowej kariery.

Z matematyką za pan brat…

Młodzież ropczyckiego Liceum wielokrotnie już udowodniła, że powszechne wyobrażenia o matematyce jako dziedzinie wiedzy trudnej i nieprzystępnej są fałszywe. Uczniowie już od trzech lat zostają laureatami Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa. W tym roku Kamil Roman z klasy drugiej o kierunku matematyczno-informatycznym zajął pierwsze miejsce w XVI edycji tej rywalizacji.     

Nie jest to jedyny sukces Kamila. Uczeń zakwalifikował się również do zawodów drugiego stopnia LXVIII Olimpiady Matematycznej.

Takie osiągnięcia świadczą o tym, że matematyka jest przedmiotem fascynującym młodych ludzi.

Agnieszka Smolak

Patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Viscardiusa

III Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego „Viscardius” dla gimnazjalistów został, podobnie jak w roku ubiegłym, objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach znalazł się tym samym w grupie dziesięciu tego typu przedsięwzięć organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne w Polsce. Stanowi to wyróżnienie dla naszego Liceum za pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie.

W tym roku konkurs odbędzie się w marcu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane do szkół oraz ogłoszone na stronie Liceum. Już dziś zachęcamy uczniów gimnazjów do udziału w konkursie! Więcej informacji  na stronie www.im.uj.edu.pl/du/patronat.

Agnieszka Smolak

Zobacz Certyfikat

Kolędy w ropczyckim Liceum…

 

22 grudnia 2016 roku odbył się w naszym Liceum, wzorem lat ubiegłych, przegląd kolęd polskich i obcojęzycznych. W koncercie przygotowanym przez nauczycielki języków obcych: panią Martę Dziedzic, panią Bożenę Borcz oraz panią Lubow Ozimbłowską, utalentowani muzycznie  uczniowie naszej szkoły przypomnieli zebranym  najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne takie jak „Lulajże Jezuniu”,  czy „Jest taki dzień”. W repertuarze znalazły się angielskie przeboje np. „All I want for Christmas is you”. Nie zabrakło także utworów w języku niemieckim oraz włoskim. Wokalistom towarzyszyli narratorzy, którzy przekazali uczniom informacje na temat różnych tradycji bożonarodzeniowych oraz historii powstania kolęd. Na zakończenie spotkania pani  wicedyrektor Teresa Olszewska złożyła gronu pedagogicznemu oraz młodzieży życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego 2017 Roku.

Zuzanna Maroń kl III B

SZWAJCARIA W ROPCZYCKIM LICEUM

III EDYCJA KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „TURBOLANDESKUNDE”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach wzięli udział w etapie szkolnym III edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.

Celem tegorocznej edycji konkursu było sprawdzenie wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej na temat Szwajcarii.

W konkursie wzięło udział 18 uczestników pracujących w 3-osobowych grupach. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu w formie dwujęzycznej dotyczącego Szwajcarii.

Najlepszy wynik  w szkole uzyskał zespół w składzie: Joanna Ochał, Karolina Ptaszek,  Jakub Idzior z klasy 2b. Drugie miejsce zajęła grupa w składzie: Kinga Kisiel, Justyna Cabaj, Dominika Rojek z klasy 2c, zaś na trzecim miejscu znaleźli się: Sylwia Kania, Paulina Andreasik, Katarzyna Szpara z klasy 2a.

Zespół, który zajął pierwsze miejsce, będzie reprezentował szkołę w etapie regionalnym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów

Marta Dziedzic

Matematyczne sukcesy licealistów

Pierwszy etap Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH już za nimi. Wzięło w nim udział 5 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach: Jadwiga Bizoń, Kinga Kisiel i Kamil Roman z klas drugich oraz Marcelina Bełzo i Jakub Róg – tegoroczni maturzyści. Wszyscy zakwalifikowali się do zawodów okręgowych, które odbędą się 29 stycznia. Gratulujemy im osiągnięć i życzymy uczniom, aby drugi etap olimpiady był kolejnym krokiem prowadzącym ich ku sukcesowi na szczeblu ogólnopolskim.

                                                                                               Agnieszka Smolak

Tropikalny świat na wyciągnięcie ręki

Za oknem zima a w pracowni biologicznej tropiki! To nie wysoka temperatura jest sprawcą takich „klimatów”, lecz egzotyczne motyle z rodzaju Morpho (Morpho peleides).
Od kilku tygodni uczniowie w naszej czwórce zajmują się hodowlą tych uroczych stworzeń. Morpho w naturalnym środowisku występują w Ameryce Środkowej. Z racji tego, że są motylami, charakteryzuje je  złożony cykl rozwojowy z  przeobrażeniem zupełnym (dla wtajemniczonych to oczywiste). Z zapłodnionych jaj wykluwają się larwy (całkiem milutkie gąsieniczki), które przechodzą kilkukrotne linienie (zmieniają za małe ubranka) a potem przeistaczają się w poczwarkę. Wygląda ona jak zielona beczułka. Ostatnie stadium, to dostojne imago, błękitny motyl zachwycający swymi połyskującymi skrzydłami, których rozpiętość dochodzi do 13 cm. Dorosłe postacie żyją do trzech tygodni, żywią się m.in. sokiem z owoców.
I właśnie teraz, kiedy za oknem zimno i szaro, możemy cieszyć oko patrząc na te niebieskie piękności. Szczególnie emocjonujące są chwile przeistaczania się poczwarek w motyle!
Liczymy na to, że nasze zwierzątka czują się u nas doskonale i pożyją dłużej niż te „przepisowe” trzy tygodnie…

Zobacz galerie

Zobacz filmik

XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

„Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”.

7 grudnia odbył się szkolny etap Olimpiady Teologicznej. Wzięło w niej udział 17 uczniów naszej szkoły. Pytania dotyczyły objawień Matki Bożej w Fatimie oraz dokumentów papieskich. Trzeba przyznać, że ta olimpiada jest dosyć trudna, gdyż wymaga znajomości treści tych dokumentów.
W tym roku szkolnym Olimpiadzie patronuje Lublin.  Do II etapu diecezjalnego, który odbędzie się
w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie  zakwalifikowali się:

 1. - miejsce – Kukla Aleksandra – Ib;
 2. - miejsce – Marciniec Mateusz – Id;
 3. - miejsce – Worek Michał - 1d oraz Szewc Klaudia - IIIa

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Ks. Damian Czyżewski.

II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy

  

11 grudnia 2016 roku w hali widowiskowo – sportowej w Ropczycach odbył się II Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Ropczycach.  Występy artystyczne, pokazy kulinarne, w tym wypieku chleba i świątecznych chałek, a także towary na ponad 50 kramach, wprowadzały odwiedzających w atmosferę świąt. Na stoisku wystawienniczym przygotowanym przez nasze Liceum można było kupić stroiki świąteczne, bombki ręcznie wykonane oraz pierniki i babeczki. Wszystkie ozdoby i słodycze wykonali uczniowie. Finansowego wsparcia akcji udzieliła Rada Rodziców, a opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Aneta Grabiec, Urszula Saj i Bożena Piekarska.

Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zostały przekazane Fundacji „PRO ALIA”, która podejmuje szereg działań wpierających osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Kiermasz, oprócz możliwości pozyskania środków na cele charytatywne, był też okazją  do promowania talentów artystycznych licealistów. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Danuty Kozak, pani Małgorzaty Rozmus, pani Barbary Sołdan, pani Anny Baj i pani Diany Bembenek przygotowali program muzyczny.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie kiermaszu, bo zawsze  „warto pomagać”!

Aneta Grabiec

Zobacz Galerie

Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu…

 

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach włączyła się, jak co roku, w  ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Uczniowie przygotowali paczkę dla znajdującej się w trudnej sytuacji rodziny pani Danuty. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili zbiórkę pieniędzy, za które zakupiono potrzebne rodzinie artykuły. Społeczność szkolna okazała się niezwykle hojna. Zebrano 1059,78 zł. Pieniądze przeznaczono na zakup żywności, kołdry, pościeli, ręczników oraz środków czystości.

Urszula Saj

Zobacz Galerie

Czy Europa się starzeje?–polsko–niemiecko–ukraińska wymiana młodzieży w Gersheim

 

„Wszyscy chcą wydorośleć, jednak nikt tak naprawdę nie chce być stary”- Gustav Knuth

Grupa młodych ludzi z Polski, Niemiec i Ukrainy wzięła udział w międzypokoleniowym spotkaniu w niemieckim Gersheim. Polskę reprezentowało 12 uczniów  ropczyckiego Liceum pod opieką nauczycielki języka niemieckiego pani Cecylii Szędzioł oraz języka angielskiego pani Lubow Ozimbłowskiej. W ramach projektu rozmawiano o zjawisku starzenia się społeczeństwa. Uczniowie  nie tylko porównywali systemy emerytalne obowiązujące w krajach, z których pochodzą, ale również przedstawili formy pomocy ludziom starszym. Młodzież uświadomiła sobie, jak wielkie są  różnice związane z opieką nad starszym pokoleniem. W Niemczech seniorzy udają się do domów spokojnej starości, gdzie otrzymują pełną opiekę. Na Ukrainie ośrodki tego typu są rzadkością, więc o starsze osoby troszczą się wyłącznie ich rodziny. W Polsce system taki, jaki obowiązuje w Niemczech, nie jest zbyt popularny, chociaż istnieją  tego typu placówki.  Pewne jest, że w każdym z krajów, biorących udział w projekcie, społeczeństwo szybko się starzeje i dlatego ważne jest, aby  młodzi ludzi mieli świadomość tego faktu, gdyż to na ich barkach spoczywać będzie odpowiedzialność za godne życie seniorów. I tę prawdę uświadamiano uczniom podczas pobytu w Gersheim.

Ważnym i niezapomnianym punktem wizyty był dzień spędzony w pobliskim domu spokojnej starości. Tutaj młodzież rozmawiała z seniorami przebywającymi w ośrodku i razem przygotowywano narodowe potrawy. Przez tydzień wspólnej pracy uczniowie doszli do wniosku, że starość to pozytywny okres w życiu człowieka, ponieważ osoba starsza  potrafi cieszyć się każdą chwilą. 

Uczniowie długo będą wspominać podróż do Luksemburga, do stolicy landu – Saarbrücken czy do Schengen, ponieważ wspaniałe zabytki tych miast wywarły na nich ogromne wrażenie.

Wspólna praca podczas  wykonywania zadań projektowych sprzyjała nawiązywaniu przyjaźni i doskonaleniu umiejętności językowych. Mimo iż zajęcia prowadzone były w języku niemieckim, uczniowie mieli również okazję  do szlifowania języka angielskiego dzięki temu, że pracowano w grupach mieszanych. 

Spotkaniu  młodych ludzi zawsze towarzyszą zabawa i śmiech. Tak było i tym razem. Wszyscy doskonale się bawili, przy okazji poznając historię i tradycje sąsiednich państw. Niezapomniany był wieczór międzynarodowy, podczas którego każda grupa prezentowała swój kraj. Młodzież z Ukrainy wykonała narodową piosenkę połączoną ze specjalną choreografią.  Niemcy w humorystycznym filmiku przedstawili stereotypy dotyczące ich kraju. Natomiast nasi licealiści zaprezentowali tańce narodowe w polskich strojach ludowych oraz przedstawili  prezentację na temat regionu i szkoły, do której uczęszczają.

Ciekawym punktem programu była dyskoteka w rytmie niemieckich, ukraińskich i polskich hitów muzycznych.

 W ostatnim dniu projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt. ,, PolenMobil”podczas których, poprzez zabawy językowe i wykorzystanie ciekawych materiałów dydaktycznych, młodzież z Niemiec i Ukrainy mogła poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i historii Polski.

Tygodniowy pobyt szybko minął, ale młodzi zdążyli nawiązać liczne przyjaźnie, które, jak wierzą,przetrwają próbę czasu. Obiecali sobie,  że już w te wakacje spotkają się w Polsce,  w Ropczycach i znów przeżyją niezapomniane chwile. 

Zuzanna Maroń kl. 3b

Matematycznych potyczek ropczyckich licealistów ciąg dalszy…

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach od kilku lat ma swoich reprezentantów w ścisłej czołówce konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim. Licealiści zajmują miejsca na podium zarówno w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. Franciszka Lei, jak i w Jasielskim Konkursie Matematycznym im. Hugona Steinhausa.

Są już wyniki XXXII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Kamil Roman, uczeń klasy IId, zajął w nim III miejsce. Jest to jego kolejny sukces matematyczny. Warto dodać, że Kamil jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów a także Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Licealiści oczekują jeszcze na wyniki XVI Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa, który odbył się 3 grudnia 2016 roku. Wzięli w nim udział uczniowie szkół z województwa podkarpackiego. Nasze Liceum reprezentował zespół w składzie: Kamil Roman i Jadwiga Bizoń z klasy IId oraz Jakub Róg z klasy IIId. Talent i pracowitość młodych matematyków były podstawą ich dotychczasowych sukcesów, dlatego i w tym roku ze spokojem oczekujemy na rezultaty naukowej rywalizacji.

Na zdjęciu ropczyccy uczestnicy finału Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała: Jadwiga Bizoń, Kamil Roman i Jakub Róg.

Agnieszka Smolak

Konkurs historyczny a w nagrodę wycieczka?

