Talk to me!

fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
foto1
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat
fotomat

Talk to me!

Projekt z języka angielskiego „Talk to me! – organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży”

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła zgłosiła się do udziału w projekcie „Talk to me! organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży” organizowanym przez Małopolskie Centrum Edukacji w  Rabce Zdroju. Projekt ten realizowany był przez 3 kolejne lata pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Do najważniejszych celów projektu należało:

$1·    Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego

$1·    Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród młodzieży

$1·    Doskonalenie sprawności językowych

$1·    Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów

$1·    Przygotowanie do matury i egzaminu certyfikującego FCE

$1·    Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu języków obcych pomiędzy miastem a wsią

$1·    Wyrównanie szans edukacyjnych

Projekt zakładał realizację wymienionych celów poprzez organizację trzyletniego programu nauczania języka angielskiego w formie pozalekcyjnych warsztatów językowych, powiązanych z zajęciami dodatkowymi, prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim.

Ścieżka edukacyjna składała się z 4 bloków tematycznych:

$11.       blok podstawowy – zaplanowany w formie warsztatów z języka angielskiego

$12.       blok warsztatowy - zaplanowany w formie zajęć hobbystycznych w postaci tańca, fotografii, bądź walk wschodnich kończących się obowiązkiem napisania eseju w języku angielskim.

$13.       blok turystyczny - zaplanowany w formie wycieczek szkolnych o charakterze historyczno – rekreacyjnym powiązanych z nauka języka angielskiego.

$14.       blok wakacyjny - zaplanowany w formie letnich obozów językowych na terenie Polski dla uczniów z  najlepszymi wynikami w nauce. W ramach obozów zorganizowane zostały intensywne zajęcia językowe powiązane z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi.

Głównym celem projektu było praktyczne opanowanie „żywego” języka oraz swoboda wypowiedzi w codziennych sytuacjach, toteż nauczanie oparte zostało o model komunikatywny. Preferowaną formą pracy była praca w  grupach w formie konwersacji, oparta na współpracy z uczniami, braku kar jak również wzajemnym porozumiewaniu i motywowaniu do nauki.

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Współpraca z uczelniami