Konkurs historyczny a w nagrodę wycieczka? Można uznać to za niezły żart, jednak … to wydarzyło się naprawdę! Finaliści Powiatowego Konkursu Historycznego „Chrzest Polski-wpływ na państwo pierwszych Piastów” mieli okazję pojechać do Brukseli – stolicy Unii Europejskiej, miasta sztuki, kultury i nauki. Dwie uczennice naszej szkoły, Klaudia Szewc (klasa IIIa) oraz Monika Sąsiadek (klasa Ic), zwiedziły Parlament Europejski, niezwykle okazałe Muzeum Militariów, przepiękną Katedrę św. Michała i św. Guduli oraz zachwycający Grand Plac z prześlicznym Ratuszem z XV wieku. W podróży towarzyszyli im pani dyrektor mgr Grażyna Baran oraz pan mgr Ryszard Kozdroń. Podczas pobytu w Brukseli poznali niezwykły klimat tego niemalże magicznego miejsca - cudowna architektura, przepiękne, ceglane domki oddające atmosferę środkowo-europejskiej wsi. Zwiedzając to wspaniałe miasto, można było dostrzec też liczne kontrasty. Barokowy przepych przeplatał się z nowoczesnością, co mogło z wzbudzać zachwyt i podziw dla pomysłowości i kreatywności ludzkiej. Podróż do Brukseli była niesamowitym przeżyciem w wymiarze zarówno intelektualnym, jak i duchowym. Jestem pewna, że każda chwila przeżyta w tym zadziwiającym miejscu utkwiła w pamięci nas wszystkich.


Klaudia Szewc

Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”

6 grudnia 2016 roku w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Konferencję organizował Podkarpacki Kurator Oświaty we współpracy z Fundacją Generator Inspiracji. Zaproszenie naszej szkoły przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie do udziału w konferencji w charakterze partnera było formą wyróżnienia za  działania w zakresie wolontariatu i promowanie postaw altruistycznych. Na specjalnie przygotowanym stoisku wystawienniczym zaprezentowaliśmy dorobek  pracy wolontariackiej. Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla naszego Liceum, tym bardziej, że jesteśmy jedyną szkołą w powiecie i gminie, która prezentowała swoje działania podczas konferencji. W spotkaniu uczestniczyły: pani dyrektor Grażyna Baran, pani pedagog Aneta Grabiec, pani Urszula Saj – opiekunowie Szkolnego Wolontariatu oraz wolontariuszki: Justyna Cabaj, Kamila Ciężkowska, Kamila Kozłowska, Dominika Rojek, Patrycja Stachowicz i Karolina Warchoł. Uczestnicy wysłuchali inspirujących wykładów wygłoszonych przez specjalistów: „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”, „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego, chrześcijańskiego wolontariatu”, „Wolontariat kompetencji. Jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem?” , „Kurs na wolontariat” . Spotkanie, które zgromadziło ponad 800 osób, było okazją do poszerzenia wiedzy, ciekawych rozmów i dyskusji oraz impulsem do dalszych działań na rzecz potrzebujących.

 

Zobacz galerie

Mikołajki już za nami…

            W minionym tygodniu zakończyła się w naszej szkole charytatywna akcja kompletowania mikołajkowych paczek dla podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. I tym razem społeczność naszego Liceum okazała się niezwykle hojna. Uczniowie i nauczyciele podarowali chorym dzieciom mnóstwo prezentów. Były to m.in.: zabawki, książki, gry edukacyjne, artykuły higieniczne, kosmetyki i bardzo dużo słodyczy.

W imieniu obdarowanych podziękowania dla naszej szkoły przekazali pracownicy hospicjum, wdzięczni za okazane chorym dzieciom serce. Akcję przeprowadzili członkowie szkolnego koła PCK, jednak z pewnością zakończyłaby się ona niepowodzeniem, gdyby nie bezinteresowna i godna naśladowania postawa wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przyjemnie jest dostawać prezenty, ale jeszcze przyjemniej jest je ofiarowywać, zwłaszcza gdy ich adresaci są tak wyjątkowi…

Bardzo, bardzo dziękujemy!!!

 Członkowie szkolnego koła PCK

wraz z opiekunami

Połączyło nas umiłowanie rodzimej literatury…- podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zobacz podziękowanie

 

Mikołajki

Już od pierwszych dni grudnia w ropczyckim Liceum gości świąteczny nastrój. We wtorek wszyscy uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali wizyty Świętego Mikołaja. Niektórzy przynieśli ze sobą nawet świąteczne atrybuty kojarzące się z orszakiem Mikołaja.

Samorząd Uczniowski przygotował krótką audycję na temat mikołajkowych tradycji w różnych państwach.

Święty Mikołaj i w tym roku nie zapomniał o naszej szkole, ponieważ przybył z workiem pełnym słodyczy, a towarzyszyły mu piękne śnieżynki i renifery. Mikołaj częstował słodyczami wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz grzecznych uczniów, zaś szkolnym „rozrabiakom” podarował rózgi. Dziękujemy Świętemu Mikołajowi za pamięć i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć go ponownie w murach naszej szkoły.

                                                                                Karolina Ptaszek kl. 2b

Zobacz galerie

III miejsce dla Szkolnego Koła Caritas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki  w Ropczycach

 

25 listopada br. w Rzeszowie odbyło się Jesienne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na spotkanie zostali zaproszeni wolontariusze i opiekunowie SKC ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Naszą Szkołę reprezentowali pani Urszula Saj i ks. Damian Czyżewski. Spotkanie połączone było z ogłoszeniem wyników Diecezjalnego Konkursu SKC organizowanego pod patronatem biskupa Jana Wątroby. W konkursie, który został podzielony na rejony, wzięły udział SKC ze wszystkich typów szkół Diecezji Rzeszowskiej. Celem współzawodnictwa była ocena podejmowanych przez poszczególne Koła działań. Nasze Szkolne Koło Caritas zajęło III miejsce w rejonie obejmującym Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyńskie oraz sąsiednie miejscowości. Miejsce na podium bardzo cieszy, ponieważ jest to wyróżnienie dla działań licealnych wolontariuszy, którzy od początku powstania Koła z zaangażowaniem pracują na rzecz potrzebujących.

                                                                                                                              Urszula Saj

Zwolnieni z Teorii - działaj dla innych, ucz się dla siebie

Zrób projekt społeczny i ucz się w praktyce zarządzania, komunikacji i przywództwa. Zdobywaj certyfikaty za kursy tworzone z Google, Coca-Cola, Project Management Institute R.E.P czy Y-Combinator.

 Ruszyła nowa odsłona największej w Polsce platformy edukacyjnej Zwolnieni z Teorii, dzięki której już ponad 4 000 osób rozwinęło w praktyce swoje kompetencje przyszłości.

 Dowiedz się więcej o Platformie i już dzisiaj stwórz swój własny projekt społeczny:

www.zwolnienizteorii.pl

Kolejne matematyczne sukcesy ropczyckich licealistów

Do wojewódzkiego finału XXII Konkursu Matematycznego im. Jana Marszała zakwalifikowało się trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Są to: Jadwiga Bizoń i Kamil Roman z klasy II oraz Jakub Róg z klasy III. Wszyscy uczęszczają do klas o kierunku matematyczno-informatycznym.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał  nagrody w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch absolwentów naszego Liceum: Rafał Bieszczad oraz Karol Smolak. Postawą przyznania nagrody były osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim uzyskane przez uczniów w trzeciej klasie liceum.

Tego autora czytamy, tę książkę polecamy!

Na przełomie października i listopada 2016 r. w naszej Szkole odbył się konkurs z zakresu edukacji czytelniczej pt.: Tego autora czytamy, tę książkę polecamy! W ramach konkursu wszystkie klasy przygotowały plakaty promujące  wybraną książkę lub cykl wydawniczy danego autora dostępne w bibliotece szkolnej. Dzięki funduszom uzyskanym w ramach realizacji przez szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki. Konkurs okazał się dobrą okazją dla uczniów  aby zapoznali się z zakupionymi nowościami. Klasy wykonały różnorodne prace, które w barwny i ciekawy sposób promowały wybrane tytuły książek. Uczniowie zaprezentowali nie tylko swoje preferencje czytelnicze, ale również pomysłowość i zdolności plastyczne. Plakaty zachwyciły techniką wykonania, kolorystyką oraz sposobem ujęcia tematu konkursu. Okazało się, że uczniowie mają rozległe zainteresowania, orientują się w najnowszej ofercie wydawniczej i mają wyrobione gusta czytelnicze. Po przeanalizowaniu 15 prac konkursowych Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców, którymi są:

I miejsce klasa 2 E

II miejsce klasa 2 C

III miejsce klasa 1 E

Nagrodzonym klasom oraz ich wychowawcom – pani Sylwii Panek, pani Małgorzacie Rozmus oraz panu Bolesławowi Rząsie gratulujemy zwycięstwa zaś Radzie Rodziców naszej Szkoły dziękujemy za ufundowanie nagród.

Zobacz galerie

Konkursy matematyczne w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

20 października odbył się w naszej szkole etap powiatowy  XXXII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała. Wzięło w nim udział 32 uczestników z powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Zwycięzcami okazali się nasi licealiści:

W kategorii klas I:

Seweryn Bełch – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Karol Feret– I miejsce(uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

 W kategorii klas II:

Kamil Roman – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Jadwiga Bizoń– II miejsce (uczennica klasy matematyczno-informatycznej)

Renata Świętoń – III miejsce (uczennica klasy matematyczno-informatycznej)

Justyna Cabaj  - wyróżnienie (uczennica klasy biologiczno-chemicznej)

 W kategorii klas III

Jakub Róg – I miejsce (uczeń klasy matematyczno-informatycznej)

Marcelina Bełzo –II miejsce (uczennica klasy matematyczno-językowej)

 

Do I etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH Krakówprzystąpili:

W kategorii matematyka: 

Kinga Kisiel z klasy II c,

Jadwiga Bizoń i Kamil Roman z klasy IId,

Marcelina Bełzo z klasy IIIb

Jakub Róg z klasy IIId

W kategorii fizyka:

Patryk Świętoń i Dominik Kołodziej z klasy III d

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej bierze udział Kamil Roman.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, a zwycięzcom życzymy sukcesów w finałach konkursów i olimpiadach.

Licealiada
Siatkówka chłopców –

powiat ropczycko – sędziszowski 18 X 2016


Zawody rozegrane zostały w Sędziszowie Młp.
Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w Licealiadzie w piłce siatkowej chłopców. Wygrali wysoko wszystkie mecze i awansowali do etapu wojewódzkiego

Nasz zespół wystąpił w składzie:
Mateusz Sowa, Patryk Król, Ernest Teper, Arkadiusz Siuta, Kornel Włudyka, Jakub Róg, Kacper Foryś, Eryk Ziajor, Jakub Wlezień, Dominik Wnęk, Jakub Wlezień, Ryszka Bartłomiej, Błażej Majka.
Opiekunem drużyny był mgr Jacek Chełpa

Dzień Edukacji Narodowej w Liceum

 

            Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego.

            13 października 2016r. obchodzono uroczyście to święto w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Z tej okazji odbyło się spotkanie nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.

            Na zaproszenie odpowiedzieli: pan Kazimierz Moskal - poseł na Sejm RP, pan Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, pan Stanisław Skiba - dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, pani Iwona Idzior - przewodnicząca Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Goście podkreślali ogromną rolę nauczycieli w wychowaniu młodzieży, skierowali do nich życzenia i złożyli gratulacje dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

            Prezydent RP odznaczył nauczycieli Liceum Medalami za Długoletnią Służbę. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę została odznaczona pani wicedyrektor Teresa Olszewska, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - pani Bożena Piekarska.

            Podkarpacka Kurator Oświaty przyznała Nagrodę Kuratora pani dyrektor Grażynie Baran i pani Agnieszce Żurek-Smolak za wybitne osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

            Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wręczył Nagrodę Starosty pani wicedyrektor Teresie Olszewskiej, pani Cecylii Szędzioł oraz panu Łukaszowi Bieszczadowi.

            Pani dyrektor Grażyna Baran złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom serdeczne podziękowania za codzienny trud, zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą, a następnie wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły. Wyróżnieni zostali nauczyciele: pani Marta Rząsa, pani Aneta Grabiec, pani Dorota Pleśniak Sh Hadeh, pani Diana Bembenek, pan Czesław Mazurczak, pan Józef Graboś oraz pracownicy administracji i obsługi: pani Bernadeta Lew, pani Halina Jedynak, pani Lucyna Kula, pani Bożena Ogorzałek, pan Mariusz Szczyrek.

 

            Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował uroczystą akademię, podczas której wręczono nauczycielom i pracownikom szkoły Złote Tadeusze w dziewięciu kategoriach. Do każdej z nich wytypowano po trzy osoby. Uczniowie mieli okazję głosować na swoich faworytów.

            Pierwsza kategoria to Luzak Roku.

Wszyscy wiedzą, że śmiech to zdrowie. W naszej szkole są nauczyciele, którym, bez względu na czas, miejsce i okoliczności, zawsze dopisuje humor. To pozwala także uczniom zachować pogodę ducha, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zaszczytny tytuł Luzaka Roku przyznano panu Łukaszowi Bieszczadowi, gdyż uśmiech towarzyszy mu zawsze w codziennej pracy.

            Inteligencja, ambicja, znakomite działanie to ważne zalety nie tylko nauczyciela. Są one bardzo cenione wśród wszystkich ludzi. Osoba, która wyróżnia się tymi cechami, to Talent Wszechstronny. Uczniowie przyznali ten tytuł panu Grzegorzowi Bieszczadowi.

            Kolejna kategoria to Złote Usta.

Komunikatywność to podstawa edukacji. W naszej szkole nauczyciele potrafią efektywnie przekazywać swoją wiedzę, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie skuteczny. Cenieni są za elokwencję, erudycję i błyskotliwość. Na uznanie uczniów zasłużył pan Ryszard Kozdroń, który otrzymał Złotego Tadeusza w kategorii Złote Usta.

            Nowy pracownik w naszej szkole został uhonorowany tytułem Debiut Roku, który otrzymała pani Barbara Sołdan.

            Kolejny Złoty Tadeusz -Sokole Oko -  jest zarezerwowany dla nauczyciela, który wszystko widzi, dostrzega nawet najmniejszy ruch, każdą zmianę. U niego nie ma szans na ściąganie. Nauczycielem, który wszystko widzi najlepiej jest pan Hubert Paśko i to on został nagrodzony w tej kategorii.

            Każdego dnia uczniowie spotykają na swojej drodze mniejsze lub większe problemy. Są nauczyciele, którzy potrafią swoim postępowaniem rozładować napiętą sytuację i powodują, że świat staje się znośniejszy. Taki nauczyciel został nagrodzony Złotym Tadeuszem w kategorii Pasterz Zbłąkanych Owieczek. Zwycięzcą okazała się pani Agnieszka Smolak.

            Każdy uczeń może liczyć na wsparcie wszystkich nauczycieli. Są jednak tacy, których można nazwać bratnią duszą. Złotego Tadeusza otrzymała pani Bożena Piekarska.

            Diamentowa Piła to kategoria zarezerwowana dla nauczycieli surowych i wymagających, przed których lekcjami serca biją szybciej. Tytuł Diamentowej Piły otrzymała pani Teresa Olszewska.

            Uczniowie nagrodzili nie tylko nauczycieli, ale docenili również tych, którzy dbają o porządek. W szkole nie ma miejsca na bałagan, bo na straży stoi wiele osób. Złotego Tadeusza w kategorii Strażnik Teksasu otrzymał pan Mariusz Szczyrek.

            Nauczyciele również mieli okazję zagłosować na najlepszą klasę. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 2b.

            Laureatom nagrody Złoty Tadeusz gratulujemy, a dyrekcji i nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy wielu sukcesów, wytrwałości i cierpliwości

 

 

 

Kinga Gurz - kl.IIIc

Małgorzata Rozmus

Zobacz Galerie

Mistrzowie Ortografii

 

26 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim odbyło się XIV powiatowe dyktando „Zostań Mistrzem Ortografii”.

Jak co roku, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ortografii  w czterech kategoriach: język polski, język angielski, język niemiecki oraz język rosyjski.

O tytuł Mistrza Ortografii walczyło czterech uczniów naszego Liceum. Tytuł Mistrza Ortografii z języka angielskiego i języka niemieckiego zdobyła Marcelina Bełzo z klasy 3b. Trzecie miejsce w kategorii Mistrz Ortografii z języka niemieckiego zajęła Weronika Marciniec z klasy 3a. W kategorii Mistrz Ortografii języka polskiego trzecie miejsce zajęła Wiktoria Cichoń, uczennica klasy 3c.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Spotkanie ropczyckich licealistów z młodzieżą z Neuhaus am Rennweg

W dniach 19 - 24. 09. 2016 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, pod opieką nauczycieli: pani Cecylii Szędzioł oraz pani Marty Dziedzic, uczestniczyli w polsko-niemieckim projekcie, realizowanym w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Tym razem 19 uczniów Liceum spotkało się ze swoimi rówieśnikami z niemieckiej szkoły Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg.

Wyjazd został dofinansowany przez sponsorów:

- pana Witolda Darłaka -  Starostę Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego

- pana Józefa Siwca - Dyrektora Generalnego Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A

- pana Mariusza Maziarza - Dyrektora Naczelnego Zakładu Produkcyjnego „ Cukrownia Ropczyce”

- pana Roberta Stefanowskiego - Prezesa Zarządu Firmy GREINPLAST Sp. z o.o.

- Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcacego im. T. Kościuszki w Ropczycach

- organizację ,,Polsko –Niemiecka Współpraca Młodzieży”

Opiekunowie w imieniu młodzieży pragną serdecznie podziękować za pomoc finansową, dzięki której uczniowie mogli poznać nową i ciekawą formę edukacji oraz poszerzyć kontakty ze szkołami z zagranicy .

Program pobytu był bardzo urozmaicony i stwarzał możliwość  rozwinięcia wielu kompetencji kluczowych uczniów, m.in. socjalnych, obywatelskich, językowych. Młodzież miała szansę wykazać się  kreatywnością, umiejętnościami planowania, pracy w zespole oraz brania odpowiedzialności za swoje  działanie. Pobyt w Krzyżowej obejmował m.in. trzy dni warsztatów językowych, wycieczki, zajęcia plastyczne, rozgrywki sportowe. Udział w warsztatach pozwolił przełamać barierę językową i otworzyć się na nowe znajomości. Uczestnicy poznali kulturę i tradycje sąsiedniego kraju, a także podzielili się wiedzą na temat Polski.

W czasie wyjazdu odbyły się wycieczki,  m. in. do Wrocławia, gdzie młodzież, uczestnicząc w grze miejskiej w grupach mieszanych, poznawała najważniejsze zabytki miasta. Była to również doskonała okazja do porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim. Duże wrażenie na uczniach obydwu krajów wywarło obejrzenie Panoramy Racławickiej. Kolejny dzień turystyczny obejmował wycieczkę do Świdnicy, w której znajduje się Kościół Pokoju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz na Zamek Książ w Wałbrzychu, gdzie uczniowie mogli również zwiedzić bunkier mieszczący się w podziemiach obiektu. Miejsca te okazały się atrakcją nie tylko dla młodych Polaków, ale także dla ich nowo poznanych znajomych. Program na wieczór również obfitował w wiele niespodzianek. Podczas wspólnego ogniska polscy uczniowie mogli skosztować czekolad i innych słodyczy przywiezionych przez niemieckich opiekunów. Na długo w pamięci młodzieży pozostaną wspólnie śpiewane piosenki, dyskoteka, warsztaty kreatywne, podczas których uczniowie sami projektowali napisy na koszulki oraz płócienne torby, a także  wieczór międzynarodowy, podczas którego zadaniem uczniów było zaprezentowanie swojej szkoły i przekazanie podstawowych informacji na temat swoich państw. Młodzież ropczyckiego Liceum przygotowała quiz wiedzy o Polsce i Niemczech, karaoke oraz zaprosiła niemieckich kolegów do wspólnego tańca. W ostatnim dniu  odbyło się podsumowanie spotkania, które potwierdziło zadowolenie uczestników. Ostatnim punktem programu była wycieczka do wrocławskiego ZOO oraz   zwiedzanie niedawno otwartego dla turystów Afrykarium.

Obie strony projektu wróciły do swoich miast pełne pozytywnych wspomnień i niezapomnianych wrażeń. Również opiekunowie grup bardzo dobrze oceniają nawiązane partnerstwo i chcą kontynuować współpracę poprzez projekty wymiany młodzieży. Już na czerwiec planowany jest tygodniowy pobyt ropczyckich licealistów w Neuhaus am Rennweg, natomiast rewizyta młodzieży z Niemiec ma odbyć się we wrześniu przyszłego roku.

Zobacz Galerie

Anna Pszeniczna kl. 2c
Barbara Cichoń kl. 2c

Ranking „Szkoły Kompetencji Przyszłości”

We wrześniu 2016 roku dziennik Rzeczpospolita wspólnie z Social Wolves po raz drugi opublikował ranking „Szkoły Kompetencji Przyszłości”.

Ranking powstał na podstawie wyników uzyskanych w Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii” i uwzględnia 150 szkół z najlepszymi wynikami spośród szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wzięli udział w olimpiadzie.

W roku szkolnym 2015/2016 ponad 11 tysięcy uczniów z 1109 szkół ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w praktycznej i zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.

Ranking wyróżnił naszą szkołę, jako jedną ze 150 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem olimpiady.

Projekt „Naładowani poMOCĄ”, który realizowali nasi uczniowie, znalazł się na 27 miejscu rankingu. Uczniowie udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, zdobyli wiedzę z zakresu zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy zespołowej.

W roku szkolnym 2015/2016 w rankingu pod uwagę wzięte zostały dwa kryteria:

 •    autorzy projektów – liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali finalistami olimpiady w odniesieniu do liczby uczniów w szkole
 •    jakość projektów – suma punktów zdobytych podczas realizacji projektu przez projekty danej szkoły, w tym punkty zdobyte za nagrody.

W naszej szkole realizowane były 4 projekty:

 •     Naładowani pomocą
 •     Red life – DAWCY ŻYCIA
 •     Zalajkuj zdrowie
 •     Małe miasto, wielki sukces

Wszystkie projekty zostały ukończone, a uczestnicy projektów zostali finalistami olimpiady. Wyróżniony projekt realizowała grupa w składzie: Agata Grabowy, Katarzyna Michalska, Karolina Pryga, Joanna Dzik i Paulina Niewiadomska. Zespół projektowy otrzymał Brązowego Wilka za najlepszy projekt w szkole, zdobywając:

- 3 miejsce na 59 możliwych w kategorii zbiórka charytatywna;
- 28 miejsce na 423 możliwych w kategorii społeczność lokalna;
- 6 miejsce na 86 możliwych w województwie podkarpackim.

Biorąc udział w Olimpiadzie "Zwolnieni z Teorii", wszystkie grupy projektowe uzyskały Certyfikat Project Management Priciples oraz nabyły wiele umiejętności. Nasi uczniowie pokazali, że posiadają właściwe kompetencje, potrafią je wykorzystać w praktycznym działaniu i odnieść sukces.

To ogromne osiągnięcie naszych licealistów! Gratulujemy im sukcesu, a obecnych uczniów zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady!

                                                                                     Aneta Grabiec

Absolwenci odwiedzają szkołę...

30 września 2016 roku był wyjątkowy w naszym Liceum. Obchodziliśmy dzień chłopaka, a też spotkaliśmy się z absolwentami naszej szkoły. Tym razem odwiedzili nas: Kinga Pociask i Damian Maciołek.

Kinga ukończyła LO w 2015 , natomiast Damian w 2014 roku.

Jaki kierunek studiów wybraliście i czy jesteście z niego zadowoleni?

K: Po ukończeniu profilu biologiczno – chemicznego postawiłam na kierunek lekarsko – dentystyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia są bardzo ciekawe ale należy pamiętać, że najważniejsza jest systematyczna nauka.

D: Wybrałem mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Rzeszowskiej, po ukończeniu kierunku matematyczno – informatycznego. Początki były trudne, jednak teraz jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru, z czasem coraz bardziej.

Jaka atmosfera panuje na studiach?

K: Plusem mojego kierunku jest to, że jest na nim niewiele osób, dlatego możliwe jest, abyśmy wszyscy znali się bardzo dobrze.

D: Współpracujemy ze sobą, każdy stara się pomóc innym. Wymieniamy się również notatkami.

Czy utrzymujecie kontakty z kolegami z Liceum?

K: Wiele osób z mojej klasy studiuje w Krakowie. W wolnym czasie zdarza się nam spotykać, szczególnie kiedy wracamy do domów.

Co najmilej wspominacie z czasów szkoły średniej?

D: Przede wszystkim miłą atmosferę, długą przerwę oraz naszą studniówkę. Przed maturą „Kiełbasa” na śniadanie, obiad i kolację. (śmiech)

Jakich rad udzielilibyście tegorocznym maturzystom?

K: Wybór dobrego kierunku jest kluczem do sukcesu, dlatego należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania i pasje.

D: Decyzje powinniście podjąć sami, niezależnie od wyboru waszych znajomych.

Dominika Mikos, Agata Kujda, Zuzanna Maroń

Powroty absolwentów…

Jak co roku, we wrześniu, nasze Liceum odwiedzają liczne grupy absolwentów. 16 września 2016 roku do szkoły zawitała Agnieszka Kozub, studentka drugiego roku finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Agnieszka przekazała młodszym kolegom i koleżankom kilka cennych rad dotyczących wyboru studiów. Zapewniała, że klucz do sukcesu leży w pewności wyboru kierunku. Maturzyści nie powinni ulegać naciskom innych osób, lecz kierować się swoimi zainteresowaniami i pasjami. Agnieszka bardzo ciepło mówi o czasie spędzonym w naszych szkolnych murach. Stawiane tu wymagania są bardzo wysokie, co przełożyło się na jej znakomite wyniki matury.

Ale studia to nie wszystko. Nasza absolwentka podjęła wolontariat w „Akademii Przyszłości”, która od 2003 roku pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Jak mówi Agnieszka, w dzisiejszych czasach pracodawcy nie wymagają od swoich przyszłych pracowników tylko wiedzy teoretycznej, lecz także umiejętności miękkich, które można zdobyć właśnie poprzez działalność społeczną i charytatywną.

Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne wizyty naszych absolwentów. 

Agata Kujda klasa IIIb

I miejsce Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Licealiadzie!

 

22 września 2016 roku w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Ropczycach odbyło się uroczyste podsumowanie Licealiady za rok szkolny 2015/2016.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach – 40 pkt

II miejsce – Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach – 38 pkt

III miejsce – Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach – 35 pkt

IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp. – 32 pkt

V miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. – 14 pkt

Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom. Na spotkaniu byli obecni trzej uczniowie naszego Liceum oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Łukasz Bieszczad, który w minionym roku szkolnym pełnił funkcję Powiatowego Organizatora Sportu.

Nasze Liceum  zdobyło I miejsce i otrzymało pamiątkowy dyplom. Nagrody uczniom wręczyli: pan starosta Witold Darłak, pani wicestarosta Bernadeta Frysztak oraz pan Stanisław Skiba, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego oraz uczniom za zaangażowanie
w sportową rywalizację.

Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie naszej szkole kolejne sukcesy w Licealiadzie.

Najlepsi w powiecie nagrodzeni

 

20 września 2016r. w budynku starostwa powiatu ropczycko-sędziszowskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, nagród rzeczowych oraz finansowych za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe i działalność społeczną za rok szkolny 2015/16. 

Uroczystość prowadził dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- pan Stanisław Skiba. Zaproszonych gości -  dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów przywitał starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego – pan Witold Darłak.

Spośród nagrodzonych uczniów większość stanowiła młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach. Na 12 stypendiów przyznanych w tym roku szkolnym aż 11 otrzymali ropczyccy licealiści. Są to:

Kamil Roman

Kinga Kisiel

Karolina Pryga

Magdalena Golenia

Agata Kujda

Zuzanna Maroń

Dominika Mikos

Joanna Dzik

Katarzyna Michalska

Karol Smolak

Rafał Bieszczad

Ponadto nagrodą rzeczową wyróżniono trzech uczniów Liceum:

Weronikę Marciniec

Rafała Guzika

Justynę Cabaj

Jesteśmy dumni, że uczniowie naszej szkoły odnoszą tak liczne sukcesy w różnych dziedzinach. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy im kolejnych osiągnięć. Liczymy na to, że nadal będą godnie reprezentować i promować naszą szkołę, a także staną się wzorem dla  kolegów i koleżanek, dzięki czemu w przyszłym roku grono nagrodzonych się powiększy.

Zobacz Galerie

Zwycięzcy Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu w Pieninach

 

Projekt autorstwa członków Szkolnego Koła Europejskiego działającego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zdobył w tym roku Nagrodę Ekspertów na finałowej gali Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, która odbyła się w czerwcu w Krakowie.

Wygraliśmy trzydniową wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego połączoną z warsztatami Akademii.

13 września bieżącego roku o godzinie 10.00 grupa trzynastu uczniów wraz z opiekunką projektu, mgr Dianą Bembenek, wyjechała z Ropczyc w kierunku Pienin. Wszystkim dopisywały wspaniałe nastroje.

Po 3 godzinach jazdy dotarliśmy na swój pierwszy przystanek – do Szczawnicy, popularnego górskiego kurortu leżącego w sercu Pienin. Tam spacerowaliśmy promenadą ciągnącą się wzdłuż potoku Grajcarek, podziwiając piękno gór, u stóp których znajduje się ten trakt. Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę, do ośrodka wypoczynkowego znajdującego się niedaleko Krościenka, w Ochotnicy Dolnej.

Na miejscu powitały nas trzy koordynatorki z ANP, które przyjechały z Krakowa – Asia, Marysia i Michalina. Przez najbliższe dni prowadziły one warsztaty dla nas i dla drugiej zwycięskiej grupy, z Lublina.

Po zakwaterowaniu udaliśmy się na kolację połączoną z grillem. Tam mieliśmy okazję spróbować kilku rodzajów tradycyjnych oscypków. Po kolacji nadszedł czas na pierwsze warsztaty, które jednocześnie były wieczorem integracyjnym. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i wykonaliśmy pierwsze zadanie – plakaty naszych drużyn wraz z logo, które mieliśmy omówić. Poznaliśmy również temat warsztatów –liderstwo. Kolejną częścią wieczoru były zabawy mające na celu lepsze poznanie się uczestników, jak np. gra integracyjna oparta na „small talks”.

Kolejny dzień, po śniadaniu rozpoczęliśmy pracą w grupach. Wspólnie zastanawialiśmy się nad cechami dobrego lidera, jego umiejętnościami i obowiązkami. Poznaliśmy też 9 typów osobowości w grupie i mieliśmy na ich podstawie określić swoją, co później mogliśmy sprawdzić, rozwiązując test Mereditha Belbina.

Wykonywaliśmy również wiele zadań w swoich drużynach, takich jak np. grupowa gra w tabu czy budowanie najwyższej wieży i najdłuższego łańcucha przy użyciu tylko dwóch pomocy – taśmy i kartek papieru. Była to okazja na sprawdzenie, jak umiemy współpracować z innymi i w jakiej roli czujemy się najlepiej w pracy zespołowej.

Po południu przyszedł czas na największą atrakcję wyjazdu – wyjechaliśmy do Krościenka, skąd wyruszyliśmy na spływ tratwą po Dunajcu.

Płynęliśmy na dwóch tratwach po jedenaście osób przez 20 km pośród malowniczych widoków otaczających nas z każdej strony. Mijaliśmy wiele szczytów, m.in. Trzy Korony i Sokolicę. Podczas spływu o każdym z nich opowiadali nam flisacy, mogliśmy usłyszeć wiele ciekawych historii i zetknąć się ze specyficznym góralskim poczuciem humoru. Punktem docelowym trasy była przystań flisacka w Szczawnicy. Po raz kolejny mogliśmy przyjrzeć się urokliwemu miasteczku, zanim powróciliśmy do ośrodka.

W ośrodku czekały na nas ostatnie warsztaty z koordynatorkami, które rozstrzygnęły wszystkie konkurencje, a zwycięska grupa otrzymała drobne upominki. Oficjalnie zakończyliśmy Weekend Zwycięzców.

Nazajutrz, 15 września, nadszedł czas powrotu do domu. Po drodze zjedliśmy posiłek w góralskiej restauracji w Krościenku i pojechaliśmy do Czorsztyna. Zwiedzaliśmy tam ruiny gotyckiego zamku. Poznaliśmy jego ciekawą historię, kupiliśmy pamiątki dla bliskich i zrobiliśmy również wiele zdjęć, gdyż ruiny znajdują się w pięknym miejscu – na wzgórzu nad samym Jeziorem Czorsztyńskim, podobnie jak zamek Niedzica, widoczny z Czorsztyna.

Te trzy dni spędzone w bliskiej obecności pienińskiej przyrody były zasłużonym wypoczynkiem dla wszystkich pracujących nad projektem, ale również potwierdzeniem tego, jakim pięknym, choć często niedocenianym krajem jest Polska. Wyjazd, będący zwieńczeniem tegorocznej przygody z Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu, utwierdził nas w przekonaniu, że warto współpracować, nawet mimo różnych poglądów, gdy działamy w imię wspólnego dobra i szlachetnych celów. Obfitował też we wspaniałe wrażenia, które na pewno pozostaną na długo w naszej pamięci.

Zobacz Galerie

Katarzyna Szpara
Paulina Andreasik

 

W Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin

12 września 2016 roku był wyjątkowym dniem nie tylko dla uczniów ropczyckich szkół  ponadgimnazjalnych, ale i dla wszystkich mieszkańców miasta w związku ze świętem Najświętszego Imienia Maryi, a jednocześnie jubileuszem 15-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Grono pedagogiczne oraz uczniowie  Liceum włączyli się w obchody tej uroczystości od lat pogłębiającej więzi łączące naszą lokalną społeczność.Po spotkaniu w klasach i obejrzeniu filmu pt. "Syn Boży" młodzież wraz z wychowawcami udała się na mszę świętą do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Eucharystiiprzewodniczyłksiądz biskup Kazimierz Górny, który15 lat temu dokonał koronacji rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem. W okolicznościowym kazaniu Jego Ekscelencja przypomniał historię zabiegów o koronację figury, wspominał księży zaangażowanych w to przedsięwzięcie, podkreślał duchową obecność Maryi w historii Ziemi Ropczyckiej i Polski oraz uwrażliwiał na wartość rodziny we współczesnym świecie. Na zakończenie ksiądz biskup wraz z innymi prezbiterami oraz wiernymi udał się na pobliski plac, by poświęcić miejsce, gdzie wkrótce powstaną ogrody Totus Tuus. Kościółek zawsze sprzyjał modlitwie, rozważaniom i gromadził wiele pokoleń młodzieży. I tym razem, mimo panującego upału, uczniowie bardzo licznie zgromadzili się w sanktuarium oraz w cieniu otaczających je drzew, aby przez chwilę zastanowić się nad człowiekiem i polską historią.

Zobacz Galerie

Zuzanna Maroń, Dominika Mikos

Sprzątanie świata - Polska 2016
Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Przed nami 23. edycja akcji!

 

Głównym przesłaniem akcji jest:

-  promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

 zmniejszenie ilości odpadów - szacunek do przedmiotu,

 uświadomienie Polakom ich wpływu na środowisko
i ilości odpadów wytwarzanych podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

- Już teraz rozpoczynamy zbiórkę telefonów komórkowych!

- Przyczynimy się do modernizacji sprzętu AGD
w placówkach służących dzieciom lub osobom starszy
i zaoszczędzimy energię!

- Telefony można  przynosić do pracowni biologicznej do 16 września.

Akcja Narodowego Czytania w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
w Ropczycach

 

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach już po raz kolejny uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Akcję przeprowadził nauczyciel bibliotekarz Dorota Pleśniak-Sh’Hadeh we współpracy z p. Danutą Kozak nauczycielem j. polskiego i wychowawcą klasy 2d. Podczas przygotowań zostały wyszukane ciekawe fragmenty powieści H. Sienkiewicza Quo vadis oraz wybrano 14 uczniów chętnych do czytania. Akcję w naszej szkole przeprowadzono 5 września 2016r. O godz. 8:00 odczytano krótkie wprowadzenie i list inaugurujący akcję Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie uczniowie klasy 2 d czytali wybrane fragmenty Quo vadis. Aby umożliwić uczestnictwo w Narodowym Czytaniu całej szkolnej społeczności i jednocześnie nie zakłócać procesu dydaktycznego, teksty były czytane przez szkolny radiowęzeł na początku każdej jednostki lekcyjnej. Na ostatniej lekcji nastąpiło krótkie podsumowanie i zakończenie Narodowego Czytania w naszej szkole. Dziękujemy uczniom klasy 2d: Przemysławowi Kujdzie, Konradowi Kalicie, Pawłowi Emirowowi, Jakubowi Harchutowi, Alicji Orzech, Wiktorii Totoń, Gabrieli Pazdan, Sebastianowi Czapce, Bartłomiejowi Bokocie, Pawłowi Sajowi, Jakubowi Wilkowi, Kacprowi Cabajowi, Patrycji Panek i Darii Gawor za zaangażowanie się w akcję Narodowego Czytania w naszej szkole.

Zobacz Galerie

Naukę czas zacząć…

1 września jest dniem ważnym w życiu każdego ucznia, gdyż kończy się czas odpoczynku, a zaczyna czas ciężkiej pracy.

W tym dniu odświętnie ubrani uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach zgromadzili się w sali gimnastycznej. Gwar lekko przycichł, gdy w sali pojawili się pierwsi nauczyciele. Po chwili w towarzystwie pani dyrektor, Grażyny Baran, weszli zaproszeni goście, którzy uświetnili inaugurację roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru Liceum i odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły głos zabrała pani dyrektor, serdecznie witając przybyłych gości: pana burmistrza Bolesława Bujaka, pana profesora Władysława Tabasza, pana dyrektora Romana Krzystyniaka, panią Elżbietę Wojtasik- sekretarza Starostwa Powiatowego w Ropczycach, zebranych nauczycieli oraz wszystkich uczniów. Niezwykle ciepło powitała tych, którzy po raz pierwszy rozpoczynają rok szkolny w naszej szkole.

Pomimo radosnego nastroju udzielającego się wszystkim zebranym, pamiętano również o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 1.09.1939 r. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć o ofiarach wojny, zaś delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Absolwentów.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie wybitnym uczniom medali Primus Inter Pares oraz nagród pieniężnych. Hojnymi sponsorami okazali się absolwenci naszego Liceum, panowie: Roman Krzystyniak , Antoni Magdoń, Marian Darłak  oraz Stanisław Czaja .Życzliwi, chętnie wspierają inicjatywy swojej byłej szkoły i na ich pomoc można zawsze liczyć.

W tym roku szkolnym nagrodzeni zostali: Magdalena Rząsa w dziedzinie nauk humanistycznych, Karol Smolak w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz w dziedzinie sportu Aleksandra Niemiec. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Magdalena Rząsa , dziękując za otrzymane wyróżnienie. Podkreśliła również, że ich sukces był możliwy dzięki ogromnemu wsparciu ze strony szkoły.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, życząc nauczycielom sukcesów w pracy, a uczniom samych ocen celujących. Przy okazji z dumą akcentowali, że są absolwentami naszej szkoły. Wyjątkiem był pan burmistrz, który uczęszczał do innej szkoły, ale on podkreślał, że jest przyjacielem naszego Liceum i można na niego zawsze liczyć.

Słowa powitania przekazały zebranym przewodnicząca samorządu szkolnego Alicja Strzałka i przedstawicielka klas pierwszych Aleksandra Kukla.

Bardzo ważnym momentem było ślubowanie klas pierwszych, które przeprowadziła pani wicedyrektor Teresa Olszewska.

Część oficjalna została zakończona. Uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich klas. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 przeszła do historii.

Zobacz Galerie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami